In het DESTRESS project (vanaf februari 2024) ontwikkelt een consortium met prof. dr. mr. C.H. Vinkers (Amsterdam UMC – locatie VUMC) als penvoerder een vernieuwende manier om stress aan te pakken en veerkracht te vergroten binnen organisaties. Het initiatief wordt gefinancierd (10,6 miljoen euro) door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en valt binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Zoals bekend, is meer aandacht voor stress, goed voor medewerkers én organisaties. DESTRESS richt zich op het verminderen van stress en het verhogen van de veerkracht bij zowel individuele werkenden als organisaties. Stress vormt een grote bedreiging voor de gezondheid van individuele werkenden en het functioneren van organisaties.

Het uitgangspunt van het DESTRESS consortium is als volgt geformuleerd: een organisatie kan alleen veerkrachtig zijn als haar werknemers dat ook zijn. De centrale vraag is: kunnen we oplopende stress en risico’s voor stress, zowel op individueel niveau als op organisatieniveau op een effectievere manier in kaart brengen en aanpakken? De onderzoekers gaan dit uitzoeken, maar niet zonder ook aandacht te hebben voor de privacy van werknemers en andere waarden die op de werkvloer van belang zijn.

 

De noodzaak van een geïntegreerde aanpak van stress

Het aanpakken van stress en vergroten van veerkracht is voor veel bedrijven een uitdaging. Het bespreekbaar maken van stress is namelijk niet vanzelfsprekend. Signalen van stress worden ook vaak te laat herkend en het is niet altijd duidelijk wie hiermee aan de slag moet. Bovendien komt stress niet alleen door het werk, maar soms (of: vaak) ook door iemands privésituatie.

Juist in een vroeg stadium is er voor organisatie en individu een groot belang om stress niet te laten escaleren en veerkracht te behouden. DESTRESS mikt op een consistente wetenschappelijke basis met een aanpak die het perspectief van individu en organisatie verbindt, en bovendien zorgt dat reacties op stresssignalen duurzaam en effectief zijn.

Vinkers: ”Met de lancering van DESTRESS zetten we een belangrijke stap voorwaarts om stress aan te pakken en organisatorische en individuele veerkracht te bevorderen. Medewerkers vallen nu vaak onnodig uit door stress en problemen in de organisatie zijn het gevolg. Daar moeten we iets aan doen.”

 

Logo Destress Project Consortium o.l.v. Amsterdam UMC prof. dr. mr. Christiaan Vinkers

Wat gaat DESTRESS doen?

DESTRESS richt zich op het verminderen van stress en het verhogen van de veerkracht bij zowel individuele werkenden als organisaties. Het doel is om vroegtijdig stress te herkennen door stresssignalen vanuit het individu en de omgeving slim te meten en met Artifical Intelligence (AI) verantwoord samen te brengen omdat er veel stressdata bij elkaar gebracht moet worden. Om die reden zijn er ook onderzoekers uit de sociologie, het recht en de ethiek aangesloten.

Met deze aanpak kunnen werkenden en werkgevers samenwerken om stress aan te pakken. DESTRESS streeft er zo naar om stress proactief te detecteren waardoor een goede en gezamenlijke dialoog tussen werkgevers en werkenden tot stand komt. Uiteindelijk moet dit zorgen dat minder mensen uitvallen door stress, en organisaties in staat zijn om in een vroeg stadium te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers, en daarmee ook hun bedrijf.

DESTRESS streeft er zo naar om stress proactief te detecteren waardoor een goede en gezamenlijke dialoog tussen werkgevers en werkenden tot stand komt. Uiteindelijk moet dit zorgen dat minder mensen uitvallen door stress, en organisaties in staat zijn om in een vroeg stadium te zorgen dat het goed gaat met hun werknemers, en daarmee ook hun bedrijf.

Hoogleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC: “In een tijd waarin stressniveaus zowel op individueel als collectief niveau ongekende hoogtes bereiken, is DESTRESS hard nodig. Er zijn nu jaarlijks 2,9 miljoen verzuimdagen door psychische oorzaken en meer dan een miljard euro verzuimkosten door stress.”

