Destress

Destress

In het DESTRESS project (vanaf februari 2024) ontwikkelt een consortium met prof. dr. mr. C.H. Vinkers (Amsterdam UMC – locatie VUMC) als penvoerder een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Het initiatief wordt...