In 2022 verscheen Een leven lang inzetbaar, hét handboek Duurzame Inzetbaarheid. Het verscheen samen met het werkboek Van Denken naar Doen. Onder eindredactie van prof. dr. Annet de Lange (Lector HRM Hogeschool Arnhem Nijmegen) en prof. dr. Beatrice van der Heijden (Professor Strategisch HRM Radboud Universiteit) schreven 56 gerenommeerde auteurs de boeken, die gelden als belangrijk naslagwerk.
In 2013 verscheen Een leven lang inzetbaar voor het eerst. In 2022 verscheen de volledig herziene derde druk.

Mr. Sandra Kruijt van Priorities schreef voor Een leven lang inzetbaar het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

‘Even leven lang inzetbaar’ zet interventies, best practices en integrale benaderingen op een rij, met onderwerpen als:

Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren?
Welke wet- en regelgeving zijn van belang?
Hoe weerbarstig is de praktijk?
Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid?
Wat weten we uit onderzoek op het werk?
Zijn er speciale aandachtspunten voor kwetsbare werkenden?

Dit boek behandelt het actuele thema van duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid maakt mogelijk dat mensen – jong en oud – gemotiveerd, capabel en gezond kunnen werken. Succesvol en met plezier gedurende je hele loopbaan.

Een lang leven inzetbaar begint direct bij het begin van de carrière. Duurzaam inzetbaar blijf je tot aan het einde van deze loopbaan. Mét of zonder kwetsbaarheden. Hoe? Daarvoor geeft het boek in 28 hoofdstukken geschreven door steeds andere toonaangevende auteurs de handvatten.

 

 

The Future of Work heeft ieders talenten nodig

Zowel jonge als oudere werkenden zijn cruciaal voor succes in het werk, in een krapper wordende arbeidsmarkt. Duurzame inzetbaarheid is een complex thema. Op basis van dit boek kan men succesvol aan de slag. De lezer kan zich een goed beeld vormen van hoe een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid eruit ziet en hoe men dit kan implementeren.

 

Hét naslagwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het boek geldt als hét naslagwerk voor beleidsmakers, human resource managers en iedereen verantwoordelijk voor gezond, met plezier en succes werken in Nederland. Ook arbeids- en organisatiepsychologen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, en werkenden zelf, jong en ouder, vinden bruikbare informatie in dit geactualiseerde naslagwerk en het werkboek duurzame inzetbaarheid.

Het belang wordt benadrukt dat er op een proactieve manier moet worden omgegaan met duurzame inzetbaarheid, daar waar men nog te vaak alleen oplossingsgericht te werk gaat.
Voor duurzame inzetbaarheid zijn veel verschillende actoren met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Deze visie wordt uitgewerkt vanuit het meso-, macro- en microniveau van Duurzame Inzetbaarheid.
In helder geschreven hoofdstukken, geënt op wetenschap en praktijk, worden we aangezet om op een evidence based manier onze rol concreet vorm te geven. Dit, zodat we kunnen gaan van Een leven lang inzetbaar? Van Denken naar Doen!

Prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden geven samen met alle auteurs een totaalbeeld over duurzame inzetbaarheid, waar mogelijk evidence based.
Er wordt een duidelijke omschrijving gegeven van het begrip duurzame inzetbaarheid en een helder conceptuele kader wordt geschetst. Daarnaast komen tal van resultaten van wetenschappelijke onderzoeken aan bod, met praktijkvoorbeelden en goede praktijken. Ook knelpunten die in de praktijk kunnen spelen, worden besproken. Een goede implementatie van complex thema wordt mogelijk met die handboek.

Sandra Kruijt, Eigenaar Priorities, management consultant | Executive coach


Bestel Een leven lang inzetbaar

Bestel Werkboek Van Denken naar Doen

 

Bestel hier Een leven lang inzetbaar en het Werkboek samen

 


Verder lezen over duurzame inzetbaarheid

Algemene informatie over Duurzame Inzetbaarheid

Meer informatie over Een leven lang inzetbaar
Hét handboek Duurzame inzetbaarheid en het werkboek Van Denken naar Doen

Een overzicht van de hoofdstukken
Alle hoofdstukken en auteurs op een rij

Een leven lang inzetbaar – hoofdstukken 2022

Een alfabetisch overzicht van alle (56) auteurs en beknopte biografieën
Meer informatie over de auteurs van het handboek Een leven lang inzetbaar en het werkboek Van Denken naar Doen.

Vakmedianet, mei 2013. Tweede (herziene) druk september 2016. Derde (volledig herziene druk) maart 2022.
Publicatieprijs 2014 toegekend door Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen. 
Handboek wordt gebruikt in opleidingen human resources management/P&O.


Literatuur:

Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid
onder redactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden

ISBN: 978 94 6215 7644
NUR 807
Verschijningsdatum: 2022, 538 pagina’s, 3e druk.

Een leven lang inzetbaar? Van denken naar doen! Werkboek
onder redactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden

ISBN: 978 94 6215 775 0
NUR 807
Verschijningsdatum: 2022, 123 pagina’s, 1e druk.


 

Deel dit artikel