Begin 2022 is de derde volledig herziene druk verschenen van het handboek over Duurzame Inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar?’. Direct na het verschijnen van de eerste druk in 2013 werd dit hét handboek over Duurzame Inzetbaarheid in Nederland dat bij veel deskundigen als naslagwerk gebruikt wordt. Dit is zo gebleven na de tweede druk in 2016 en de nieuwste volledig herziene derde druk.
Het is en blijft hét handboek over duurzame inzetbaarheid in Nederland. Over gezond, met plezier en succesvol werken gedurende ieders loopbaan.

Een leven lang inzetbaar? Herziene uitgave 2022 van hét handboek Duurzame Inzetbaarheid

Toonaangevende auteurs schreven hoofdstukken in het handboek duurzame inzetbaarheid onder bevlogen inspiratie en eindredactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden. Ieder hoofdstuk is door andere auteurs geschreven. Een overzicht van (28) hoofdstukken van alle (56) auteurs en de biografie van de auteurs die meewerkten aan de totstandkoming van het boek vindt u hieronder.

  • Het handboek wordt gebruikt in opleidingen Strategisch Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid op universiteiten en hogescholen. Het wordt ook gebruikt door opleidingsinstituten die nascholing verzorgen voor werkend Nederland. Het geldt als naslagwerk voor beleidsmakers, human resource managers en iedereen verantwoordelijk voor gezond, met plezier en succes werken in Nederland.
  • Organisaties, bedrijven, beleidsmakers, opleidings- en ontwikkelingsfondsen, werkgevers- en werknemersorganisaties met een focus op state of the art succesvol werken, vitaliteit, gezond werken, baseren hun beleid op dit boek. U ziet het handboek bij veel organisaties en professionals op tafel liggen, die werk maken van duurzame inzetbaarheid, mentale gezondheid, veerkracht, gezond werken en future of work.
  • Met de arbeidsmarktontwikkelingen met ruim één miljoen zelfstandigen in Nederland is het bovendien belangrijk dat ook zelfstandigen (zelfstandig ondernemers, zelfstandigen zonder personeel, zelfstandige beroepsbeoefenaren) kennis nemen van belangrijke ontwikkelingen rond hun duurzame inzetbaarheid.

Een leven lang inzetbaar? Het blijft een actuele vraag

Duurzame inzetbaarheid is in Nederland een belangrijk thema geworden, aangezien we te maken hebben met complexe uitdagingen en transities op onze arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de vergrijzing en ontgroening van werkenden, flexibilisering en technologische innovatie van arbeid, nieuwe hybride werkvormen die zijn ontstaan, en tegelijkertijd de toenemende tekorten van personeel in sectoren als zorg & welzijn en onderwijs.

Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies? Dit handboek maakt u als werkgever, (lijn)manager, personeelsfunctionaris of als individuele werkende bewust van het belang van het bewaken van inzetbaarheid in de loopbaan en helpt u op weg met het doorgronden van het thema. De auteurs leveren een overzicht van wat er bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid met onderwerpen als:

1. Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
2. Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
3. Welke wet- en regelgeving of initiatieven met sociale partners zijn van belang in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid?
4. Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren (in termen van goed of slecht)?
5. Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren?
6. Wat weten we uit eerder onderzoek over het thema duurzame inzetbaarheid?
7. Wat is de rol van humanresourcemanagement en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers?
8. Welke rol kan ‘job crafting’ spelen in het duurzaam inzetbaar houden van werkenden?
9. Wat zijn mogelijke doorwerkroutes voor 65-plus werknemers en welke activiteiten ondernemen zij in hun vrije tijd?
10. Participatiewet: wat kunnen we leren van praktijkvoorbeelden van sociaal ondernemers?
11. Wat kunnen we leren uit ‘best practice’-voorbeelden van VNO-NCW, AWVN, Achmea, Preventned, Lifeguard, Nationale Nederlanden, gemeente Den Haag, Radboudumc en Loyalis?
12. Hoe ziet een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit?
13. Vitaliserend leiderschap en vitaliteitsmanagement: wat is het precies?
14. Hoe weerbarstig is de praktijk?
15. Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werknemers?

Het boek is geschreven voor met name werkgevers, (lijn)managers en personeelsfunctionarissen. Maar ook voor werkenden zelf is het een bron van informatie die kan helpen bij het bewaken en verder vormgeven van de duurzame inzetbaarheid tijdens de hele loopbaan.
Bovendien is het ook geschikt voor hbo- of wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van hun studie, of er met het oog op hun toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen gaan.

Voor deze derde geheel herziene druk van het handboek hebben de auteurs bovendien een nieuw werkboek ontwikkeld, dat naast de hoofdstukken uit het handboek te gebruiken is voor toepassing in de praktijk.
U kunt daarom zowel in het handboek als in het werkboek veel praktische tips vinden over relevante interventies, ‘best practices’ en het implementeren van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Het handboek heeft een wetenschappelijk karakter door zoveel mogelijk theoretische inzichten weer te geven en ‘evidencebased’ gegevens uit de praktijk te presenteren. Het werkboek sluit mooi aan op de thematieken in het handboek en geeft de lezer handvatten om de opgedane kennis en inzichten in het werk toe te passen en duurzame inzetbaarheid zo verder vorm te geven.