 

Het DESTRESS-consortium

DESTRESS is een multidisciplinair consortium van experts die samen dit onderzoek gaan doen. Het consortium vertegenwoordigt een scala aan partners en universiteiten, waaronder het Amsterdam UMC, de Vrije Universiteit (VU), Radboud Universiteit, Radboudumc , Donders Instituut, TNO, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen.

Gedurende het project wordt ook ervaringskennis ingezet in samenwerking met MIND. Daarnaast zijn er partners uit de praktijk die zorgen voor optimale implementatie, waaronder HumanTotalCare, Nationale Nederlanden (NN), Movir, Paradigma groep (DPG), Healthy Chronos en UWV. Zij zorgen dat werkgever en werknemer zo goed mogelijk ondersteund worden om de DESTRESS-aanpak te hanteren.

Het project wordt tevens ondersteund door AWVN, CNV, FNV, KOM, Landelijke Vereniging POH-GGZ, Ministerie VWS, Ministerie SZW, NIP, NVAB, NVVA, NVVG, NVvP, OVAL, VRelax, VNO/NCW, VZN en Zorgverzekeraars Nederland.

In de uitzending van radio 1 van 26 februari 2024 (vanaf minuut 00:35) werd aandacht besteed aan het project.  Beluister het interview over DESTRESS hier (hieronder de tekst van het interview. De vragen van Kersseboom als kop weergegeven, antwoord van Hermans eronder).


NOS Radio 1 Journaal 26 februari 2024 – Interview DESTRESS (Astrid Kersseboom in gesprek met prof. dr. Erno Hermans, psycholoog en cognitieve neurowetenschapper verbonden aan het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (RadboudUMC).

Hoe kun je vroegtijdig stress bij werknemers ontdekken?

Onderzoekers van o.a. TNO en het RadboudUMC gaan dat onderzoeken. In 30% van de gevallen is er bij ziekteverzuim sprake van psychischische klachten die worden veroorzaakt door stress en dat kost miljaren euro’s.

Prof. dr. Erno Hermans is psycholoog en cognitieve neurowetenschapper Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (RadboudUMC).

 

Hoe gaat u onderzoeken of je stress sneller kunt ontdekken?

In een groot project met heel veel samenwerkingspartners gaan we kijken hoe je stress kunt meten in de werkomgeving.
De bedoeling is dat we een jaar lang mensen gaan volgen. Die krijgen wearables (horloge om je pols) en telefoons waarmee we allerlei dingen kunnen meten die aangeven hoe zij functioneren.

Het gaat om een horloge om je pols en vragenlijst die je invult op je telefoon. En zo kunnen we in de gaten houden, meten, hoe hun functioneren is.
Over de tijd hopen we te kunnen zien hoe mensen veranderen in hun stressreacties. Daarmee hopen we vroeger te kunnen detecteren wanneer iemand de verkeerde kant op gaat.

Hoe zou je stressreacties kunnen zien aan de hand van dat soort gegevens?

Er zijn allemaal dingen die we meten, zoals hartslag. Je kunt allemaal veranderingen je kunt zien in hartslag: een hogere hartslag, minder variabiliteit in je hartslag, zo kun je zien in vragenlijsten dat mensen andere dingen gaan invullen, andere slaappatronen kun je zien. Wat je vaak ziet is dat je al vroeg kunt zien dat er veranderingen in zijn. veranderingen die je kunt zien voordat iemand daadwerkelijk hulp gaat zoeken.
De hoop is eigenlijk dat we door vroeger te meten er veel sneller bij kunnen zijn en dan veel sneller daarop kunnen reageren.

 

Mensen moeten ondertussen ook invullen hoe het met ze gaat. Wat voor soort gegevens/vragen zijn dat?

Dat zijn simpele vragenlijst gegevens die mensen gedurende de dag een paar keer invullen. Het zijn vragen als:

Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Wat is je reactie? Wat is er gebeurd?

