Als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid wijs ik u op mooi congres georganiseerd begin 2019 over Emoties en Werk. Emoties ervaar je zowel in het sociale verkeer als op het werk. Gerenommeerde sprekers en (bekende) muzikanten praten ons bij vanuit wetenschap en praktijkervaringen.

Hoe vergroot jij je eigen emotionele belastbaarheid? Bestaat er zoiets als emotionele intelligentie, waarmee je beter met je eigen en andermans emoties om kunt gaan? Hoe ga je om met een depressie binnen en buiten je werk? En helpt het dan om in het weekend festivals af te lopen, partydrugs te gebruiken en dan op maandag niet in staat zijn te werken? Wat doe je als werkgever, leidinggevende of collega wanneer blijkt dat je medewerker ernstig ziek is? Welke (emotionele) impact heeft dit op de persoon in kwestie en op de directe collega’s? En is het verstandig er iets over te zeggen of betekent dit een etiket (stigma)?

Welke emotie speelt er bij mensen met een psychische afstand tot de arbeidsmarkt? Willen werkgevers hen wel in dienst nemen?

Wat betekent muziek voor de gemoedstoestand van een muzikant en welke effecten heeft muziek op emotie en andersom?

Deze en vele andere vragen en antwoorden komen aan bod bij het congres Emotie en Werk op 1 februari 2019. Een dag, die je niet wilt missen.

Belangrijk op deze dag met dit thema is, dat er niet alleen over emotie wordt gesproken, maar dat deze ook muzikaal mag worden gevoeld. Er is een goede in house band aanwezig die elke spreker met livemuziek zal omlijsten met een door hun gekozen song.

 

Sprekers

Prof. dr. Annet de Lange (voorzitter en oprichter NKDI, lector HRM bij HAN, Bijzonder hoogleraar OU)

Drs. Yolanda Kuis (voorzitter BA&O, A&O-deskundige bij Rienks Arbodienst en bij Mijnkennis) 

Dr. Esther van Fenema (psychiater)

Ernst Jansz (muzikant)

Drs. Kathi Kuennen (A&O psycholoog) en Dorien Verhoeven (was ruim 5 jaar projectmanager Stigma en Werk bij Samen Sterk zonder Stigma)

Dr. Evelien Brouwers (Tranzo, Universiteit van Tilburg)

Prof. dr. Arnold Bakker, (Erasmus Universiteit, voorzitter EAWOP)

Drs. Gerard Alderliefste (Muzikant en Verslavingsarts bij Brijder)

 

 

Georganiseerd door: Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid | BA&O – Beroepsvereniging Arbeids- & organisatiedeskundigen

Mogelijk gemaakt door: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie


Programma

Welkom door dagvoorzitter Koos van der Spek

Stand van Zaken Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid door Annet de Lange en BA&O door Yolanda Kuis

Psychiater dr. Esther van Fenema: Depressie en werk | Muziekblok

Ernst JanszBetekenis emotie in/door de Muziek | Muziekblok

Drs. Kathi Künnen (Arbeids – & Organisatiepsycholoog) uit eigen ervaring: Kanker en Werk

in combinatie met Dorien Verhoeven namens de Stichting “Samen sterk zonder Stigma” | Muziekblok

Dr. Evelien Brouwers, Tranzo: Over vooroordelen en schaamte op het werk: een ongelukkige combinatie | Muziekblok

Prof. dr. Arnold Bakker: Hoe vergroot je emotionele belastbaarheid? (Emotionele arbeid, emotieregulatie, emotionele intelligentie) | Muziekblok

Drs. Gerard Alderliefste (verslavingsarts Brijder en beroepsmusicus): Effecten van gebruik partydrugs en werk | Muziekblok

Afsluiting door dagvoorzitter | Netwerkborrel

 

Sprekers informatie

Prof. dr. Annet de Lange

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange in samenwerking met prof. dr. Beatrice van der Heijden en prof. dr. Nan Stevens (destijds Radboud Universiteit Nijmegen) met subsidie van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (www.innovatiefinwerk.nl). Na een vliegende start zijn diverse projecten en bijeenkomsten gerealiseerd. Het kennisnetwerk kent veel enthousiaste leden en voldoet aan een grote behoefte aan objectieve kennis en nieuwe inzichten over het thema Duurzame Inzetbaarheid. Daarom is besloten het netwerk voort te zetten binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (lectoraat HRM; met bijdrage bacheloropleiding HRM).

