Ebook Priorities at Work

De 9 do’s en don’ts rond werkdruk en stress voor directeuren, managers, hoogleraren en advocaten

Als topkader is tijd schaars en de werkdruk hoog. In uw organisatie of bedrijf, uw team of uw eigen functie kunnen urgente problemen door hoge werkdruk spelen.

Werkdruk en stress zijn echter altijd op te lossen. Ook als iedereen denkt dat dit onmogelijk is. Dat weet ik vanuit mijn praktijkervaring vanaf 2004.

In het e-book Priorities at Work heb ik deze kennis omgezet in serieuze, werkende oplossingen voor uw praktijk. Ik nodig u uit het Ebook met oplossingen voor stress en ter preventie van burnout, te downloaden.

Met dit e-book ontvangt u inhoudsvolle do’s en don’ts met onder andere:

• Urgente problemen die u op móet lossen
• Signalen van werkdruk en werkstress in uw organisatie, bedrijf, team of bij uzelf, die u niet mag missen
• Simpele manieren om werkdruk op te lossen door werk te reduceren én al uw doelen te halen.

Het (kosteloze) e-book Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen Voor Werkdruk is een goede en plezierige kennismaking met de dienstverlening van Priorities. U leest er gemakkelijk doorheen. Het is kort en doeltreffend voor uzelf of de mensen in uw organisatie, divisie, afdeling of team. Leest u het, stuur het door of bewaar het voor als u het nodig heeft.

Preventie van stress

Een hoge werkdruk kan grote gevolgen hebben. Gaat werkdruk over in stress, dan is het een groot beroepsrisico. Preventie van werkdruk is daarom de afgelopen jaren een speerpunt geweest van EU-beleid en in Nederland.

• In 2010 werd een campagne gelanceerd ‘Work. In tune with life’, met prachtige materialen voor medewerkers en leidinggevenden om het thema werkdruk bespreekbaar te maken in organisaties

• In 2014 ging een Europese campagne van start Healthy Workplaces Manage Stress (Gezond werk is werk zonder stress). In Nederland werd deze campagne uitgerold onder de naam ‘Herken de druppel – check je werkstress’. Aandacht is besteed aan factoren die werkstress veroorzaken, zoals werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, mantelzorg, zorg voor kinderen of rouwverwerking.

• Ook de World Health Organization droeg bij met de erkenning van burnout als bron van mogelijke beroepsziekte.

1 op de 3 mensen vindt de werkdruk te hoog. 1 op de 8 mensen loopt kans op een burn-out. Misschien is het overdreven om te zeggen dat iedereen last heeft van werkdruk. Opvallend is wel dat de cijfers van burnout en stress blijven stijgen.

Weten is nog geen doen. Wat werkt wél bij stress?

Wat kunt u hier nou mee? Weten is nog geen doen. Soms is nog meer kennis niet het antwoord. Dan moet je van kennis naar handelen. Van wetenschap naar praktijk.

Implementeren.

Werkende oplossingen voor werkdruk implementeren, dat is het vakgebied waarin ik mij sinds 2004 heb gespecialiseerd.

Wat kunt u nou DOEN als werkdruk stijgt?

 

 

 

Sprekend vanuit mijn ervaring in het begeleiden van veel cliënten:

Begin met het monitoren van uw stress signalen. In het Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk geef ik het overzicht van deze stress signalen die belangrijk zijn om voor onszelf te monitoren: spanningsklachten, lichamelijke klachten, gedachtensignalen, psychische signalen en gedragssignalen.

Als u uw stress signalen helder (eerlijk) op een rij hebt, is de oplossingsrichting goed in te zetten. Soms is die helder. Soms wilt u daarover sparren of wilt u effectieve begeleiding. De volgende logische stap is om na te gaan: is het werkdruk, privédruk of combinatiedrukte? Of misschien is één van de andere do’s en don’ts uit het Ebook Priorities at Work voor u een betere:

Can Do mentaliteit: Werkdruk is op te lossen

Do: Ken de feiten
Don’t: Werkdruk in onjuist perspectief plaatsen
Do: Nagaan welk aanbod tot je beschikking staat
Do: Inventariseer werkdruk – privédruk – combinatiedrukte©
Don’t: Voorbijgaan aan stress signalen
Do: De gevolgen voor het werk serieus nemen
Do: Denken ‘Wat kan ik laten?’ in plaats van ‘Wat kan ik doen?’
Do: Uitnodiging gesprek

Ik bied u het Ebook Priorities at Work – 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk graag aan. Voor uzelf of voor de mensen om u heen of die u leidinggeeft als werkende oplossing om burnout te voorkomen. U leest er snel en gemakkelijk doorheen.

U bent in goed gezelschap. Onder de lezers die ik met deze 9 werkende oplossingen direct hebt kunnen helpen zijn hoogleraren, directeuren, managers en advocaten. Voor zichzelf, hun team, bedrijf of organisatie.

Mensen geven mij aan dat:

• ze direct iets hadden aan minstens een van de adviezen;
• het onderwerp stress in het Ebook inhoudsvol wordt belicht;
• de juiste toon geraakt wordt over het onderwerp werkdruk;
• er weinig andere goede en beknopte informatie over werkdruk is.

 

DOWNLOAD HET EBOOK PRIORITIES AT WORK