Het uniek is dat we niet alleen kijken naar hoe het individu reageert in de werkomgeving. We proberen ook in kaart te brengen wat er in de werkomgeving gebeurt.
Wat zijn nu de dingen in je werk die ervoor zorgen dat je gestrest raakt. Met als doel om vervolgens samen met de werknemer te kunnen kijken wat kunnen we daaraan doen.
Dus niet alleen kijken naar het naar het individu. Bijvoorbeeld: wat moet je op den duur veranderen om meer veerkrachtig te worden? Maar ook, wat moet je in je werkomgeving veranderen om te zorgen dat mensen er minder last van krijgen.

 

Nu is dit een proef om te kijken of hoe het werkt, maar is het dan straks de bedoeling dat mensen zo’n horloge-achtig iets om de pols gaan hebben en dat de werkgever dan in de gaten kan houden hoe het met je gaat?

Ja, het is op basis van vrijwilligheid. Er zijn allerlei privacy waarborgen, juridische en ethische kwesties die spelen. Maar het doel is om uiteindelijk een systeem te ontwikkelen op baiss van AI ook, waarin we de verschillende gegevens combineren waarmee je een vroege signalering kunt doen. Het systeem geeft dan een vroeg signaaltje: kijk bij deze werknemer kan het de verkeerde kant op gaan en dat zorgt ervoor dat de werknemer samen met de bedrijfsarts in vertrouwelijkheid kan kijken wat er aan gedaan kan worden.

 

U zegt het al: de privacy, dat privacy vraagstuk dat speelt hier wel heel erg, want ik denk niet dat iedereen zomaar wil dat de werkgever precies weet hoe het met je gaat.

Dat is een belangrijk punt aan het hele onderzoek. Vanaf het begin moet je eigenlijk privacy zien ingebouwd als een belangrijk onderdeel. We werken samen met ethici en met juristen die ervoor zorgen dat we binnen de huidige regelgeving alles netjes doen. Aan de ene kant moet je waarborgen dat de gegevens op een veilige manier netjes verwerkt worden en aan de andere kant de vertrouwelijkheid waarborgen. Dat wordt ingebouwd in het systeem.

 

Maar, bepaalde mensen krijgen dan toegang tot die gegevens? Is dat bijvoorbeeld een van de uitkomsten?

Ja, uiteraard. De vertrouwelijkheid houdt in alleen dat de bedrijfsarts met de client kan spreken daarover en inzicht krijgt en ddat leidt dan tot een dialoog met de werkgever. HEt is niet de bedoeling dat de werkgever van alle werknemers de gegevens ter beschikking krijgt.
Wat wel zou kunnen is dat je anonieme data verzamelt en dat je kunt zien: in zie dat in jouw organisatie gaan de stress niveaus enorm omhoog en leidt dan tot een dialoog met de werkgever, die misschien iets aan de omgeving moet gaan veranderen.

Eerst gaat u onderzoeken of het inderdaad te meten is en of u ermee kunt werken!

 


 

NWA zoekt verbinding met de maatschappij

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel van de NWA is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken en maatschappelijke impact te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor Onderzoek op Routes door Consortia (ORC). In de NWA-ORC werken interdisciplinaire consortia aan het portfolio van de 25 NWA-routes, waarmee maatschappelijke impact en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. De NWA stimuleert productieve interacties en team science, zowel de gehele breedte van de kennisketen als relevante maatschappelijke partners zijn vertegenwoordigd in de onderzoeksprojecten.

Onderzoek & resultaten Onderzoeksprogramma’s 2022
Toekenningen binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) zijn gedaan binnen de bandbreedtes van 0,5-2 miljoen euro, 2-5 miljoen euro en 5-10 miljoen euro.

Extra toewijzing
In februari 2024 is besloten 10,6 miljoen euro toe te wijzen aan een groot onderzoeksconsortium onder leiding van psychiater en hoogleraar ‘stress en veerkracht in de psychiatrie’ Christiaan Vinkers (Amsterdam UMC – Locatie VUmc). Het betreft financiering voor de aanvraag ‘DESTRESS – Timely detection and early intervention on stress signals to promote organizational and individual resilience’.

De toewijzing is op basis van een door de raad van bestuur van NWO gegrond verklaard bezwaar.