Annet de Lange is lector Human Resource Management bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en is ‘visiting professor’ bij de Universiteit van Stavanger in Noorwegen. Ook is zij bijzonder hoogleraar “succesvol ouder worden op het werk” bij de Open Universiteit. Haar expertise spitst zich toe op transitiemanagement naar langer doorwerken in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Koos van der Spek

Mijn bevlogenheid haal ik uit het vinden van een gezonde balans tussen het individueel
welbevinden van de werknemer en de organisatiebelangen. Met mijn 35- jarige ervaring als
bedrijfsmaatschappelijk werker in diverse organisaties (Militair Hospitaal, NOS, Provincie Zuid
Holland, Sijthoff Pers/Haagsche Courant, Wegener en Siemens Nederland) geef ik vorm aan
persoonlijke begeleiding van werknemers, bemiddeling in conflictsituaties op het werk en aan
beleidsadvisering op basis van onderzoek (werkdruk, RSI, bevlogenheid e.d.). Sinds 8 jaar ben ik gecertificeerd Arbeids – & Organisatiedeskundige (KIWA A-SRAO).

 

Drs. Yolanda Kuis

Yolanda Kuis is voorzitter van de BA&O; de Beroepsvereniging van Arbeids- en organisatiekundigen en werkzaam als gecertificeerd arbeids- en organisatiedeskundige bij MijnKennis Preventie & Re-integratie B.V. en bij Rienks Arbodienst B.V. Yolanda studeerde Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze heeft daarna twee postdoctorale opleidingen gevolgd, Financieel Accountmanagement aan de Radboud Universiteit en de Masteropleiding Arbeids- en Organisatiekunde aan de Haagse Hogeschool. Zij heeft zich gespecialiseerd in de aanpak van verzuim, en dit bij diverse werkgeversorganisaties weten te kantelen naar het organiseren van duurzame inzetbaarheid.

Zij zet zich in voor de kwaliteit én verspreiding van het vakgebied, zodat heel werkend en werkgevend Nederland profijt kan hebben van excellent opgeleide en presterende arbeids- en organisatiedeskundigen. Yolanda is tot slot auteur-redacteur voor HR Praktijk en Arbokennisnet, gastdocent voor studenten Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Radboud Universiteit en lid van The Applied Science Board of Sustainable Employability Innovations bij Knowvium. Langs deze weg draagt zij bij aan het verbinden van wetenschappelijke kennis over duurzame inzetbaarheid met de (vaak weerbarstige) praktijk.

 

Dr. Esther Fenema – Depressie en werk

Esther van Fenema werd op 25 november 1970 geboren te Haarlem. In 1990 behaalde zij haar diploma
aan het Christelijk Gymnasium te Utrecht, alwaar zij de laatste twee jaar combineerde met de
Vooropleiding van het Conservatorium van Utrecht (viool). In 1991 vervolgde zij haar vioolstudie eerst
aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam vervolgens aan het Koninklijk Conservatorium van
Brussel. Vanaf 1994 combineerde zij het conservatorium met de studie Geneeskunde. Haar artsenbul haalde ze in 2002 en haar Masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel behaalde zij in 1998. Na het
opdoen van een jaar werkervaring als Poortarts in het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht, begon
zij in 2003 aan de opleiding tot psychiater aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Rivierduinen. Dit traject combineerde zij vanaf 2004 met promotieonderzoek naar de implementatie van richtlijnen voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen in de praktijk.

In 2008 voltooide zij haar opleiding tot psychiater en werd vervolgens aangesteld als staflid binnen de afdeling psychiatrie van het LUMC met als aandachtsgebieden consultatieve psychiatrie, somatoforme stoornissen en ouderenpsychiatrie. Daarnaast heeft ze de Muziekpoli opgericht, een polikliniek voor professionele musici met psychiatrische klachten.
Naast haar werk als psychiater is ze werkzaam als freelance violiste. Ze was medeorganisator van het Depressiegala en bestuurslid van de Mental Health Foundation, een stichting die zich inzet voor meer kennis en minder taboe bij psychiatrische aandoeningen. Ook schrijft ze regelmatig opiniestukken in landelijke dagbladen, is zij als vaste columniste verbonden aan Medisch Contact, de ThePostonline en is vaste interviewster bij opiniesite Café Weltschmerz. Ze was in 2018 als psychiater te zien in BN’ers in Therapie op RTL5 en op het RTL platform Concentrate Velvet. Ze is tevens vaste commentator in het radioprogramma Dit Is De Dag.

