Op 19 juni 2015 organiseren we vanuit het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) het congres Under Pressure over psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer. Vanuit Priorities verzorg ik de workshop Trends in psychosociale arbeidsbelasting.

Het congres wordt mogelijk gemaakt door de Radboud Universiteit, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement en de NSvP Innovatief in Werk.

Na de introductie van Theo Joosten, Directeur Faculteit Economie en Management Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, zullen onder dagvoorzitterschap van Koos van der Spek keynotespeakers Prof. Dr. Michiel Kompier en dr. Rico Schuijers spreken. De workshops worden verzorgd door Mr. Sandra Kruijt, Prof. dr. Rick van Baaren, dr. Matthijs van Leeuwen, Drs. Elco Schaufeli, Drs. José Cuperus en drs. Kasper Bakker.

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) heeft als missie de duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen door de integratie van inzichten uit onderzoek en praktijk. Het NKDI is in 2011 opgericht  door Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beate van der Heijden. Om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven is van groot belang, dat te grote werkstress en ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk worden voorkomen of worden bestreden. Aanleiding voor de wetgever om het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in te voeren.

Psychosociale arbeidsbelasting zorgt op dit moment voor ruim 30% van het verzuim. De inspectie SZW heeft de opdracht gekregen de controle op het handhaven van de wetgeving betreffende PSA te intensiveren. Reden voor het NKDI om dit onderwerp als uitgangspunt te nemen voor dit congres voor werkgevers, leidinggevenden, HRM, bedrijfsartsen, arbeid & organisatiepsychologen, arbeid & organisatiedeskundigen, OR-leden, professionals vanuit de arbo en bedrijfsgezondheidszorg en werkenden zelf (medewerkers en zelfstandigen).

Priorities adviseert en coacht mensen om zo slagvaardig mogelijk te zijn in werk of privé. Bij een hoge werkdruk kan uw persoonlijke effectiviteit, de efficiency van het bedrijf of van de professionals binnen uw organisatie verminderen. Met Priorities verzorg ik workshops werkdruk, work life balance, duurzame inzetbaarheid en (executive, team en management) coaching werkdruk en professional efficiency.

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt


Programma:

Welkom en Opening en update NKDI door dagvoorzitter Koos van der Spek
Introductie door de heer Theo Joosten (faculteitsdirecteur Economie en Management HAN)
Keynotespeaker prof. dr. Michiel Kompier (Radboud Universiteit): Psychosociale arbeidsbelasting
workshopronde

  • Trends in psychosociale arbeidsbelasting : Mr. Sandra Kruijt en Koos van der Spek
  • Gedragsverandering in de praktijk! Prof. dr. Rick van Baaren en dr. Matthijs van Leeuwen (Radboud Universiteit)
  • Under pressure? GRIP krijgen op werkdruk en stress met het JD-R model Drs. Elco Schaufeli, (Triple I, Human Capital)
  • Duurzaam inzetbaar in kennis én praktijk Drs. José Cuperus (HAN) en drs. Kasper Bakker

Keynotespeaker dr. Rico Schuijers (Protask) Van vakmanschap naar optimaal presteren gaat niet zomaar.
Discussie en afsluiting
Netwerkborrel en uitreiking certificaten onder bezielende muzikale begeleiding van Chain: Theo Eikhout (gitaar) en Madelon Gerrits (zang) (www.chain.nu)

Congres mogelijk gemaakt door:

mogelijk-gemaakt-door

 

 

Sprekers:

KoosKoos van der Spek (dagvoorzitter) is zelfstandig gecertificeerd Arbeids – & Organisatiedeskundige en Bedrijfsmaatschappelijk Werker. Hij werkt voor verschillende werkgevers als Parnassia, Wincor Nixdorf, Veenman e.a. Ook is hij verbonden aan de arbodiensten Medi-Ma (Purmerend), SBS Swilion (Hoofddorp) en de Witte Raaf (Zoetermeer). Zijn expertise ligt vooral op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid, Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), Integraal Gezondheidsmanagement, Trainingen en Individuele begeleiding. www.koosvanderspek.nl

