Executive coaching Priorities at Work Programma

U bekleedt een spilfunctie met een uitgebreid takenpakket, strakke deadlines met bijbehorende verantwoordelijkheden en een nog groter verantwoordelijkheidsgevoel. U doet alles graag en u bent goed in wat u doet. Uw mensen zijn bovendien afhankelijk van u.
U vraagt zich echter al een tijdje af of u niet te veel hooi op de vork neemt. Hoe u meer tijd overhoudt, uw taken beperkt, scherpe prioriteiten stelt én hogere targets haalt.

Hoge werkdruk door hoge eisen

U bent CEO of directeur, manager, hoogleraar, bestuurder of werkt in een vrij beroep als bij voorbeeld advocaat, accountant, notaris of arts. En gaandeweg zijn uw functie of werkomstandigheden veranderd:

• Door scope creep is uw functie steeds verder uitgedijd. U doet eigenlijk twee functies in plaats van een.
• Door life events, de hectiek als working parents, work life balance, mantelzorg, (werken met een chronische) ziekte of burn-out.

U zit continu in een spagaat tussen declarabele uren werken en uw management-, bestuurs- of acquisitietaken. Of uw  verantwoordelijkheid op het werk en in privé. U merkt, dat u door de ontstane werkdruk geen (goede) keuzes meer maken kunt. Daardoor gaat u nog harder werken. En door het vele werk, dat zich steeds meer opstapelt, ziet u door de bomen het bos niet meer. En wordt het moeilijker om prioriteiten te stellen.

Ga eens na of u te maken hebt met deze stresssignalen en burn-outklachten: u slaapt slecht, hebt lichamelijke klachten, kampt met uw concentratie, komt tot niets of doet juist veel dingen tegelijk, bent prikkelbaar, vergeetachtig of besluiteloos, maakt meer fouten, voelt zich onzeker of merkt dat u dingen niet langer voor elkaar krijgt.

U kunt ervoor kiezen om gewoon door te gaan onder het mom ‘dat het nu eenmaal bij de functie hoort.’ Maar is dat zo? En is dat verstandig? Wanneer u eens stilstaat bij wat u eigenlijk bewerkstelligen wilt voor uzelf, uw mensen en uw organisatie of bedrijf, is de conclusie wellicht dat het tijd is er wat aan te doen.

Iedere situatie vraagt een eigen unieke aanpak. Maar is dat mogelijk, een lagere work load én hogere targets behalen?

Ja, dat is het. Het Priorities at Work Programma geeft u alle handvatten om dit te bereiken.

Meer rendement met minder werk

Het Priorities at Work Programma is gericht op het reduceren van werk en meer doelen of hogere targets halen. De pijlers van het Priorities at Work Programma zijn:

• De organisatie van uw werk opnieuw inrichten
• Scherpe prioriteiten stellen in het werk, privé en de combinatie ervan
• De work load reduceren
• Hogere targets of doelstellingen halen.

Inhoud Priorities at Work Programma

Het programma is opgebouwd met overzichtelijke en opeenvolgende modules. We starten met een kick start: in company advies, coaching on the job van een of twee dagen, waarin u direct die omslag maakt waar anders de tijd voor ontbreekt.

Hierna volgt implementatie van adviezen tijdens het Priorities at Work Programma (30 dagen of halfjaarprogramma):

• Een of twee dagen Priorities’ kickstart coaching on the job;
• Persoonlijke rapportage, inclusief schriftelijk advies;
• Ondersteuning bij de implementatie via online of telefonische high level coachingsessies;
• Tussentijdse, verdiepende en verbredende webinars en masterclasses;
• Tools en instrumenten, die het proces en werk vereenvoudigen en versnellen.

Het Priorities at Work Programma is gericht op het implementeren van verandering: Building the bridge as you walk on it. Daarom zoeken we direct bij de start naar het creëren van ruimte in uw overvolle agenda en de overload aan werkzaamheden. We richten uw werkzaamheden in op een manier die recht doet aan uw individuele voorkeurswerkwijze. Uw targets en doelstellingen uit business plannen, medewerker tevredenheidsonderzoeken en persoonlijk leiderschapsplannen zijn het uitgangspunt.

We organiseren het werk, benoemen knelpunten en lossen op wat opgelost moet worden en we stellen een tijdpad vast voor managementissues, projecten of programma’s.

Dit doen we met een inmiddels bewezen methode die Priorities heeft ontwikkeld, gebaseerd op kennis van functies, organisaties, arbeidsrecht, bedrijfsgezondheidszorg en compliance.

De ruimte voor reflectie en de wijze van vragen stellen leidt tot sterke inzichten, die u direct vat in een framework voor verandering. U ervaart de resultaten al op korte termijn en hebt zo snel het gevoel weer adem te kunnen halen.

 

De kickstart coaching on the job is de mooiste start die een manager zich kan wensen om daadwerkelijk veranderingen in te zetten. Ik was aan het verdrinken in de hoeveelheid werk. Nu doe ik weer de juiste dingen: proactief werken aan de hoofdtaken van mijn functie. Ik ga niet langer meer (altijd) mee in de hectiek, de waan van de dag en ad hoc werkwijze die in de organisatie gegroeid was. Ik heb de touwtjes weer stevig in handen, ben goed voorbereid en zaken zijn weer goed gedelegeerd. De dynamiek op mijn afdeling is top.

