Om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven is van groot belang, dat te grote werkdruk, stress, werkstress en ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk worden voorkomen en bestreden. Aanleiding voor de wetgever om het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in te voeren. Hieronder staan congressen opgenomen over dit onderwerp of onderwerpen die met psychosociale arbeidsbelasting samenhangen.

 

Psychosociale Arbeidsbelasting en de Arbeidsinspectie

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zorgt op dit moment voor ruim 30% van het verzuim. De Arbeidsinspectie kreeg rond 2015 de opdracht de controle op het handhaven van de wetgeving betreffende PSA te intensiveren.

Reden voor het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI), waar ik bestuurslid ben, om dit onderwerp als uitgangspunt te nemen voor een congres voor werkgevers, leidinggevenden, HRM, bedrijfsartsen, arbeid & organisatiepsychologen, arbeid & organisatiedeskundigen, OR-leden, professionals vanuit de Arbo en Bedrijfsgezondheidszorg en werkenden zelf (medewerkers en zelfstandigen).

 

Kennis Psychosociale Arbeidsbelasting actueel voor Executive Coaching Priorities

De onderwerpen van deze congressen blijven in mijn ogen ook voor 2024-2025 actueel voor werkgeluk, vitaliteit en preventie van psychosociale arbeidsbelasting. In het kader van kennisverspreiding zijn ze daarom nog steeds op de site van Priorities te vinden, ook al zijn sommige congressen wat langer geleden. Als eigenaar van Priorities, executive coach en bestuurslid bij het NKDI geloof ik in de kracht om deze kennis goed toegankelijk te houden. In het kader van Priorities Executive Coaching blijft de inhoud belangrijk.

 

Congres over psychosociale arbeidsbelasting (2015) – Programma

Welkom door dagvoorzitter Koos van der Spek | Introductie door de heer Theo Joosten | Keynotespeaker prof. dr. Michiel Kompier (Radboud Universiteit): Psychosociale arbeidsbelasting

  • Trends in psychosociale arbeidsbelasting – Executive Coach Mr. Sandra Kruijt en Eigenaar Priorities
  • Gedragsverandering in de praktijk! prof. dr. Rick van Baaren en dr. Matthijs van Leeuwen (Radboud Universiteit)
  • Under pressure? GRIP krijgen op werkdruk en stress met het JD-R model Drs. Elco Schaufeli, (Triple I, Human Capital)
  • Duurzaam inzetbaar in kennis én praktijk Drs. José Cuperus (HAN) en drs. Kasper Bakker

Keynotespeaker dr. Rico Schuijers (Protask) Van vakmanschap naar optimaal presteren gaat niet zomaar.

 

Congres over psychosociale arbeidsbelasting – Workshop Trends in Psychosociale Arbeidsbelasting door executive coach Sandra Kruijt van Priorities

De trends in psychosociale arbeidsbelasting: wat speelt er in Nederland? Hoe voert u state-of-the art HR beleid op het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting in uw organisatie en wat zijn de geluiden uit de praktijk? Wat is ‘hot’, wat is onderwerp van gesprek en wat blijft taboe?
Sandra Kruijt leidt u vanuit het perspectief van goed werkgeverschap en goed werknemerschap langs de trends, met onderwerpen als werk-privé balans, werkdruk, beroepsziekten, toxic leadership en mantelzorg. Vanuit het perspectief van duurzame inzetbaarheid en de invalshoek: wat kunt u er in uw praktijk mee voor uw organisatie en voor uzelf.
Is het verhaal dan compleet? Dat is het pas als we ook het perspectief van de zelfstandige (zelfstandig ondernemer, professional en zelfstandige zonder personeel) hebben meegenomen. Dat zijn immers een miljoen van de werkenden in Nederland.
Tot slot beantwoorden we met uw actieve inbreng de vraag: wat is de volgende stap die we kunnen zetten om het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting een giant leap forward te laten maken?

Congres mogelijk gemaakt door:

mogelijk-gemaakt-door

 


 

Meer congressen van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI)

Congres Emoties en Werk 

Emoties op het werk. We hebben het vaak over de vijf B’s: Bang, Boos, Blij, Bedroefd en Beschaamd. Er zijn natuurlijk nog meer emoties. Hoe ga je om met emoties op het werk? Voor jezelf? Of als leidinggevende. Wat zijn de do’s en de don’ts? Er is veel over te weten. Want ook stress door bijvoorbeeld verdrongen emoties kan een rol spelen. Of emoties die je pas laat voelt, emoties die je niet wilt of kunt bespreken.

Hoe vergroot jij je eigen emotionele belastbaarheid? Bestaat er zoiets als emotionele intelligentie, waarmee je beter met je eigen en andermans emoties om kunt gaan? Hoe ga je om met een depressie binnen en buiten je werk? En helpt het dan om in het weekend festivals af te lopen, partydrugs te gebruiken en dan op maandag niet in staat zijn te werken? Wat doe je als werkgever, leidinggevende of collega wanneer blijkt dat je medewerker ernstig ziek is? Welke (emotionele) impact heeft dit op de persoon in kwestie en op de directe collega’s? En is het verstandig er iets over te zeggen of betekent dit een etiket (stigma)?