 

Ernst Jansz – Betekenis emotie in/door de Muziek

Ernst Jansz groeide op in Amsterdam. Na het gymnasium studeerde hij er biologie en scheikunde
met de bedoeling om, samen met zijn boezemvriend Henk Barendregt (later Radboud
Universiteit), het menselijk bewustzijn te ontrafelen. Na het behalen van zijn kandidaats vertrok
hij echter met de cultband CCC Inc. naar Brabant om zich daar in een commune aan muziek te
wijden. In 1978 richtte hij Doe Maar op om zijn ideaal, het Nederlandse publiek in eigen taal te
horen zingen, te verwezenlijken. Hij produceerde platen van Boudewijn de Groot en Bram Vermeulen en was vele jaren hun bandleider. In 2007 verzorgde hij de 4 mei-voordracht en in 2010 vertaalde hij 12 liederen van Bob Dylan en kreeg daarvoor Edison nominatie. Hij schreef 4 boeken die hijzelf bestempelde als documentaire romans. Ernst Jansz treedt nog steeds op met CCC Inc. en Doe Maar, alsook met een eigen programma.

 

Dr. Evelien Brouwers – Psychische afstand tot de Arbeidsmarkt. Maakt stigma de afstand groter?

Dr. Evelien Brouwers is psycholoog en senior onderzoeker bij Tranzo (onderdeel van Tilburg University). Zij heeft expertise op het terrein van psychosociale aspecten van arbeidsparticipatie van mensen met psychische problemen en/of verslaving. Haar onderzoek focust zich op ziekteoverstijgende factoren die van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld de barrière die stigma en discriminatie kunnen vormen, de begeleiding door bedrijfs- en verzekeringsartsen van mensen met psychische problemen of verslaving, het capability model voor duurzame inzetbaarheid, en de rol van re-integratiespecialisten (bijv job coaches) om werklozen met deze gezondheidsklachten naar werk te begeleiden.
Naast haar academische werk is zij mede-initiator en voorzitter van het Landelijk Netwerk Stigma en Werk (onderdeel van het Landelijk Kennisconsortium Destigmatisering). Tevens is zij voorzitter van projectgroep die de landelijke richtlijn ‘Overspanning en Burnout’ voor Bedrijfs- en Verzekeringsartsen herziet voor de Nederlandse Vereniging van Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Daarnaast is zij coördinator van twee Academische Werkplaatsen van Tranzo, op het gebied van Arbeid en Gezondheid, en Geestelijke Gezondheid. Binnen deze Academische Werkplaatsen wordt structureel samengewerkt aan onderzoek en kennisuitwisseling binnen deze domeinen, door partijen uit wetenschap en praktijk.

Prof. dr. Arnold Bakker – Emotionele intelligentie

Tijdens hun werk worden mensen geconfronteerd met een veelheid aan emoties, waaronder boosheid, verdriet, trots, vermoeidheid, en geluk. Dit kunnen eigen emoties zijn, maar ook de emoties van klanten, collega’s, of de leidinggevende. Hoe gaan mensen om met deze emoties op hun werk? Bestaat er zoiets als emotionele intelligentie waarmee je beter met je eigen en anderman’s emoties om kunt gaan? In deze presentatie bespreekt Prof. Arnold Bakker hoe emotionele arbeid en emotionele intelligentie onze prestaties op het werk beïnvloeden.
Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit. Hij is hoofd van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology, en is vooral geïnteresseerd in bevlogenheid, burnout, job design, job crafting, en de balans tussen werk en privé-leven. Bakker is de meest geciteerde sociaal wetenschapper van Nederland, en komt sinds 2014 voor op de lijst van Thomson Reuters met ‘The World’s Most Influential Scientific Minds.’ Meer informatie: www.arnoldbakker.com

Drs. Gerard Alderliefste – Partydrugs? Niet altijd feest en om te janken zo mooi.