Toegewezen bedrag: 10,6 miljoen euro

DESTRESS – Timely detection and early intervention on stress signals to promote organizational and individual resilience
Stress is vaak onvermijdelijk in de hedendaagse samenleving. Langdurige stress kan leiden tot (mentale) gezondheidsproblemen voor een individu, en verminderd functioneren van organisaties. Werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen hebben op dit moment weinig grip op stress. Zij komen vaak laat in actie, behandelen symptomen in plaats van hun oorzaken, en hun onderlinge samenwerking is niet optimaal. In DESTRESS willen onderzoekers samen met werknemers, werkgevers en bedrijfsartsen vroege signalen oppikken om stress te herkennen om tijdig actie te ondernemen. We hopen met deze strategie de weerbaarheid van individuen en organisaties te versterken.

 


NWA Funding for DESTRESS (from: site Stress-in-Action)

More focus on stress: healthy for individuals and organisations

Amsterdam UMC and a variety of partners are developing an innovative approach to tackle stress and increasing resilience within organisations. This pioneering €10.6 million initiative is funded by the Dutch Research Council (NWO) within the National Science Agenda programme.

Christiaan Vinkers (Professor of Stress & Resilience at Amsterdam UMC) says:

“At a time when stress levels are reaching unprecedented heights both on an individual and collective level, DESTRESS is much needed. There are now 2.9 million absenteeism days each year due to psychological causes and more than a billion euros of absenteeism costs due to stress.”

Stress is a major threat to the health of individual working people and the overall functioning of organisations. An organisation can only be resilient if its employees are too. The central question is: can we effectively identify and address rising stress and risks on stress for both the individual level and the organisational level?

‘DESTRESS focuses on reducing stress and increasing resilience in both individuals and organisations.’

The necessity of an integrated approach to stress

Tackling stress and increasing resilience is a challenge for many companies. In fact, making stress negotiable is not a given. Signs of stress are also often recognised too late and it is not always clear who should deal with this. Moreover, stress is not only caused by work, but often also by someone’s private situation. Especially at an early stage, there is a great importance for organisations and individuals not to let stress escalate and maintain resilience. DESTRESS aims for a consistent scientific basis with an approach that connects the perspective of individual and organisation, and also ensures that responses to stress signals are sustainable and effective. Vinkers: “With the launch of DESTRESS, we are taking an important step forward to tackle stress and promote organisational and individual resilience. Employees now often drop out unnecessarily due to stress. Problems in the organisation are the result. We need to do something about that.”

 

What will DESTRESS do?

DESTRESS focuses on reducing stress and increasing resilience in both individuals and organisations. The aim is to recognise stress at an early stage by measuring stress signals from individual and environment by artificial intelligence, responsibly brought together, because it is necessary to bring together much data on stress. For this reason, researchers from sociology, law and ethics are also affiliated. This approach allows workers and employers to work together to tackle stress. DESTRESS thus aims to detect stress proactively, creating a healthy and joint dialogue between employers and individual. Ultimately, this should ensure that fewer people drop out due to stress, and organisations are able to ensure at an early stage that their employees, and therefore their business, are doing well.

 

DESTRESS consortium

DESTRESS is a multidisciplinary consortium of experts who join forces in this research. The consortium represents a wide range of partners and universities, including Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud University and Radboud UMC, TNO, UMC Utrecht, Hanzehogeschool Groningen and Rijksuniversiteit Groningen. During the project, collaboration with MIND will deploy experiental knowledge. There are also partners from the field who ensure optimal implementation, including HumanTotalCare (HTC), Nationale Nederlanden (NN), Movir, De Paradigma Groep (DPG), Healthy Chronos and UWV. They ensure that employer and employee are supported as much as possible to adopt the DESTRESS approach.

The project will be supported by AWVN, CNV, FNV, KOM, Landelijke Vereniging POH-GGZ, Ministerie VWS, Ministerie SZW, NIP, NVAB, NVVA, NVVG, NVvP, OVAL, VRelax, VNO/NCW, VZN en Zorgverzekeraars Nederland.

