Destress

Destress

In het DESTRESS project (vanaf februari 2024) ontwikkelt een consortium met prof. dr. mr. C.H. Vinkers (Amsterdam UMC – locatie VUMC) als penvoerder een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Het initiatief wordt...
Ander werk na burnout of overspannenheid

Ander werk na burnout of overspannenheid

Veel mensen overwegen ander werk te zoeken tijdens of na een burn-out. Vaak speelt de vraag of je ander werk wilt al voordat mensen uitvallen door stress, burnout of overspannen raken. Ook tijdens het herstel van burn-out, stress of overspannenheid zijn dit logische...