Sandra heeft veel kennis, is rustig maar vooral doortastend. Ik ben haar vooral dankbaar dat ze mij heeft laten inzien dat ik alleen nog maar ad-hoc bezig was. Dat we tijdens het Priorities at Work Programma de hoofdtaken van mijn functie in kaart hebben gebracht, op de manier dat ik weer met veel plezier, overzicht en zelfvertrouwen werk in mijn werk en in mijn rol als MT-lid.

Drs. W.S.M. (Mariska) Larssen

Hoofd Personeel & Organisatie
lid Management Team

 

Werkstress omlaag met hogere targets – Waarom dít programma?

Coaching is vaak ‘praat’-coaching, waarbij u van uw werkplek weg bent en dan met nóg meer haast terugkomt. U mist de tijd om te implementeren. Priorities’ (kick start) coaching on the job draait vanaf het begin om doen, zodat u direct het verschil merkt.

 

mr. Sandra Kruijt aan het woord, eigenaar Priorities | management consultant en executive coach: 

Onderscheidend is, dat we samen op uw werkplek plaatsnemen en kijken: wat speelt hier?

We analyseren, gaan na wat de workflow is, wat uw workload veroorzaakt en vanuit welke prioriteiten u werkt en wat uw persoonlijke voorkeurswerkwijze is. Vragen komen aan bod als: doet u de juiste dingen, waar liggen uw prioriteiten, hoe optimaliseert u uw werkaanpak? Wat kunt u anders doen? Vervolgens richten we samen uw werkzaamheden in als basis van uw voortgaand succes. 

Voor de oplossing draag ik mijn werkervaring bij (als advocaat, chief human resources, management consultant & executive coach en bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid) aan uw expertise. Gecombineerd in het Priorities at Work Programma geeft dat prachtige resultaten.

 

Ooit deed ik de test van Marcus Buckingham & Donald Clifton – Ontdek je sterke punten. Ik dacht dat mijn sterke punten strategisch inzicht, organisatievermogen, effectief en efficiënt werken waren. Mijn sterkste punt bleek ‘hersteldrang’:

‘U lost graag problemen op. Terwijl sommige mensen bij het aanschouwen van een probleem, ontmoedigd zouden raken, put u daar juist kracht uit. U vindt het een ongekende uitdaging om de symptomen te analyseren, vast te stellen wat er fout is gegaan en de oplossing te vinden. Het feit is dat u niets liever doet dan dingen weer tot leven te wekken. Het geeft u een kick om de ondermijnende factor(en) te identificeren, uit te schakelen en daarna iets in al zijn glorie te herstellen’.

Ik heb er veel plezier in, als u in plaats van werkstapels ruimbaan ziet voor uw sterke punten.

Een universitair docent Faculteit der Managementwetenschappen aan het woord:
“De coaching on the job is uiterst waardevol en onderscheiden Priorities. Terwijl ‘gewone’ coaches horen wat je zelf vertelt, kijkt Sandra echt hoe je werkt. Daardoor kan ze problemen beter zien, benoemen en verhelpen. Het Priorities at Work Programma is een effectieve manier om balans in het werk tot stand te brengen.”

De resultaten zijn er direct

Deze resultaten beloof ik u:

• Werk blijvend reduceren is gerealiseerd, mede door het stellen van de juiste prioriteiten
• Én u behaalt voortaan veel hogere targets.

En dit werkt door in alle andere aspecten van uw leven. Mensen vragen u nieuwsgierig hoe het kan, dat u zo snel veranderd bent. Het thuisfront is blij dat u meer energie hebt, ontspannen en een prettiger mens bent, die echt aanwezig is!

 

Alice Terberg-Froeling | Manager bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan het woord:

Het Priorities at Work (halfjaar) Programma heeft me houvast gegeven in stormachtige maanden van extreem hoge werkdruk en een groot life event. Ik kan het programma aanbevelen als mensen aanlopen tegen hoge werkdruk en moeite hebben het werk te overzien. Ik heb geleerd hoe ik mijn werk beter kan organiseren, zodat het behapbaar en overzichtelijker wordt.

Ik heb een hele lastige periode overwonnen, heb inzicht in wat ik goed kan, waar ik mijn focus op wil leggen. Daarnaast ben ik blij met mijn nieuwe perspectief, energie en plezier als ik denk over mijn werk en de toekomst. Dat ik door deze periode heen gekomen ben, daar ben ik heel blij mee. Sandra was voor mij echt een houvast in de roerige tijden. De uitkomst was zelfs boven mijn verwachting. Ik ging er open in en het heeft me veel inzicht gebracht.

 

Wilt u werk reduceren én hogere targets halen? Plan dan direct een kennismakingsgesprek. 

Tijdens dit gesprek krijgt u helder wat u tegenhoudt om minder uren te werken, leert u wat ervoor nodig is om uw werk te verminderen en welke beste eerste stap u hierin zet voor verbetering. Ook vertel ik u meer over het Priorities at Work Programma. Het gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk.