Een term om te onthouden is de Engelse term ‘spillover’. Spillover van werk, duidt op werk dat eigenlijk over de grens van privé heen gaat. Het is een mooi woord voor een fenomeen dat we allemaal kennen: online zijn na werktijd. Of, werktijd die niet meer ophoudt.

Het aantal gewerkte uren en overuren per week, in vergelijking met wat in de arbeidsovereenkomst staat, dekt niet de hele lading van dit relatief nieuwe begrip.

Het gaat vooral over werk dat over de rand of grens gaat van wat eigenlijk privétijd is. Vandaar de term ‘spillover’. De afbeelding van deze kop koffie met spillover is in dat kader verhelderend. Zie het als een restje werk over je privétijd ‘verspilt’.

 

Spillover en balans tussen werk en privé

De duur van deze spillover van werk kan variëren van enkele minuten tot enkele uren per week of zelfs per dag. Het geldt net zozeer voor onze vakanties die we nodig hebben om echt los te komen van ons werk en waarbij we vaak toch weer onze berichten checken. Het gaat natuurlijk vooral over de grenzen tussen werk en privé en de balans tussen werk en privé.

 

Online zijn, hyperconnectiviteit of online verslaving

Vergelijkbare fenomenen of synoniemen zijn continue online zijn, hyperconnectiviteit, verslaafd zijn aan het altijd verbonden zijn of mobiquity. Voor die laatste term heb ik nog geen goede vertaling in het Nederlands gevonden. Misschien u wel? Ik lees uw reactie graag hieronder.

 

Spillover, stress en mentale gezondheid

Deze situaties waarbij een grote afhankelijkheid speelt van informatie- en communicatietechnologie zijn goed om in de gaten te houden, net als kenmerken van de organisatie of het werk die spillover-werk kunnen bevorderen.

Spillover kan invloed hebben op onze gezondheid en mentale gezondheid en onze behoefte aan herstel van het werk ondermijnen. Daarmee kan het een nieuwe vorm van werkdruk zijn die stress en burn-out kan veroorzaken en belangrijk om in de gaten te houden.

 

Sandra Kruijt

Deel dit artikel