Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is gezond, gemotiveerd, met succes en plezier werken. Mr Sandra Kruijt van Priorities is bestuurslid bij het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid en adviseert bedrijven, organisaties en sectoren over Duurzame Inzetbaarheid. Het NKDI is opgericht door Prof. Dr. Annet de Lange (Lector HRM Hogeschool Arnhem Nijmegen) en Prof. Dr. Beatrice van der Heijden (Professor Strategisch HRM Radboud Universiteit).

In 2013 verscheen het handboek Duurzame Inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar?’ onder  eindredactie van Prof. Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beatrice van der Heijden. Mr Sandra Kruijt schreef voor dit boek het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-)managers’.

Het handboek wordt gebruikt in opleidingen human resources management/P&O.
Een publicatieprijs werd in 2014 toegekend door Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar’

In 2016 verscheen de herziene, tweede druk van het handboek Duurzame Inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar?’ onder redactie van Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beatrice van der Heijden. Ook het hoofdstuk van mr Sandra Kruijt ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-)managers’ werd geactualiseerd. 


Begin 2022 verschijnt de derde druk van het handboek. U kunt hieronder het handboek bestellen of via contact aangeven dat u van het verschijnen van de derde druk op de hoogte gebracht wilt worden.  Ook kunt u hier meer lezen over de volledig herziene derde druk van het Handboek Duurzame Inzetbaarheid ‘Een leven lang inzetbaar’. 

 

Duurzame inzetbaarheid van werknemers is sinds 2010 een belangrijk thema in Nederland door de vergrijzing en ontgroening van de  arbeidsmarkt. Wat is duurzame inzetbaarheid precies?

In dit handboek worden werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen op weg geholpen met het doorgronden van het thema en wordt een overzicht gegeven van wat bekend is in Nederland over het thema duurzame inzetbaarheid.

‘Even leven lang inzetbaar’ zet interventies, best practices en integrale benaderingen op een rij, met onderwerpen als:

  • Wat is duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk?
  • Hoe meet Nederland duurzame inzetbaarheid?
  • Is de duurzame inzetbaarheid in Nederland te kwalificeren?
  • Welke factoren beïnvloeden de duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers?
  • Wat is er bekend over de beeldvorming van werkgevers over oudere en jongere werknemers?
  • Wat weten we uit eerder onderzoek over ouder worden op het werk?

 


 

Het hoofdstuk van Mr Sandra Kruijt van Priorities heeft en praktische insteek en behandelt de (soms) weerbarstige praktijk op basis van ervaringen van (HR)managers.  Op basis van haar eigen praktijkervaring en dit handboek adviseerde zij sectoren, organisaties en individuele professionals over duurzame inzetbaarheid. 

Auteurs van het boek ‘Een leven lang inzetbaar?’ Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen

Voorwoord

Jaap Jongejan – Algemeen directeur van SBI Formaat en Landgoed Zonheuvel, ontwerper van het Maaslandmodel (ACE) waarin werknemers en werkgevers en onderwijs in de regio integraal en intersectoraal hun krachten bundelen om mensen aan het werk te krijgen en te houden.
Joyce Schaeffer – Hoofd Adviesteam HR-strategie en -innovatie Werkgeversvereniging AWVN
Sonia Sjollema –  Directeur NSvP | Nederlandse Stichting voor Psychotechniek – Innovatief in werk

De auteurs

Teun Aalbers is onderzoeker in opleiding aan het Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen.

Dr. P. Matthijs Bal is reader HRM aan de University of Bath (Engeland).

Drs. Robert Boulogne is manager P&O Beleid bij Achmea.

Prof. dr. Sandra Brouwer is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Evelien Bults, MSc. is projectmanager en inzetbaarheidsadviseur Schouten en Nelissen.

Sanne Buter is student Master of Science aan de Universiteit van Amsterdam en stagiaire bij Adaptics Health & Performance B.V.

Prof. dr. Hendrik P. van Dalen is senior onderzoeker NIDI en hoogleraar economie aan de Tilburg University.

Prof. Dr. Karen van Dam is hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland.

Dr. Josje S.E. Dikkers is docent en onderzoeker aan de Hogeschool Amsterdam.

Dr. Judith J.C. van Dongen – van den Broek is beleidsmedewerker bij Transvorm.

Theo Duijker is initiafnemer bij Enspiratie.

Josje Frietman is manager bij Zilverpool Achmea.

Drs. Johannes de Geus is director bij CINOP Global.

Bram Hanstede is initiafnemer bij Enspiratie.

Prof. dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden is hoogleraar Strategisch Human Resource Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ook verbonden aan de Open Universiteit Nederland.

Prof. dr. Kène Henkens is themaleider Werk & Pensioen bij het Nederlands Interdiscplinair Demografisch Instituut (NIDI), hoogleraar Pensioensociologie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Veroudering, Pensioen en Levensloop bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Prof. dr. Paul G.W. Jansen is professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. Dr. Jac van der Klink is hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Chiel van Kollenburg is directeur bij Adaptics Health & Performance B.V.

Dr. Wendy Koolhaas is post-doc onderzoeker Sociale Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Dr. Dorien T.A.M. Kooij is universitair docent aan de Universiteit van Tilburg.

Mr. Sandra E. Kruijt is eigenaar van Priorities, consultant Strategisch Human Resource Management en arbeidsrecht en executive coach. Bedenker en maker van De Balanstool Priorities.nu – de berekening van de balans tussen werk en prive.

Dr. Annet H. de Lange is lector human resource management aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en visiting professor aan de Universiteit Stavanger.

Prof. dr. Peter L.M. Leisink is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Dr. Maria Peeters is universitair hoofddocent Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Tessa van Puijenbroek, MSc is Programma management Officer aan de TU Delft Extension School voor online onderwijs.

Jan van Reijsen, ing. is HR-manager bij Fujifilm Manufacturing Europe B.V.

mr. Nico Ridder is ex-werknemer bij het UWV en haar rechtsvoorgangers, eigenaar van Juridisch Adviesbureau Ridder, auteur Praktijkgidsen en medewerker aan diverse periodieken van Kluwer/Vakmedianet.

Marc Ritter MWO is Manager Strategic Accounts bij NEN.

Prof. dr. Rene Schalk is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en aan de North-West University (Zuid Afrika).

Dr. Dirk Scheele is beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Drs Gerard H. Scheenstra is creatief & innovatief ondernemer, coach en oprichter van Applied Science Organisatie Knowvium.

Prof. Dr. Jo G.L. Thijssen is emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Prof.dr. Mandy E.G. Van der Velde is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht.

Jasper Verhelst, BSc is leeradviseur & trainer bij Schouten en Nelissen.

Dr. Haitze de Vries is post-doc onderzoeker Sociale Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Prof. Dr. Tinka van Vuuren is hoogleraar aan de Open Universiteit Nederland en consultant bij Loyalis. 

Marjolein M. Wessels, Msc is onderzoeker.