 

Een leven lang inzetbaar? – Werkboek

De vraag is hoe het thema duurzame inzetbaarheid concreet gemaakt kan worden in de praktijk. In dit werkboek vindt u relevante opdrachten die passen bij de inhoud van de hoofdstukken uit het handboek Een leven lang inzetbaar? – Duurzame inzetbaarheid (derde geheel herziene druk).
Dit werkboek is speciaal ontwikkeld om professionals en studenten te helpen in het concreet maken van initiatieven of activiteiten in relatie tot het thema duurzame inzetbaarheid in de praktijk.
Het omvat 28 relevante opdrachten, extra ontspanningsoefeningen en een bonusbijlage Walk & Talks om wandelend met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te kunnen gaan.

Via de oefeningen in het werkboek en het lezen van de inhoud uit het handboek leert de professional relevante visies, theorieën en voorbeeldinterventies of integrale praktijken toe te passen op de eigen praktijkcontext. Door het uitwerken van de oefeningen leert de professional dat lezen, leren of denken over het thema duurzame inzetbaarheid nog niet hetzelfde is als het thema toepassen in de praktijk.

U vindt in dit werkboek 28 verschillende opdrachten en relevante oefeningen (gericht op macro-, meso- of micro-medewerkersniveau) om van denken naar doen te gaan en proactief met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Bestel hier het boek

Bestel hier het werkboek


Verder lezen over duurzame inzetbaarheid

Algemene informatie over Duurzame Inzetbaarheid.

Een recensie van Een leven lang inzetbaar.
Hét handboek Duurzame inzetbaarheid en het werkboek Van Denken naar Doen

Een overzicht van de hoofdstukken
Alle hoofdstukken en auteurs op een rij

Een leven lang inzetbaar – hoofdstukken 2022

Een alfabetisch overzicht van alle (56) auteurs en beknopte biografieën
Meer informatie over de auteurs van het handboek Een leven lang inzetbaar en het werkboek Van Denken naar Doen.

Vakmedianet, mei 2013. Tweede (herziene) druk september 2016. Derde (volledig herziene druk) maart 2022.
Publicatieprijs 2014 toegekend door Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen. 
Handboek wordt gebruikt in opleidingen human resources management/P&O.

 


Auteurs Handboek Duurzame Inzetbaarheid

Het idee voor het boek en de eindredactie is van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr Beatrice van der Heijden. Het voorwoord is geschreven door Drs. Sonia Sjollema, directeur NSvP en door Jaap Jongejan, directeur bestuurder Stichting SBI.  

De hoofdstukken zijn geschreven door (alfabetische volgorde):

Dr. Jos Akkermans
Yusi Bakker
Prof. dr. Matthijs Bal
Dr. Hafid Allafkih
Drs. Robert Boulogne MBA
Folef Bredt MHD
Frank Brinkmans Rccm RCMC RCDI
Prof. dr. Sandra Brouwer
Drs. Johan van Dam
Prof. dr. Karen van Dam
Marc Damen MSc
Dr. Sarah Detaille
Dr. Josje Dikkers
Theo Duijker
Drs. Reinier van Esch
Dr. Joos van Genabeek
Prof. dr. Beatrice van der Heijden
Niek Hinsenveld MSc
Hans Kamps
Prof. dr. Jac van der Klink
Prof. dr. Dorien Kooij
Dr. Wendy Koolhaas
Dr. Linda Koopmans
Mr. Sandra Kruijt
Katharina Künnen MSc
Prof. dr. Annet de Lange
Peter Loozen MA
Eline Loven
Duco Molenaar
Prof. dr. Ruud Muffels
Prof. dr. Aukje Nauta
Drs. Samuel van Neure
Bart van Opstal
Drs. Jouke Post
Dr. Jos Sanders
Drs. Joyce Schaeffer
Drs. Elco Schaufeli
Prof. Wilmar Schaufeli
Drs. Gerard Scheenstra
Dr. Tijmen Schipper
Drs. Ilse Schrijver
Robert Schuurman
Drs. Anthony Stigter
Dr. Joost van der Stoep
Dr. Maria Tims
Drs. Richard Tomesen
Drs. Monica Trommelen
Drs. Cristel van de Ven
Dr. Klaske Veth
Dr. Jorcho van Vlijmen
Drs. Francel Vos
Drs. Haitze de Vries
Prof. dr. Tinka van Vuuren
Marjolein Wessels
Dr. Etty Wielenga
Drs. Margreet Xavier

Priorities en het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

Als eigenaar van Priorities en bestuurslid van het NKDI hoop ik dat veel bedrijven, HR afdelingen en managers aan de hand van dit herziene boek strategisch (HRM) beleid zullen formuleren rond het belangrijke onderwerp van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Wilt u advies? Priorities adviseert u graag over state-of-the-art beleid Duurzame Inzetbaarheid.

mr. Sandra Kruijt

 


Literatuur:

Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid
onder redactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden

ISBN: 978 94 6215 7644
NUR 807
Verschijningsdatum: 2022, 538 pagina’s, 3e druk.

Een leven lang inzetbaar? Van denken naar doen! Werkboek
onder redactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden

ISBN: 978 94 6215 775 0
NUR 807
Verschijningsdatum: 2022, 123 pagina’s, 1e druk.

De eerste versie van Een leven lang inzetbaar verscheen in mei 2013.
De tweede druk van Een leven lang inzetbaar (ISBN: 9789462153639) verscheen op 7 september 2016, 460 pagina’s. 

 

Eerder georganiseerde congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

 

Deel dit artikel