Welke emotie speelt er bij mensen met een psychische afstand tot de arbeidsmarkt? Willen werkgevers hen wel in dienst nemen? Wat betekent muziek voor de gemoedstoestand van een muzikant en welke effecten heeft muziek op emotie en andersom? Deze en vele andere vragen en antwoorden kwamen aan bod bij het congres Emotie en Werk (2019)

 

Sprekers

Prof. dr. Annet de Lange (voorzitter en oprichter NKDI, Bijzonder hoogleraar OU) | Drs. Yolanda Kuis (voorzitter BA&O, A&O-deskundige bij Rienks Arbodienst en bij Mijnkennis)  | Dr. Esther van Fenema (psychiater) | Ernst Jansz (muzikant) | Drs. Kathi Kuennen (A&O psycholoog) en Dorien Verhoeven (was ruim 5 jaar projectmanager Stigma en Werk bij Samen Sterk zonder Stigma) | Dr. Evelien Brouwers (Tranzo, Universiteit van Tilburg) | Prof. dr. Arnold Bakker, (Erasmus Universiteit, voorzitter EAWOP) | Drs. Gerard Alderliefste (Muzikant en Verslavingsarts bij Brijder)

Georganiseerd door: Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid | BA&O – Beroepsvereniging Arbeids- & organisatiedeskundigen | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen | Centrum voor Arbeidsmarktinnovatie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Congres ‘Wanneer te stoppen met werken?’ 

Er moeten meer mogelijkheden komen voor mensen die niet van de ene dag op de andere met pensioen willen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het rapport dat begin januari 2020 verscheen De derde levensfase, het geschenk van de eeuw. De RVS pleit onder meer voor overbruggingsbanen voor oudere werknemers.

‘Wanneer te stoppen met werken’ is zowel in de wetenschap als in de praktijk een vraag die vaak ter sprake komt. Vaak in een goed gesprek tussen vrienden, familie of collega’s kan de vraag ter sprake komen ‘zal ik stoppen of doorgaan met werk?’ Is het tijd om af te bouwen, pensioen, doorgaan of het roer om te gooien? Of tijd een nieuwe uitdaging te vinden?

Relevante inzichten uit wetenschap en praktijk:

Stoppen of doorgaan: resultaten wetenschap door: prof. dr. Beatrice van der Heijden en prof. dr. Annet de Lange

Studie “To leave or not to leave” dr. Pascale Le Blanc en Prof. dr. Maria Peeters (co-auteurs prof. dr. Beatrice van der Heijden & dr. Llewellyn van Zyl)

Drs. Marjolein Bastiaanssen (Bedrijsarts RadboudUMC) De bedrijfsarts aan het woord

Interview door Prof. dr. Beatrice van der Heijden over de beleving “Eerder stoppen met werken” met een ervaringsdeskundige

 


Congres over het brein ‘Even je geheugen opfrissen’ (2017) 

Langer doorwerken, vandaag gezond en bevlogen ons werk doen? Het vraagt veel van ons en levert ons ook veel op. Maar wat doet het met ons brein. Het  Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) organiseerde in samenwerking met de Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) het congres Even je geheugen opfrissen! met sprekers:

prof. dr. Douwe Draaisma (Rijks Universiteit Groningen) over ‘Feit en fictie over geheugen’.
prof. dr. Monicque Lorist (Rijks Universiteit Groningen) over ‘Gezond ouder worden: cognitie en het brein’.
dr. Teun Aalbers (GainPlay Studio) over ‘De toekomst van games in de zorg en op de werkvloer’.
dr. Jeroen Lemmens (Universiteit van Amsterdam) over ‘Schermverslavingen.”
dr. Annet de Lange (Lector HRM HAN) over de actuele stand van zaken NKDI
dr. Alexander van Eekelen (CIRCADIAN) over ‘Onregelmatig Werk: van Brein tot Gedrag’.

 


Congres Hoogbegaafdheid en Werk

Tijdens dit congres werd aandacht besteed aan hoogbegaafdheid op de werkvloer. Lees hier meer over Hoogbegaafdheid en succes in het werk

Dagvoorzitter Koos van der Spek, lid Beroepsvereniging Arbeids- en Organisatiedeskundigen en bestuurslid NKDI gaf veel van de congressen vorm, in samenwerking met Madelon Gerrits en anderen.

Over het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) heeft als missie duurzame inzetbaarheid van werkenden te bevorderen door de integratie van inzichten uit onderzoek en praktijk. Het NKDI is in 2011 opgericht  door prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beate van der Heijden. Het NKDI organiseert congressen belangrijk voor onderwerpen rond duurzame inzetbaarheid.

 

Handboek Duurzame Inzetbaarheid Een Leven Lang Inzetbaar

Onder redactie van Prof. Dr. A.H. de Lange en Prof. Dr. B.I.J.M. van der Heijden verscheen het handboek Een Leven Lang inzetbaar. Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk. Met interventies, best practices en integrale benaderingen.

Ruim 40 auteurs schreven mee aan het dit belangrijke handboek. mr. Sandra Kruijt is één van deze 40 auteurs. Voor het handboek Duurzame Inzetbaarheid van prof. dr. A. de Lange en prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden schreef Sandra Kruijt het hoofdstuk: ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

Lees welke auteurs meeschreven aan het handboek Standaardwerk – Duurzame inzetbaarheid: Een leven lang inzetbaar.

 

namens het NKDI bestuur,

Annet de Lange, Beate van der Heijden en Sandra Kruijt

Mr. Sandra Kruijt, eigenaar van Priorities, is bestuurslid. Bent u op zoek naar advies over Duurzame Inzetbaarheid voor uw beleid, sector, organisatie, bedrijf, doelgroep of uzelf? Neem dan contact op. 

 

Deel dit artikel