Het maakte indruk toen toenmalig minister Bruno Bruins in maart 2020 aftrad als minister voor Medische Zorg en Sport in kabinet Rutte-III, nadat hij last kreeg van een flauwte tijdens een debat over de coronacrisis. Hoe gaat het nu met oud-minister Bruins?

Het is een vraag die veel mensen stelden, uit algemene interesse. Soms stellen mensen de vraag als zij zelf overwerkt of burn-out raken en zij zich afvragen óf je na burn-out weer kunt werken en hoe je het beste na een burn-out weer aan het werk kunt gaan. Dat is de reden dat ik deze content op deze site van Priorities behandel, als voorbeeld van hoe je met succes herstelt.

In juni 2020, zo’n 2-3 maanden later, gaf Bruno Bruins al aan dat het gelukkig weer goed ging, zoals het interview hieronder ook laat zien. Bruins geeft hij aan dat hij veel slaapt en dat het iedere dag beter gaat.

 

Herstel van de burn-out na vijf-zes maanden

In september 2020 is hij vervolgens van start gegaan als tijdelijk directeur van de Haagse vervoersmaatschappij HTM. Dat duidt op volledig herstel na ongeveer vijf-zes maanden. Het is een verloop van het herstel dat je vaker ziet.

Sympathiek en warm, zo omschrijft Bruins de vele reacties die hij kreeg. Het voelde als een klap op de schouder. Een bericht waarin Bruins voor al deze reacties bedankt op LinkedIn kreeg zo’n 80.000 reacties. In de spannende periode bij het uitbreken van de pandemie in maart 2020 ging het veel mensen erg aan het hart. Goed om iemand dan weer te zien lachen en te horen dat Bruins na enkele maanden uitrusten weer in een mooie positie weer van start ging.

 

Na burnout weer aan het werk en vervolgfuncties

Bruins is na enkele maanden weer van start gegaan als Algemeen directeur NV HTM a.i (Fulltime aug. 2020 – sep. 2021). Vervolgfuncties daarna zijn:

  • Voorzitter raad van advies Yris okt. 2020 – heden
  • Lid Raad van Commissarissen Intravacc jan. 2021 – heden
  • Raad van State, Staatsraad bij de Raad van State sep. 2021 – heden
  • UNICEF Lid raad van toezicht jan. 2022 – heden
  • Voorzitter Raad van Toezicht Alrijne zorggroep mei 2022 – heden

 

Bruins is lid van De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas)

Daarnaast is Bruno Bruins lid van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Deze Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) adviseerde het kabinet begin 2024 over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

De onafhankelijke commissie onder leiding van Roos Vermeij adviseert over een stelsel voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dat betaalbaar, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Het kabinet wil de hardheden in de WIA wegnemen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en minder plichten voor werkgevers (vooral de kleine werkgevers).

De commissie is gevraagd om met een probleemanalyse te komen en om vervolgens met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan. De commissie heeft voor het opstellen van de probleemanalyse ook onderzoek laten uitvoeren naar de knelpunten van het huidige stelsel. De commissie gaat verder met het ontwerpen van de oplossingsrichtingen, zoals neergelegd in het eindrapport van commissie Octas februari 2024

Oud-minister Bruno Bruins in top Renewi per 1 mei 2024

Per 1 mei 2024 begint Bruins bij afvalverwerker Renewi. Hij wordt daar verantwoordelijk voor de strategische koers van het concern en wordt er binnengehaald als iemand met uitgebreide expertise en frisse perspectieven op het gebied van strategie, duurzaamheid en innovatie.

 

Youtube – juni 2020.

Executive coaching bij burn-out

Ook tijdens Executive Coaching van Priorities komen terechte zorgen ter sprake over hoe je herstelt van een burn-out. Of we bespreken hoe je het werk het beste kunt opbouwen na burn-out en wat belangrijk is als je weer aan het werk gaat na burn-out. Soms zijn mensen bang dat ze na burn-out niet meer aan het werk kunnen. Dat hoeft niet, getuige het voorbeeld van Bruno Bruins of andere bekende Nederlanders en hun herstel na burn-out, overspannenheid of overwerktheid.

