Privacy

Priorities hecht groot belang aan uw privacy. Priorities gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en waarborgt uw privacy. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we ermee doen en wat uw rechten met betrekking tot die persoonsgegevens zijn. Hiermee voldoen wij aan regels van compliance vanuit de General Data Protection Regulation (GDPR) op basis waarvan de privacywetgeving in de Europese Unie (EU) geldt en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zoals die met ingang van 25 mei 2018 in Nederland van toepassing is.

Welke persoonsgegevens

 • Priorities verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  Voor- en achternaam
 • Zakelijke adresgegevens, uw functie, telefoonnummer, emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, per mail of telefonisch.

Het doel van verwerken persoonsgegevens

Priorities verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief een kennismakingsgesprek en het verstrekken van een prijsopgave
 • Priorities maakt gebruik van een intakeformulier om een beter beeld te krijgen van de gewenste begeleiding in het Priorities at Work Programma, uw achtergrond en om u gerichter te kunnen helpen
 • Het uitvoeren van onze dienstverlening en het bieden van begeleiding op maat in het Priorities at Work Programma
 • Facturering en het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen als u zich daarvoor heeft aangemeld
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Priorities verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Bijzondere persoonsgegevens

Door de aard van de vraag kan het zijn dat er bijzondere persoonsgegevens, t.w. informatie over uw gezondheid, door ons worden verwerkt. Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt wanneer u deze zelf aan ons bekend heeft gemaakt en enkel voor het doel waarvoor u ze bekend heeft gemaakt in het Priorities at Work Programma of wanneer u toestemming hebt gegeven deze gegevens te verwerken.

Delen van gegevens met derden

Priorities verstrekt uw gegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als die wij hanteren in het kader van deze privacy richtlijn. Priorities blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Nieuwsbrief

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrieven verwerken wij uw e-mailadres. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief of afmelden per email via info@priorities.nl.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van uw gegevens neemt Priorities serieus. Priorities neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact op via info@priorities.nl

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Priorities. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar info@priorities.nl. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Priorities bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat betreft factuurgegevens houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast in juli 2021.