Hoe kan ik mij het beste ziekmelden bij overspannenheid, burn-out of overwerktheid is de laatste tijd een vraag die regelmatig wordt gesteld. Bij de toegenomen werkdruk, soms door een tekort aan mensen, kan burn-out, overwerktheid en overspannenheid spelen, net als bij klachten die samenhangen met mentale gezondheid. Het roept de vraag op ‘hoe meld je je op de beste manier manier ziek?’

Hierna bespreek ik de ziekmelding zelf. Daarna waar je op kunt letten, zodat je de ervaring stress voor jezelf kunt verlagen en tenslotte eindig ik met een optimistisch vooruitzicht: van overspannenheid, overwerktheid, burn-out zul echt je herstellen. Dat is misschien wel het belangrijkste om te weten in de fase waarin het begrijpelijk is dat je je daarover zorgen maakt. Ziekte, we kunnen er allemaal mee te maken hebben, in iedere functie en in iedere organisatie of bedrijf. Hopelijk is het van korte duur en herstelt u (of: herstel je) snel.

Ziekmelden bij werkgever bij burnout, overspannenheid of overwerktheid

De ziekmelding is hetzelfde als bij iedere andere ziekte. Bij overspannenheid, overwerktheid of bij een burn-out is de ziekmelding niet anders dan de gebruikelijke ziekmelding. Bij een ziekmelding aan uw werkgever moet u de volgende belangrijke punten vermelden:

  • De datum vanaf wanneer u ziek bent en uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren.
  • Dat u zich conform de wet zult houden aan de re-integratieverplichtingen en de aanwijzingen van de bedrijfsarts/arbodienst zult opvolgen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.
  • U hoeft de aard of oorzaak van uw ziekte niet te vermelden, tenzij u dit zelf wilt aangeven. Uw werkgever mag hier niet naar vragen.
  • U zult uw werkgever op de hoogte houden van de voortgang van uw herstel.
  • Dat u de verzuimregels en het verzuimprotocol van uw werkgever zult naleven, zoals de wijze waarop u zich ziek moet melden.

Ziekmelding volgens het verzuimprotocol van de werkgever

Uw werkgever is verplicht om de regels voor het ziekmelden of het aanvragen van verzuimverlof bekend te maken bij de werknemers. Als werknemer moet u de verzuimregels van uw werkgever opvolgen. Werkgevers hebben in het zogenaamde verzuimprotocol meestal op papier gezet te zetten hoe werkenden zich binnen de organisatie moeten ziekmelden. Dit geldt natuurlijk ook voor ziekmeldingen als gevolg van burn-out, overwerktheid, overspannenheid of mentale klachten.

 

Meestal is in het verzuimprotocol opgenomen:

  • hoe, bij wie en hoe laat u bij ziekte uiterlijk moet laten weten dat u ziek bent.
  • informatie over wat te doen als de werknemer de contactpersoon niet (direct) kan bereiken, of hij zelf taken moet overdragen of bijvoorbeeld afspraken moet verzetten.
  • hoe een werknemer zich vervolgens weer beter meldt.

Ziekmelding volgens verzuimprotocol werkgever en re-integratie bij burn-out, overspannenheid of overwerktheid

Samenvattend: goed herstel en re-integratie begint met de ziekmelding. Volg hiervoor het verzuimprotocol van uw werkgever. De belangrijkste punten bij de ziekmelding zijn het vermelden van de eerste ziektedag, zonder de oorzaak te hoeven vermelden tenzij u dit zelf wilt., uw re-integratie-inspanningen, dat u de verzuimregels naleeft en dat u uw werkgever op de hoogte houdt.

Vragen naar verwachte duur arbeidsongeschiktheid

De werkgever mag aan u als werknemer vragen wanneer u weer aan het werk denkt te kunnen. De ervaring leert dat mensen dit heel graag zo optimistisch mogelijk inschatten. Het kan beter zijn om u niet door optimisme te laten leiden, maar door realisme. Is de opbouw van uw overwerktheid al langer aan de gang, dan heeft u meer hersteltijd nodig. Probeer dit te bespreken met uw huisarts, net als de extra ondersteuning die u nodig heeft bij uw herstel.