Korte termijn effecten van partydrugs zoals XTC zijn vrij bekend: oververhitting, watervergiftiging zijn in het nieuws geweest. Mogelijk is zelfs het serotoninesyndroom (serotoninevergiftiging) bekend. Wat deze middelen op lange termijn kunnen achterlaten is veel minder bekend. Ik wil graag een overzicht tonen van nieuwe symptomen en de gepaarde onbekende diagnoses bespreken.
Gerard-Jan Alderliefste (1964) is verslavingsarts en muzikant. Beide roepingen worden sinds jaar en dag
gecombineerd, nadat duidelijk werd dat kiezen tussen beide geen optie was. Bij Brijder verslavingszorg werkte hij 14 jaar op methadonposten, verzorgde onderwijs en runt hij momenteel het LMSP, Landelijk Medisch Spreekuur Partydrugs, waar persisterende klachten na partydrugsgebruik de specialisatie is geworden. De diagnoses betreffen HPPD (Hallucinogen Persisting Perception Disorder) en DPS (drug-induced depersonalisatiesyndroom). Daarbij verschijnt hij als specialist op TV (RTL Late Night, Spuiten&Slikken, NOS), geeft hij lezingen en worden medische vragen beantwoord op www.drugsinfoteam.nl.

Als gitarist, pianist en zanger ( www.gerardalderliefste.nl) speelt hij van 1993 tot 2016 in de driemansband die zijn achternaam draagt. Naam werd gemaakt door het jarenlange feest- en grand-café werk en landelijk vooral door samenwerkingen met Ramses Shaffy en Paul de Leeuw. Met een focus op de Franse taal trekt hij al jaren door de Nederlandse theaters. Naast in bandvorm, ook met pianist Cor Bakker en als octet onder de naam Gerardalderliefste & Friends. Solo tourt hij met Dubbel Leven: een goed ontvangen programma over kiezen, verslaving en muziek.

Dorien Verhoeven

Dorien Verhoeven was ruim 5 jaar projectmanager Stigma en Werk bij Samen Sterk zonder Stigma. Het project richt zich op het bevorderen van de bespreekbaarheid van (het hebben van) psychische andoeningen op de werk. In het kader daarvan is er met ruim 160 bedrijven en organisaties gesproken en zijn er op ruim 50 bedrijven ook daadwerkelijk praktijken ontstaan ter verbetering van de positie van de (potentiële) werknemers met een psychische aandoening. Vanaf 1 november 2018 zet zij zich als zelfstandig ondernemer in voor het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

 

Drs. Katharina Künnen – Kanker en Werk

Katharina Künnen is organisatieadviseur en ervaringsdeskundige als het erom gaat dat de eigen inzetbaarheid geen vanzelfsprekendheid is. Zij studeerde arbeids- en organisatie psychologie.
Haar (tweede) kanker diagnose in 2016 en de daarmee samengaande palliatieve behandeling heeft haar inzetbaarheid nieuw gedefinieerd. Een emotioneel proces. Deze ervaringen en haar achtergrond als adviseur en onderzoeker combineert zij nu in nieuwe vormen van organisatieadvies. Ze is voorvechter voor zinvol werk voor mensen met een chronische ziekte. Om die reden werd zijn in 2017 genomineerd voor de Shakingtree Award, een stimuleringsprijs van het ministerie van Volksgezondheid voor mensen die het zorgsysteem op een positieve manier uitdagen.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer over:

Eerdere congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Over het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid Een Leven Lang Inzetbaar

Onder redactie van Prof. Dr. A.H. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden verscheen het handboek Een Leven Lang inzetbaar. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk. Met interventies, best practices en integrale benaderingen.

Ruim 40 auteurs schreven mee aan het dit belangrijke handboek. mr. Sandra Kruijt is één van deze 40 auteurs. Voor het handboek Duurzame Inzetbaarheid van Dr. A. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden schreef Sandra Kruijt het hoofdstuk: ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

Lees welke auteurs meeschreven aan het handboek Standaardwerk – Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang inzetbaar.

De eerste druk van het Handboek verscheen in 2013. De tweede druk verscheen in 2016. De herziene derde druk verschijnt in het najaar 2021.

 

 

 

Deel dit artikel