KompierProf. dr. Michiel Kompier is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit. Hij geeft leiding aan het onderzoeksprogramma ‘Werk, gezondheid en prestatie’ van het Behavioural Science Institute. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn ondermeer: arbeidsbelasting, werkstress, werkmotivatie, arbeidsprestaties, mentale werkbelasting, werk- en rusttijden, flexibele arbeidsvormen, arbeid en zorg en arbeidsomstandighedenbeleid. Michiel Kompier is associate editor van ‘Scandinavian Journal of Work, Environment and Health’, lid van de editorial board van ‘Work and Stress’, en lid van de ‘International advisory board’ van ‘Journal of Occupational Health Psychology’. Hij is oud-voorzitter van het Scientific committee ’Work Organization and Psychosocial Factors’ van ICOH (International Commission of Occupational Health) en ‘fellow’ van de ‘European Academy of Occupational Health Psychology’. Michiel Kompier is auteur van circa 250 wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken en een aantal boeken over psychosociale arbeidsomstandigheden.

SchuijersDr. Rico Schuijers (1966) is sportpsycholoog. Hij heeft sportpsychologie in Nijmegen gestudeerd en is in 1990 een eigen bedrijf begonnen. Daarnaast heeft hij van 1996 tot 2003 aan zijn promotie gewerkt aan de Sporthochschule van Keulen in Duitsland, alwaar hij in 2003 promoveerde. Hij was van 2008 – 2010 voorzitter van de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland en is voormalig lid van de Managing Council van de International Society of Sport Psychology. Zijn dagelijks werk bestaat uit het trainen en begeleiden van topsporters, individueel of in teamverband. Hij werkt met meerdere nationale teams en individuen in diverse sporten die zich voornamelijk richten op de Olympische Spelen. Daarnaast werkt hij ook voor de luchtverkeersleiding op Schiphol en voor Eurocontrol in Maastricht, en voor de luchtmacht. Hij werkt ook met dirigenten en musici. De overeenkomst tussen deze beroepen is dat het stressberoepen zijn, waar op een bepaald moment een bepaalde prestatie wordt verwacht. Het werken met deze mensen is de core-business van Schuijers. Zijn thema’s zijn: presteren onder druk, stressmanagement, omgaan met veranderingen, inzicht in individuele verschillen, teambuilding, inspireren tot het leveren van topprestaties, en ervaringsverhalen van het werken met topsporters op Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen. www.pro-task.

Workshop 1 door Sandra Kruijt en Koos van der Spek: Trends in psychosociale arbeidsbelasting
De trends in psychosociale arbeidsbelasting: wat speelt er in Nederland? Hoe voert u state-of-the art HR beleid op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting in uw organisatie en wat zijn de geluiden uit de praktijk? Wat is ‘hot’, wat is onderwerp van gesprek en wat blijft taboe?
Sandra leidt u vanuit het perspectief van goed werkgeverschap en goed werknemerschap langs de trends, met onderwerpen als werk-privé balans, werkdruk, beroepsziekten, toxic leadership en mantelzorg. Vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid en de invalshoek: wat kunt u er in uw praktijk mee voor uw organisatie en voor uzelf.
Is het verhaal dan compleet? Dat is het pas als we ook het perspectief van de zelfstandige (zelfstandig ondernemer, professional en zelfstandige zonder personeel) hebben meegenomen. Dat zijn immers een miljoen van de werkenden in Nederland.
Tot slot beantwoorden we met uw actieve inbreng de vraag: wat is de volgende stap die we kunnen zetten om het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting een giant leap forward te laten maken?

Sandra Kruijt is consultant (strategisch) HRM en begeleidt als executive coach teams, managers en medewerkers bij professional efficiency, werkdruk en work life balance. Zij startte haar loopbaan als advocaat, richtte voor AND International Publishers een bedrijf op in Ierland en werkte als (corporate) HR manager. Zij is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid, werkdruk en work life balance.
In een tweejarig project ontwikkelde zij, met input van directieleden, medewerkers en HR managers, bedrijfsartsen en andere professionals uit bedrijfsgezondheidszorg de internetapplicatie ‘De Balanstool Priorities.nu – de berekening van de balans in het werk en de balans tussen werk en privé’. In het prijswinnende handboek ‘Een leven lang inzetbaar’ van dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden schreef zij het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-)managers’. www.priorities.nl

Workshop 2 door dr. Matthijs van Leeuwen en prof. dr. Rick van Baaren: Gedragsverandering in de praktijk! Gedragsverandering technieken zijn boeiend, maar wat kun je er nu werkelijk mee in je eigen werk en op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Er zijn honderden meer en minder spectaculaire gedragsverandering technieken bekend. De ‘heilige graal’ is weten wanneer je welke moet inzetten om het juiste effect te bereiken. Een methode die hiervoor is ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid, is de Kip Met Kop training. Met behulp van wetenschappelijk bewezen psychologische technieken wordt er actief gewerkt aan het bewerkstelligen van blijvende vitaliteit, energie, inzetbaarheid en een positieve work-life balans door gedragsverandering.

We gaan in op de ins & outs van de wetenschap van gedragsverandering die relevant zijn zowel voor je eigen werk als je organisatie en diens werknemers. De laatste bevindingen uit de theorie worden besproken, gelardeerd met voorbeelden van toepassing in de praktijk. We focussen hier vooral op weerstanden (waarom mensen niet willen) en negatieve reactiepatronen, en hoe deze om te zetten in positieve en duurzame gedragingen. Dit is een interactieve workshop om gedragsveranderingskennis optimaal te benutten. Je krijgt de tools aangereikt om probleem en doelgedrag te analyseren, de juiste technieken te kiezen voor het omgaan met weerstand en stimuleren van gewenst gedrag en de effecten te evalueren.

BaarenProf. dr. Rick van Baaren (Radboud Universiteit ) is hoogleraar Gedragsbeïnvloeding & Maatschappij aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op vormen van bewuste en onbewuste beïnvloeding. Van Baaren is oprichter en hoofd van de nieuwe en unieke Masteropleiding Gedragsverandering Deze opleiding is volledig gericht op het opleiden van top gedragveranderaars die een excellente wetenschappelijke basis combineren met een sterk gevoel voor praktijk en toepassing. Toepassingsgebieden variëren van het verminderen van file rijde, naar agressie voorkomen tot gezonde keuzes maken en verhogen van personeelswelzijn.

LeeuwenDr. Matthijs van Leeuwen (Radboud Universiteit) is universitair docent en onderzoeker op het gebied van sociale beïnvloeding en gedragsverandering. Een belangrijk doelstelling in zijn onderzoek is het handhaven van het zogenoemde “scientist-practitioner” model, ofwel: hoe zijn de nieuwste en belangrijkste wetenschappelijke kennis en strategieën met maximaal effect te implementeren in de praktijk? Hiernaast adviseert hij (semi-) overheids- & commerciële instanties over gedragsverandering & motivatie.

Workshop 3 door Elco Schaufeli: Under pressure? GRIP krijgen op werkdruk en stress met het JD-R model
Is werkdruk erg of juist nodig om tot grote prestaties te komen? Het JD-R model is een gebalanceerd model dat ervan uitgaat dat je met de juiste hulpbronnen geen stress krijgt, maar juist bevlogen raakt. Juist als je last hebt van hoge werkdruk. GRIP is een online systeem dat mensen helpt weer en meer grip op stress en werkplezier te krijgen door hulpbronnen te mobiliseren.

SchaufeliElco Schaufeli. Na een studie economie deed hij ervaring op als manager in de financiële dienstverlening. Vervolgens richtte hij Centre for Organisational Behaviour op, een onderzoek- en adviesbureau dat opging in Schouten en Nelissen. Na als consultant voor arbodienst 365/Arboned te hebben gewerkt richtte hij samen met prod. dr. Wilmar Schaufeli een onderzoek- en adviesbureau op genaamd Triple i Human Capital. Dit bedrijf heeft ten doel om wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar te maken.

Workshop 4 door drs. José Cuperus en drs. Kasper Bakker: Duurzaam inzetbaar in kennis én praktijk.
Seneca is het expertisecentrum van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op de thema’s Arbeid, Sport en Gezondheid. Het centrum kenmerkt zich door de wijze waarop het zijn drie kerntaken onderwijs, onderzoek en (maatschappelijke) dienstverlening verenigt. Door op verschillende manieren verbindingen te leggen versterken ze elkaar en wordt toegevoegde waarde gecreëerd die ten goede komt aan de realisatie van de doelstellingen van een toegepast kennisinstelling zoals de HAN. Eén van de aandachtsgebieden van Seneca is het domein ‘Health & Perfomance @ work’, met een eigen kennisteam met docenten en onderzoekers en een omvangrijke portefeuille met dienstverleningsprojecten waarbij Nederlandse organisaties ondersteund worden bij de vormgeving van hun gezondheidsbeleid. Seneca heeft uiteenlopende test- en meet faciliteiten gericht op gezondheid en inzetbaarheid die mobiel bij organisaties kunnen worden ingezet. Dit systeem is elektronisch gekoppeld aan een digitale omgeving waarmee vragenlijstonderzoek kan worden uitgevoerd. Met deze middelen worden o.a. PMO’s en RIE’s uitgevoerd bij verschillende grote Nederlandse bedrijven, zoals Politie Nederland, de Brandweer en Gemeentes. Seneca werkt hierin sinds kort ook samen met VGZ en verschillende andere commerciële dienstverleners in de branche. Seneca maakt onderdeel uit van het bestuur van het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteit (NKV).

De dienstverlening van Seneca wordt op verschillende wijze benut bij de vormgeving van het onderwijs. Dit heeft een wederzijdse meerwaarde. Daarnaast komen er structureel grote hoeveelheden data binnen over uiteenlopende onderwerpen die direct of indirect samenhangen met de inzetbaarheid van Nederlandse medewerkers. Deze data worden verzameld met valide en betrouwbare instrumenten. Deze continu groeiende database biedt weer mooie kansen voor onderzoek en theorievorming.

In deze workshop nemen wij u mee in de werkwijze van Seneca, geven wij inzicht in de kansen en mogelijkheden die het centrum biedt en hoe wij deze, samen met onze partners benutten. Ook wordt ingegaan op de uitdagingen die we hierbij tegenkomen. Er worden concrete praktijkcasuïstieken gegeven aan de hand waarvan we met de deelnemers in gesprek gaan. In kleiner groepsverband wordt vervolgens verkend welke andere strategieën, samenwerkingen en aanpakken er nog mogelijk zijn om de infrastructuur die Seneca biedt te benutten.

CuperusDrs. José Cuperus is gezondheidswetenschapper en hoofd van de Masteropleiding Sport- en Beweeginnovatie. Daarnaast is ze al bijna 10 jaar verbonden aan het Instituut voor Sport en Bewegingsstudies bij het Kennisteam health promotion and performance. Hier combineert ze onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van integraal gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is zij ook bestuurslid van het NKV.

BakkerDrs. Kasper Bakker is Gezondheidswetenschapper en Arbeid en Organisatiepsycholoog en is 12,5 jaar werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als hoofddocent. Tot en met 2014 is hij werkzaam geweest als teamleider van het expertiseteam ‘Health & Performance @ work’ en opleidingscoördinator. Inmiddels is hij in opdracht van de HAN, het NISB en NOC-NSF werkzaam als programmaleider en embedded scientist bij een innovatielab op het thema sociale innovatie binnen de breedtesport. Hij is daarnaast bestuursvoorzitter van het NKV en bestuurslid van de stichting Topsport Gelderland.

Het NKDI is in 2011 opgericht door Dr. Annet de Lange en Prof. Dr. Beate van der Heijden en beoogt het realiseren van een integratie van inzichten uit onderzoek en praktijk over (evidence-based) maatregelen en/of interventies gericht op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van (potentieel) werkenden gedurende hun werkzame levensloop op de arbeidsmarkt via:
1. Gericht (beleids)advies geven aan werkenden, werkgevers en overheid;
2. Het organiseren van congressen over actuele thema’s;
3. Bijdragen aan valorisatie van (evidence-based) wetenschappelijke kennis naar praktijk instellingen via informatieverspreiding en het genereren van nieuw implementatie onderzoek;
4. Het verzamelen van internationale best practices over duurzame inzetbaarheid
5. Het ontwikkelen van nieuwe master classes en (geïntegreerd) onderwijs, handboeken voor het hoger (beroeps)onderwijs.

 

Lees meer over:

Eerdere congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Over het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid Een Leven Lang Inzetbaar

Onder redactie van Prof. Dr. A.H. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden verscheen het handboek Een Leven Lang inzetbaar. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk. Met interventies, best practices en integrale benaderingen.

Ruim 40 auteurs schreven mee aan het dit belangrijke handboek. mr. Sandra Kruijt is één van deze 40 auteurs. Voor het handboek Duurzame Inzetbaarheid van Dr. A. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden schreef Sandra Kruijt het hoofdstuk: ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

Lees welke auteurs meeschreven aan het handboek Standaardwerk – Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang inzetbaar.

De eerste druk van het Handboek verscheen in 2013. De tweede druk verscheen in 2016. De herziene derde druk verschijnt in het najaar 2021.

Deel dit artikel