Daarom heb ik in de post langer stil gestaan bij het werk na burn-out van deze bekende Nederlander Bruno Bruins. Er is ook na de burn-out een mooie loopbaan gevolgd.

 

Executive coaching en preventie van uitval door burnout of stress

In het kader van (preventie van) stress en burn-out geef ik u graag het volgende mee. Werkdruk, stress, uitval en burn-out overkomt niet de minsten onder ons. Preventie van uitval is belangrijk, ook voor de meest capabele mensen tijdens fysiek en mentaal uitdagende tijden.

U kent ongetwijfeld zulke capabele mensen in uw omgeving die niettemin overwerkt, overspannen, burnout raakten of een zogeheten surménage kregen.

Hier leest u meer over welke Bekende Nederlanders een burn-out kregen en daar gelukkig van herstelden.

Het uitvallen (lees: omvallen) van deze bekende Nederlander (BN’ers) laat zien hoe moeilijk het kan zijn om uitval zelf voor te zijn. Het werk is belangrijk, we moeten zoveel en we wille graag goede resultaten neerzetten. Dan is het moeilijk om tijdig gas terug te nemen. Vaak ook heeft je omgeving beter dan jijzelf door hoe het écht met je gaat, maar is het lastig om jou duidelijk te maken dat je een pas op de plaats moet maken.

 

Wat kun je zelf doen om burn-out te voorkomen?

Je kunt verder lezen:

  • In deze post Werkstress: een belangrijk onderwerp in deze tijd leg ik uit wat je zelf kunt doen om te voorkomen dat je uitvalt. Je treft er een belangrijk overzicht aan van stress signalen waarmee je kunt inventariseren of je in de gevarenzone zit.
  • Je kunt het Ebook Priorities at Work downloaden en één van deze 9 Werkende Oplossingen inzetten om werkdruk direct te verlagen.

Wat kunnen anderen voor je doen om een burn-out te voorkomen?

Een goede vraag om te bespreken met de mensen om je heen is: ‘Als het niet goed met mij gaat, hoe kun jij dat dan zien?’ en ‘En als je dat ziet, hoe kun jij mij dat dan het beste duidelijk maken en zorgen dat ik bij stress signalen tijdig ingrijp?’.

 

Wat kun je het beste aangeven als je (bijna) uitvalt door burn-out?

Het verhaal vanuit de VVD rond het uitvallen van (oud-minister) Bruins vertelt, dat het ging om een ‘flauwte’. Het is begrijpelijk om het als zodanig te framen. Net zo begrijpelijk zou het zijn om het te benoemen als burnout, overspannen of overwerkt. Als je het groot zou willen maken kun je het een burnout van een bekende Nederlander noemen.

Bruins nam ontslag om oververmoeidheid. Gezien het vervolg van zijn carrière na het herstel lijkt dit een goede manier om het te benoemen als je zelf gas moet terugnemen. In de pers wordt er terughoudend over gesproken, zoals: ‘Bruins nam ontslag om oververmoeidheid, nadat hij eerder onwel was geworden tijdens een debat in de Tweede Kamer’.

Iedere functie, positie, verantwoordelijkheid, organisatie of bedrijf vraagt een eigen woordkeuze. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de woordkeuze die past bij jouw positie, sector en werkomgeving. De woordkeuze moet zodanig zijn dat het op de korte termijn verklaart wat er speelt en op de lange termijn geen negatieve impact heeft op het verdere verloop van je carrière. Het is belangrijk hier zeer zorgvuldig mee om te gaan. In een periode waarin (lichamelijke of mentale) kwetsbaarheid kan spelen, kan het belangrijk zijn hier in een vroeg stadium over te klankborden.

Healthy Workplaces Manage Stress. Sandra Kruijt

 

Deel dit artikel