Veel mensen overwegen ander werk te zoeken tijdens of na een burn-out. Vaak speelt de vraag of je ander werk wilt al voordat mensen uitvallen door stress, burnout of overspannen raken. Ook tijdens het herstel van burn-out, stress of overspannenheid zijn dit logische vragen die mensen stellen:

  • Past mijn werk nog wel bij me?
  • Waardoor ben ik eigenlijk uitgevallen of burn-out geraakt? Waarom ben ik nu overwerkt?
  • Kan er in mijn functie iets aan de stress gedaan worden?
  • Waarom is de werkdruk zo hoog en wat kan ik daaraan doen?
  • Moet ik niet een andere functie zoeken? Of zal ik een andere baan of andere organisatie of bedrijf overwegen?

 

Terechte vragen tijdens of na burn-out

Het zijn vragen die mensen vaak stellen. Terecht natuurlijk, als het werk ertoe leidt dat je er burnout of overspannen door raakt. Als je door de functie uitvalt vanwege lichamelijke of mentale stressklachten is het niet meer dan logisch dat mensen zich die vragen stellen.

Terugkeer naar de functie kan ook angst oproepen.

Vaak lijkt de makkelijkste oplossing te zijn om ander werk te zoeken. Maar het is niet de beste. Het beste advies is toch om terug te keren naar je eigen functie. In je eigen functie mag je verwachten dat de werkgever zorgt voor een gezond werk. Gezond werk is werk zonder (langdurige) stress.

Afbeelding van Europese Campagne Healthy Workplaces Manage Stress

Het beste advies?

Wat is het beste advies om te geven? Is het verstandig of juist niet om te zoeken naar ander werk als je herstelt van een burn-out? Is het verstandig om terug te keren in je eigen functie of juist niet?

 

Financieel aspect van terugkeer na burn-out

Ander werk zoeken bij burn-out, uitval door stress of overspannenheid zou ik allereerst afraden vanwege het financiële aspect.

Je bent uitgevallen in die functie en hebt recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Daarnaast heb je recht op terugkeer naar je eigen functie en op goede begeleiding bij de zogeheten re-integratie naar werk. Dat is de financiële kant van terugkeer naar werk na burn-out, uitval door stress of overspannenheid.

 

Gezondheidsaspect

Ander werk zoeken tijdens je herstel van burn-out is ook af te raden vanwege het gezondheidsaspect.
Herstel kost al genoeg energie. Om goed te kunnen herstellen is het belangrijk om al die energie op je eigen herstel te richten.

Bouw je weer energie op, dan is het goed en vooral belangrijk om die energie te richten op de terugkeer naar je  werk.

Die opgebouwde energie kan het beste ingezet worden op terugkeer naar werk in je eigen functie.
Dat is een functie die je goed beheerst, waar je op ingewerkt bent. Je kent de werkomgeving, de mensen, weet wat er van je verwacht wordt en kunt hier makkelijker aan voldoen dan als je een hele nieuwe functie bent gestart.

 

Ander werk zoeken bij burn-out kost veel energie en tijd

Het zoeken en vinden van een nieuwe functie is niet het enige wat veel tijd en energie kost. Daarna komt het inwerken voor een nieuwe functie. Dat kan ook veel tijd en energie vragen om in die functie weer goed te functioneren. Stuk voor stuk zijn dit onzekerheden die je beter niet erbij kunt hebben als je herstellend bent van een burn-out.

Ook is het onzeker of je in die nieuwe functie dezelfde aanspraak op loondoorbetaling tijdens ziekte hebt als in je huidige functie. De rechten die je hebt opgebouwd in je huidige functie moet je niet zomaar overboord gooien.

 

Zekerheid is belangrijk bij herstel van een burn-out

Ook al kan het een aantrekkelijke gedachte zijn om ergens helemaal opnieuw te beginnen, zekerheid rond financiën geeft de rust die nodig is om goed te kunnen herstellen bij burn-out.