Nogmaals: u bent niet verplicht uw werkgever iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte. De werkgever mag hier ook niet naar vragen.

Ziek en toch moeten werken? Ziek is ziek, ook bij burn-out, overwerktheid of overspannenheid

Als je niet kunt werken door ziekte, is het credo ziek = ziek. Tot je hersteld bent, kun je niet werken ómdat je ziek bent. Juridische bescherming voor werknemers geldt daarbij.

Wel zijn er natuurlijk verschillende verplichtingen om na te leven. Goed werknemerschap en goed werkgeverschap zijn belangrijk, ook bij overwerktheid, overspannenheid, burn-out, stress of mentale klachten.

De laatste tijd zie ik dat de vraag vaak gesteld wordt: ‘Ik ben overwerkt en moet toch werken’ of ‘burn-out en toch moeten werken’. Let op: als je ziek bent, hoef je niet te werken en kun je ook niet onder druk gezet om toch te werken. Inventariseer deze stressklachten in een gesprek met je huisarts of bedrijfsarts. Heb je veel van deze symptomen van burn-out bespreek dat wat nodig is om goed ervan te herstellen.

 

Ziekmelding als er geen verzuimprotocol voor ziekmelding is

Mocht geen verzuimprotocol opgesteld zijn en moet u zich ziekmelden, dan is dit een voorbeeld van een ziekmelding bij uw werkgever volgens geldend arbeidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter:

Geachte [Naam werkgever/leidinggevende],

Hierbij meld ik mij ziek vanaf [datum]. Helaas zal ik mijn werkzaamheden niet kunnen uitvoeren tot nader order.
Conform arbeidsrecht (artikel 7:629 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek) en de Wet Verbetering Poortwachter zal ik meewerken aan mijn herstel en re-integratie.
De aanwijzingen van de bedrijfsarts en/of arbodienst zal ik opvolgen om zo spoedig mogelijk weer aan het werk te kunnen. Mijn verwachting daarbij is dat dit niet voor [datum] zal zijn.

Ik zal u op de hoogte houden van de voortgang van mijn herstel.

Mocht u vragen hebben of aanvullende informatie nodig hebben, dan zal ik bereikbaar zijn. Of u kunt mij bereiken via contact met [naam persoon die u hiervoor aanwijst].

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

Alles doen om te kunnen herstellen

Na de ziekmelding is het natuurlijk het belangrijkste dat u goed kunt herstellen en hier ook aan doet om dit mogelijk te maken. Vooral bij overspannenheid, overwerktheid of burnout kunnen ook veel zorgen spelen, zoals:

Zal ik wel goed herstellen? (Ja, dat is zeker mogelijk)

Wanneer zal ik weer kunnen werken? (Dat zal in overleg met bedrijfsarts of huisarts duidelijk worden gaandeweg uw herstel).

Verschillende beroemde Nederlanders hebben laten zien dat goed herstel mogelijk is of misschien kent u zelf mensen in uw omgeving die goed herstelden.
In deze fase van herstel is het eigenlijk minder belangrijk om steeds weer na te denken over het vervolg. Rust nemen en vertrouwen op goed herstel is belangrijk.

Hoe ziet het ziektetraject conform de Wet Verbetering Poortwachter eruit?

Hopelijk herstelt u binnen korte tijd. Toch is het goed om te weten hoe het traject van de Wet Verbetering Poortwachter eruit ziet.
Dit begint met de ziekmelding op de eerste ziektedag.

Week 4 van de ziekte: de werknemer moet zich te melden bij de bedrijfsarts en krijgt hiervoor een oproep.

Week 6: de bedrijfsarts maakt een probleemanalyse

Week 8: er wordt een plan van aanpak gereed gemaakt voor het vervolg.

