Pesten op het werk kan op verschillende manieren: kleinerende opmerkingen, constante kritiek, intimidatie, flauwe grappen en roddelen. Maar ook fysiek geweld en isolatie van werknemers. Pesten gebeurt verbaal, non-verbaal en fysiek, openlijk en verborgen.

Pesten valt onder de zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast is het afgelopen jaar vooral ook aandacht gekomen voor grensoverschrijdend gedrag en het belang van sociale en psychologische veiligheid. Pesten kan leiden tot stress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval, mogelijk arbeidsongeschiktheid. Ook kan pesten op het werk leiden tot overspannenheid of burn-out.

Gevolgen van pesten zijn enorm. Voor de persoon zelf en voor de organisatie. Kosten door verzuim en uitval kunnen immers hoog zijn. Bovendien is het erg moeilijk om je hiertegen te verweren, helemaal als je ook nog ziek wordt van klachten veroorzaakt door ongewenst gedrag door anderen.

 

Herken pesten – Check je werkstress

In 2016 werd door toenmalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Ongewenste omgangsvormen gelanceerd. De campagne was onderdeel van een (Europees) vierjarig programma gericht op preventie van arbeidsrisico’s die stress veroorzaken en tot ziekteverzuim kunnen leiden: werkdruk, agressie, geweld, intimidatie, pesten en discriminatie. Pesten ondermijnt duurzame inzetbaarheid.

Pesten komt op alle lagen in organisaties voor. Soms is het zichtbaar voor anderen, soms bestaat het uit negeren en is het minder zichtbaar. Soms is pesten verpakt als grap, met steeds dezelfde persoon als mikpunt. Het kan onder collega’s zijn of juist vanuit een leidinggevende komen.

 

SER en Diversity in Bedrijf (DiB) Academy organiseren bijeenkomst op 27 juni 2024 over sociale en psychologische veiligheid

Graag wijs ik u/je op deze bijeenkomst van de SER en Diversity in Bedrijf Academy over veilig en gezond werken.

Bijeenkomst SER Diversiteit in Bedrijf over sociale en psychologische veiligheid op het werk 27 juni 2024

Hoe creëer je sociale en psychologische veiligheid op de werkvloer? Ontdek het op 27 juni 2024 van 13.30 – 17.45 uur bij de DiB Academy van de SER aan de Bezuidenhoutseweg 60 in Den Haag.
Veel medewerkers van organisaties en bedrijven hebben te maken met pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie, vooral onder minderheidsgroepen. Hoe pak je dit als organisatie effectief aan? Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied?

 

Keynote door prof. dr. Naomi Ellemers en rapport Commissie Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag

Prof. dr. Naomi Ellemers, vooraanstaand wetenschapper aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de SER, zal de keynote verzorgen. Haar presentatie zal dieper ingaan op de thema’s sociale en psychologische veiligheid, gebaseerd op haar baanbrekende werk met de commissie-Van Rijn omtrent grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep.

Na de inspirerende keynote zijn er diverse workshops waarin je praktische tips en strategieën krijgt aangereikt om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren. De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel, waar je de kans krijgt om ideeën uit te wisselen en waardevolle contacten te leggen.
Wil je deze inspirerende middag bijwonen? Meld je dan aan bij de SER en DiB Academy. 

 

Programma DiB Academy Sociale en Psychologische Veiligheid

Opening door Midja Hooplot, Programmaleider Werk en Inkomen bij de SER

Welkomstwoord en een ‘Kijkje in de keuken bij de SER’ door Jacqueline Prins, Algemeen secretaris van de SER

Keynote door Prof. dr. Naomi Ellemers

Workshops

  • Dialoogsessie: Racisme op de werkvloer

Arthur Kibbelaar, strategisch adviseur Diversiteit & Inclusie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, deelt inzichten uit het recent verschenen onderzoek ‘Racisme op de werkvloer’, uitgevoerd door bureau Omlo. Daarna ga je met elkaar in gesprek over hoe je binnen de eigen organisatie kunt omgaan met racisme op de werkvloer.

  • Workshop: Een veilig werkklimaat binnen het MKB en de Wet bescherming klokkenluiders

Hoe creëer je als werkgever een veilig werkklimaat? Tijdens deze workshop neemt het Huis voor Klokkenluiders je mee in de wettelijke kaders van de Wet bescherming klokkenluiders en geeft je praktische tips om een veilige meldcultuur binnen je organisatie te creëren. Een veilig werkklimaat vraagt ook om een omgeving waarin ongewenst gedrag en ongewenste zaken kunnen worden besproken. Het Bureau &MAES leert je hoe je als werkgever het goede gesprek op de eigen werkvloer organiseert en voert.

  • Workshop: Leiderschap en psychologische veiligheid

Hoe kun je bijdragen aan een sfeer waarin iedereen zich durft te uiten en open gesprekken mogelijk zijn, zelfs wanneer het schuurt? Hoe houd je het belang van teamleden én van het team voor ogen? Elmira Nijhuis, adviseur psychologische veiligheid, vertelt hoe leidinggevenden psychologische veiligheid kunnen bevorderen en geeft praktische handvatten die direct in je organisatie toepasbaar zijn.

  • Workshop: Omstanderstraining ongewenst gedrag

Op de werkvloer kan ongewenst gedrag plaatsvinden. Dit kan van alles zijn: pesten, discriminatie en/of agressie, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hier leer je wat je kunt doen als je getuige bent van ongewenst gedrag op de werkvloer. Deze training van Social Safety, geïnitieerd door de Stichting van de Arbeid, de FNV en de Regeringscommissaris, biedt praktische tips en handvatten om als omstander in actie te komen.

 

Wilt u advies over executive coaching om een ongewenste situatie op te lossen? Wilt u advies over beleid voor uw organisatie of bedrijf Psychosociale Arbeidsbelasting? Neem contact op met Priorities.

 

Sandra Kruijt


 

Weer weten?

De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk. Doet u voldoende tegen pesten en ter preventie van ongewenst gedrag? U brengt eenvoudig in kaart met de Zelfinspectietool Werkdruk en Ongewenst Gedrag of u voldoende doet om te hoge werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen. Ook kan het u ideeën geven waar u zelf aan kunt denken mocht ongewenst gedrag spelen.

Goede informatie vindt u daarnaast bij Stichting Pesten op de Werkvloer 

(Deze post werd gepubliceerd in juni 2015. Laatste revisie in juni 2024). 

Deel dit artikel