Nieuwe functie zoeken na volledige terugkeer naar werk

Na je herstel, als je weer fit bent, goed bent hersteld en gere-integreerd, heb je tijd en gelegenheid om de juiste keuzes te maken. Goed te overwegen of een nieuwe functie wellicht beter bij je past, in welke functie je je talenten wilt inzetten en welke werkomgeving je hiervoor kiest.
Het is dan een goede weloverwogen keuze en de beste garantie voor het succes in je werk.

 

Iemand die voor jouw belangen opkomt

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, daar ben ik mij van bewust. Ook in mijn werk als advocaat, HRM manager en nu als executive coach zie ik hoe moeilijk het voor mensen kan zijn terug te keren in het werk waar zij door ziekte zijn uitgevallen. Niet iedere organisatie, bedrijf of werkgever begeleidt mensen goed bij preventie van uitval en bij een goede terugkeer naar werk na ziekte. Het is moeilijk om na overspannenheid of overwerktheid weer aan de slag gaan en het vraagt moed en doorzettingsvermogen.

Je kunt er meer over lezen bij de oorzaken van een burn-out.

De oorzaken van een burnout zijn overzichtelijk in deze Infographic van TNS Kantar weergegeven. Ook maakt het inzichtelijk wat belangrijk is bij terugkeer naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress. En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.Ook zie je daar in de Infographic Burn-out waar mensen tegenop zien en hoe leidinggevende en collega’s je hierbij kunnen ondersteunen. Ook kan helpen om hier meer te lezen over het bespreken van een burnout met je werkgever. In een tijd die mensen vaak omschrijven als ‘kwetsbaar’ kun je dit belangrijke gesprek met de werkgever ‘omdraaien’. De werkgever heeft immers een belangrijke werkgeversverantwoordelijkheid.

Het is belangrijk om terugkeer naar werk altijd te doen in samenspraak met de bedrijfsarts en/of leidinggevende, vanuit het juridische kader van het arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht en Wet Verbetering Poortwachter. Werkgeversverplichtingen en rechten en plichten als werkenden zijn daarbij de kern. Goed werkgeverschap, goed werknemerschap en goed opdrachtgeverschap zijn leidend.

Er kan veel spelen, je kunt tegengewerkt worden, onzekerheid ervaren of in een onzekere werksituatie gebracht worden door anderen. Mensen kunnen ervaren dat ze onder druk gezet worden tijdens de re-integratie. Soms is het belangrijk dat je net dat duwtje krijgt, de stimulans om weer goed aan het werk te gaan. Soms is de druk te groot.
Dan is het zaak goede hulp, begeleiding bij terugkeer naar werk te krijgen en vooral iemand die naast je staat in een periode van onzekerheid. Iemand die je steunt bij goede opbouw van uren en re-integratie na burn-out. Iemand die het voor je opneemt en voor jouw belangen opkomt. Zoek vooral naar iemand die díe rol voor jou/u kan spelen en die jouw rechten en verplichtingen goed uitlegt.

Kan ik iets voor je/u doen? Als executive coach doe ik dat graag. Als eigenaar van Priorities denk ik graag mee en kan ik in een kort adviesgesprek (vertrouwelijk en vrijblijvend) je adviseren in jouw specifieke werksituatie of functie.

Het kan zijn dat de bedrijfsarts, je leidinggevende of een afdeling binnen je bedrijf of organisatie je bij de terugkeer naar werk goed begeleiden. Aarzel in ieder geval niet om advies en steun te vragen bij terugkeer naar werk. Iedereen heeft daar recht op. Iedereen heeft recht op gezond werk.

 

 

Sandra Kruijt

 


 

Lees hier verder over de week van de werkstress van 13-17 november 2023. Stress en werkstress kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Een one size fits all is daarom moeilijk te geven. Wat ik gaandeweg de jaren heb gezien wat wel werkt: is om als eerste stap de focus op talent te leggen. Lees hier verder of bestel het boek Effectief tegen werkstress – Ontdek Je Sterke Punten.

Week van de werkstress 2023

Deel dit artikel