Advies stress en preventie

Vanuit uw core business bezien, zijn werkdruk, stress en beleid rond psychosociale arbeidsbelasting een klein onderdeel van het succes en de uitdagingen waar u voor staat. Dat neemt niet weg dat oplossingen voor stress een belangrijke pijler is van het succes van uw organisatie, goed werkgeverschap en compliance. Teveel of te weinig aandacht ervoor is onwenselijk. Net als ineffectief beleid, hoge kosten van verzuim, uitval, burnout en verhoogd risico vanuit uw werkgeversaansprakelijkheid. Wat is effectief vanuit uw leiderschap?

Leiderschap: succesvolle preventie en risicomanagement van stress

Wat u wilt bereiken, is helder. Zonder hoge extra kosten, wilt u implementatie van werkende oplossingen, zodat uw beschikbare budget direct de mensen in uw organisatie ten goede komt.

Er zijn veel vragen die u zichzelf kunt stellen, of die u in de boardroom met uw directie kunt bespreken, zoals:

• Blijft het beleid of de uitvoering in uw organisatie of bedrijf hangen tussen projectplanning, uitvoering, borging en kwaliteitsverbetering? Wat zeggen uw cijfers?
• Heeft u een sluitende aanpak die de Arbeidsinspectie met vlag en wimpel kan doorstaan? Voor uw gehele organisatie of valt bijvoorbeeld hoger management volledig buiten het beleid? Of is het moeilijk om hele beroepsgroepen in uw organisatie mee te krijgen in uw beleid?
• Is uw afdeling Human Resources of zijn uw leidinggevenden te druk om goed werkend beleid op te zetten of te implementeren, een Catch-22?
• Is state-of-the-art kennis geïmplementeerd in u organisatie op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting of stress? Of gaan belangrijke trends eigenlijk in de hectiek aan u of uw organisatie voorbij?

Wat werkt voor uw organisatie of bedrijf: weten of doen?

Het actualiseren van uw beleid aan de hand van de recente ontwikkelingen, trends en best practices blijft belangrijk voor goed leiderschap en voor u als kwaliteitswerkgever.

Literatuur, beleid en praktijk blijven in beweging en cijfers van burnout, stress en verzuim blijven stijgen ondanks campagnes als:

• In 2010 werd de Europese campagne gelanceerd ‘Work. In tune with life’, om het thema werkstress bespreekbaar te maken voor medewerkers en leidinggevenden en werkdruk op te lossen.
• In 2014 ging de Europese campagne van start Healthy Workplaces Manage Stress (Gezond werk is werk zonder stress).
• In Nederland werd deze campagne door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgerold onder de naam ‘Herken de druppel – check je werkstress’. Er werd aandacht besteed aan factoren die werkstress veroorzaken, zoals werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, mantelzorg, zorg voor kinderen of rouwverwerking.

Ook de praktijk blijft in beweging. Methoden en instrumenten worden opgezet, doorontwikkeld en geïmplementeerd nauw aansluitend op wat mensen in een organisatie of bedrijf aanspreekt zoals: vitaliteit, bevlogenheid, werkgeluk, van werkdruk naar werkplezier, veerkracht, preventie van werkdrukbeleving of duurzame inzetbaarheid.

Begin 2020 formuleerde De Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in de publicatie ‘Het betere werk’ drie condities voor goed werk:

• grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden;
• grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk; en
• grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.

Implementeren succesvol beleid Psychosociale arbeidsbelasting: weten en doen

Goed werk, beter werk en de beste bedrijfsresultaten maakt u mogelijk met een sluitende aanpak en compliance afgestemd op:

• de organisatie (directie, bestuur, MT, leidinggevenden, teams, medewerkers en zelfstandigen);
• alle belangrijke stakeholders in uw organisatie betrokken bij het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting, bedrijsgezondheidszorg en management;
• uw bestaande aanbod, providerboog en meerjarenplanning.

Kwaliteit in werkgeverschap en opdrachtgeverschap voor uw mensen en voor de beste resultaten van uw organisatie of bedrijf vraagt uw inspirerend leiderschap. Ook op dit onderwerp.

Vanuit Priorities volg ik publicaties, trends en instrumenten op het gebied van stress, burn-out, psychosociale arbeidsbelasting en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt.

Als eigenaar van Priorities ben ik sinds 2004 gespecialiseerd in het implementeren van werkende oplossingen voor werkdruk. State-of -the-art kennis, beleid en aansprekende instrumenten zijn belangrijk. Als management consultant en executive coach adviseer ik u graag over effectieve oplossingen in uw organisatie of bedrijf, voor de mensen die u leiding geeft of uzelf.

Sandra Kruijt

 

Wilt u de stress effectief aanpakken?

Wil u advies, inspiratie, een kwaliteitscheck of concrete handvatten voor implementatie voor uw beleid en leiderschap rond stress?

Neem contact met me op voor een adviesgesprek.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.