Als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid wijs ik u op een congres begin februari 2020 over een belangrijk onderwerp ‘Wanneer te stoppen met werken’.  In de wetenschap komt deze vraag naar voren, net als in de praktijk, in menig goed gesprek tussen vrienden, familie of collega’s de vraag ter sprake kan komen ‘zal ik stoppen of doorgaan met werk?’ Is het tijd om af te bouwen, pensioen, doorgaan of het roer om te gooien? Of tijd een nieuwe uitdaging te vinden?

Deze en vele andere vragen en antwoorden komen aan bod. Een actueel thema waarover begin januari 2020 ook het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) verscheen.

Er moeten meer mogelijkheden komen voor mensen die niet van de ene dag op de andere met pensioen willen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het rapport dat begin januari 2020 verscheen De derde levensfase, het geschenk van de eeuw. De RVS pleit onder meer voor overbruggingsbanen voor oudere werknemers.

Tijdens het NKDI congres deelt dagvoorzitter van het congres Prof. dr. Beatrice van der Heijden samen met bevlogen sprekers, recente wetenschappelijke kennis en praktische inzichten.

 

Congres informatie

Georganiseerd door: Radboud Universiteit | Hogeschool Arnhem Nijmegen | Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Onderwerpen

Stoppen of doorgaan: resultaten wetenschap door: prof. dr. Beatrice van der Heijden en Prof. dr. Annet de Lange

Studie “To leave or not to leave” dr. Pascale Le Blanc en Prof. dr. Maria Peeters (co-auteurs prof. dr. Beatrice van der Heijden & dr. Llewellyn van Zyl)

Drs. Marjolein Bastiaanssen (Bedrijsarts RadboudUMC) De bedrijfsarts aan het woord

Interview door Prof. dr. Beatrice van der Heijden over de beleving “Eerder stoppen met werken” met een ervaringsdeskundige

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerdere congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid Een Leven Lang Inzetbaar

Onder redactie van Prof. Dr. A.H. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden verscheen het handboek Een Leven Lang inzetbaar. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk. Met interventies, best practices en integrale benaderingen.

Ruim 40 auteurs schreven mee aan het dit belangrijke handboek. mr. Sandra Kruijt is één van deze 40 auteurs. Voor het handboek Duurzame Inzetbaarheid van Dr. A. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden schreef Sandra Kruijt het hoofdstuk: ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

Lees welke auteurs meeschreven aan het handboek Standaardwerk – Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang inzetbaar.

De eerste druk van het Handboek verscheen in 2013. De tweede druk verscheen in 2016. De herziene derde druk verschijnt in het najaar 2021.

 


Meer weten over Priorities? 

Priorities adviseert en coacht mensen om zo slagvaardig mogelijk te zijn in werk of privé. Bij een hoge werkdruk kan de persoonlijke effectiviteit van professionals of de efficiency van een organisatie verminderen.

Sinds 2004 begeleidt Mr Sandra Kruijt – consultant en eigenaar van Priorities – directeuren, managers, hoogleraren en mensen in vrije beroepen die in een spagaat terecht komen tussen declarabele uren werken in hun expertise en hun management- of acquisitietaken om veel minder uren te maken door overbodig werk te reduceren, de organisatie van het werk opnieuw in te richten, scherpe prioriteiten te stellen en hogere targets te halen.

Targets komen uit business plannen, medewerker tevredenheidsonderzoeken en persoonlijke leiderschapsplannen. Soms functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun volledige capaciteiten kunnen.

Dat kan door allerlei redenen zijn, maar meestal door een spagaat tussen werkzaamheden en gebrek aan tijd het werk hier op in te richten.

Een spagaat kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als working parents, work life balance, mantelzorg, (chronische) ziekte of burn-out.

 

Priorities at Work (maand of halfjaar) programma

  • Eén-twee dagen kickstart coaching on the job om direct werk te reduceren
  • Persoonlijke rapportage, schriftelijk advies
  • Ondersteuning bij de implementatie; telefonische coachgesprekken
  • Webinars en masterclasses
  • Tools en instrumenten

Deel dit artikel