Week 42: een officiële melding bij het UWV dient te gebeuren door uw werkgever.

Week 52: Na een jaar ziekte, in week 52, vindt er een eerstejaarsevaluatie plaats. Hierin wordt beoordeeld of uw werkgever en u de juiste stappen hebben gezet om herstel mogelijk te maken.

Na week 52 volgt een oordeel van een arbeidsdeskundige waarin wordt bepaald waartoe een werkende wel en niet in staat is.

Week 88: bericht vanuit het UWV aan de werknemer.

Week 91 de eindevaluatie en in week 93 WIA aanvraag door de werknemer. Bovenstaande stappen zijn wettelijk bepaald in de Wet Verbetering Poortwachter, die vanzelfsprekend ook geldt bij burn-out, overspannenheid, overwerktheid of surménage (een woord dat vooral in bedrijfsgezondheidszorg nog gebruikt kan worden).

 

Conclusie: ziekmelding bij burnout, overspannenheid of overwerktheid

Samenvattend: ziekte en zieke medewerkers, ieder bedrijf of organisatie krijgt ermee te maken. Meestal is dit bij burnout, overspannenheid of overwerktheid van relatief korte duur. Als het van langere duur is, wordt re-integratie en goed herstel ondersteund vanuit goede arbeidsrechtelijke wetgeving en de Wet Verbetering Poortwachter. De ziekmelding is net als bij ziekmelding bij iedere andere ziekte. Volg hiervoor het gebruikelijke verzuimprotocol zoals dit geldt bij uw bedrijf of organisatie.

 

Meer lezen over ziekmelden bij burnout, overspannenheid of overwerktheid?

Mijn advies zou zijn om niet teveel tijd te besteden aan het lezen van juridische informatie rond ziekte. Beter is het om die tijd te besteden aan uw herstel.
Als u toch wilt lezen, dan is de beste informatie in dit stadium van overwerktheid, overspannenheid of burnout beschikbaar via Autoriteit Persoonsgegevens. De beste informatie vind ik de informatie gegeven door Autoriteit Persoonsgegevens. Het geeft een nadruk op privacy bij ziekte. Deze privacy is met name belangrijk omdat bij overwerktheid, overspannenheid en burn-out of mentale klachten nog altijd taboe gevoelig kan zijn in sommige werkomgevingen.

Belangrijk is dan om te weten dat je niet de reden van ziekmelden niet hoeft te vermelden.

Dossier Ziekte van Autoriteit Persoonsgegevens.

Arboportaal.nl 

Arbeidsrecht en Wet Verbetering Poortwachter

Een goede uitleg in deze video van DAS

 

Belangrijk om te weten en disclaimer:

Het valt mij op dat veel mensen online informatie zoeken rond ziekte en burnout, overwerktheid en overspannenheid.
Hier is een waarschuwing op zijn plaats. Persoonlijk advies is belangrijk. Online kun je veel vinden en lezen, maar goed juridisch advies en advies vanuit bedrijfsgezondheidszorg is maatwerk.

 

Executive coaching ter preventie van burnout of bij de re-integratie

Dit overzicht over de beste ziekmelding bij burn-out en overspannenheid is u aangeboden door Priorities. Maar al te vaak moeten mensen met klachten van overwerktheid hun weg zoeken in een lastig onderwerp, tijdens een lastige fase. Om die reden zette ik het graag op een rij voor u.

Preventie van burnout en goede re-integratie is belangrijk. Dit kan Priorities Executive Coaching mogelijk maken. Begin met het downloaden van het Ebook Priorities at Work of neem direct contact voor een kennismaking.

Tijdens of na een burnout kunnen belangrijke vragen spelen rond Targets en wat u wilt of kunt bereiken in uw werk. De online Masterclass Targets en Werkwaarden is hiervoor geschikt.

Reageren? Ik nodig u uit hieronder een reactie te plaatsen.

Sandra Kruijt

Deel dit artikel