More information can be found on the website: DESTRESS Project – Home (destress-project.nl)

 


DESTRESS Consortium DESTRESS Co-funding partners DESTRESS Cooperation partners

Logo Destress Project Consortium o.l.v. Amsterdam UMC prof. dr. mr. Christiaan VinkersSchematic overview of consortium DESTRESS – Name, title(s), Organization Faculty or Department Position,  Expertise

Main applicant DESTRESS

Prof dr. mr. Christiaan H. Vinkers (m) Amsterdam UMC – Vumc (AUMC-VUMC) Psychiatry, Anatomy & Neurosciences Full Professor, Psychiatrist Stress, resilience, mental health, psychiatry

Co-applicants DESTRESS

Dr. Marieke Bak (f) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Faculty of Science, Computer Science Full professor Artificial intelligence, machine learning
Dr. Duco Bannink (m) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Social Sciences, Political science and public administration Associate professor Integrated care, incentive structures
Prof. Dr. Debby Beckers (f) Radboud Universiteit (RU) Behavioural Sciences, Work and Organizational Psychology Full professor Relation between work and stress- related well-being
Dr. Pieter van Bokhoven (m) Amsterdam UMC- VUMC (AUMC-VUMC) Industry Alliance Office CSO Private-Public Partnership expertise, IP expertise
Prof. dr. Judith Bosmans (f) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Health Sciences, Health economics and Health technology assessment Full professor Applied cost- effectiveness, real world data, HTA
Prof. dr. Erno Hermans (m) Donders institute for Brain, Cognition, and Behaviour, Radboud UMC (RadboudUMC) Donders Institute for Brain, Cognition, and Behaviour Full professor Cognitive neuroscience and Stress (neuro)biology of stress.
Dr. Koen Hogenelst (m) TNO Unit Defence, Safety and Security, Research Group Human Performance Medior Scientist Stress and mental health measurement in daily life
Prof. dr. Mark Hoogendoorn (m) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Faculty of Science, Computer Science Full professor Artificial intelligence, machine learning
Dr. Patrizia Hoyer (f) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Social sciences, Organization Sciences Assistant professor Organizational science, individual- social fit
Dr. Teus Kappen (m) Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) Chief Science Information Officer Associate professor Data use to improve healthcare-related processes and use of data platforms in daily practice.
Dr. Vincent Francois Lavet (m) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Faculty of Science, Computer Science Assistant professor Artificial intelligence, machine learning
Prof. dr. Stefan Listl (m) Radboud UMC; Heidelberg University Hospital (Germany); University of Pennsylvania (USA) (RadboudUMC) Chair for Quality and Safety of Oral Health Care; Section for Translational Health Economics; Center for Integrative Global Oral Health Full professor Implementation science, health economics, health systems transformation, deliberative processes
Dr. Henk van der Molen (m) Amsterdam UMC – AMC (AUMC-AMC) Occupational Health, Dutch Centre of Occupational Diseases Scientific principal investigator, Director Occupational diseases, director of the Netherlands Center for Occupational Diseases
Dr. Karen Nieuwenhuijsen (f) Amsterdam UMC – AMC (AUMC-AMC) Occupational Health Care Assistant professor Mental health and work
Dr. Irene Niks TNO Unit Healthy Living and Work, Research Group Work Health and Technology Senior Scientist Mental Health and work, organizational interventions
Dr. Hilbrand Oldenhuis (m) Hanzehogeschool Groningen(HH) School of Communication, Media & IT Lector Personalized health, behavioral influence, eHealth
Margriet Paalvast (f) Vereniging MIND (MIND) Mental Health Organization Advisors Work-related stress and mental health at work; experience experts
Dr. Stefan Pichler (m) Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Public Health Economics Associate professor Labor economics, causal effects of policy interventions and social security system organization.
Prof. dr. Corrette Ploem (f) Amsterdam UMC – AMC (AUMC-AMC) Ethics, Law & Humanities Full professor Legal studies, Health law, data protection and privacy of new technologies (AI/health apps)
Thomas Pruijssen (m) Vereniging MIND (MIND) Mental Health Organization Advisors Experience expert representation, Social domain; ‘Sterk door werk’
Prof. dr. Heleen Riper (f) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Behavioral sciences, Clinical psychology Full professor eMental health, clinical evaluation, EMA, implementation science
Prof. dr. Frederieke Schaafsma (f) Amsterdam UMC – AMC (AUMC-AMC) Occupational Health Care Endowed professor, Occupational health physician Occupational health care
Dr. Milou Sep (f) Amsterdam UMC – Vumc (AUMC-VUMC) Department of Psychiatry Postdoc Stress (neuro)biology, stress data integration, mental health
Dr. Sietske Tamminga (f) Amsterdam UMC – AMC (AUMC-AMC) Occupational Health Care Assistant professor Occupational health science
Dr. Tjerk Timan (m) Hogeschool Rotterdam (HR) Creating010 Senior Researcher Trustworthy AI, Ethics, Privacy, Impact Assessments
Dr. Noortje Wiezer (f) TNO Unit Healthy Living and Work, Research Group Work Health and Technology Principal consultant Sociology, Workplace intervention implementation, work-related stress, employee wellbeing, workplace culture
Prof. dr. Sierk Ybema (m) Vrije Universiteit Amsterdam (VUA) Social Sciences, Organization Sciences Full Professor Integrated care, organizational science

DESTRESS Co-funding partners (Organization and Expertise)

De Paradigma Group (DPG) Occupational Healthcare Services
Healthy Chronos Software development, wearables, data platform design
HumanTotalCare (HTC) Occupational Healthcare Services
Movir Income Protection Insurance for individual entrepreneurs
Nationale Nederlanden (NN) Income Protection Insurance for organizations and partnerships
UWV, Social Security Agency Social Security services, Reintegration, Employer perspective

DESTRESS Cooperation partners (Organization and Expertise)

AWVN – Association of Employers Advisor legal Employer expertise: employment conditions
CNV – Trade Union Employee and union expertise
FNV– Trade Union Employee and union expertise
KOM – Branch organization for occupational health and safety professionals Director of KOM Occupational health expertise: provider
Landelijke Vereniging POH-GGZ (Dutch Association for practice assistants for mental healthcare in the first line) Light/moderate, non- complex psychiatric treatment within the Generalistic Basic Mental Healthcare in the Netherlands the GP level.
Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) National policy expertise, interventions and implementation
Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) National policy expertise, social security expertise.
NIP – Dutch Association of Psychologists Rook: Director of NIP,Psychological expertise. Bouwknegt: senior advisor, Expertise Work & Organizational psychology
NVAB – Netherlands Society of Occupational Medicine NVAB Board Occupational medicine expertise
NVVA – Netherlands Society of Labor Experts Members of the Board of NVVA Labor expertise
NVVG – Netherlands Society of Insurance Medicine NVVG Board Insurance medicine expertise
NVvP – Dutch Association for Psychiatrists Chair of the board, Policy advisors mental health; psychiatric expertise
OVAL – Sector organization of occupational safety and health services Director of OVAL Advocate and consultant for trade and employer associations Occupational health expertise; provider
VRelax COO VRelax (vrelax.com), a company aimed to reduce stress using evidence-based VR solutions.
VNO/NCW – Association of Employers Advisor legal Employer expertise: employment conditions
VZN – Vereniging Zelfstandigen NL Interest organisation of Dutch entrepreneurs in all sectors (care, construction, art, etc)
ZN – Zorgverzekeraars Nederland – Sector organization of Dutch Health Insurance Implementation, cost- effectiveness, reimbursement

DESTRESS International cooperation partners (Name organization, Host country and Expertise in key words)

GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks-Europe) – Nigel Olisa (m) Belgium Pan-European (Patient) Advocacy organization operating across the whole spectrum of mental ill- heath
PEROSH (European partnership of Occupational Safety and Health institutes) – Prof. dr. ir. Paulien Bongers (f) The Netherlands International Occupational Safety and Health research
ECNP (European College of Neuropsychopharmacology) – Dr. Alexander Schubert (m) The Netherlands International Applied and Translational Neuroscientific Research

 


 

Bronnen:

2024 DESTRESS Project

NPO Radio 1

NWO

Stress-in-Action

 

Deel dit artikel