Werkgevers hebben moeite om personeel vast te houden. Werknemers ervaren veel werkdruk en stress, maar werkgevers weten niet hoe ze dat kunnen oplossen. Ook is een meerderheid van de werkgevers zich er onvoldoende van bewust dat discriminatie (ook onbedoeld) in hun organisatie kan spelen.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de vierde editie van Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers. Uit dit langlopend onderzoek, waar rond 1500 werkgevers in 2020 en 2021 aan deelnamen, blijkt dat er veel goede intenties en afspraken zijn op collectief niveau, maar dat die lang niet altijd terug te vinden zijn in de dagelijkse praktijk.

 

Werkgevers weten niet hoe ze werkdruk kunnen oplossen

Werkgevers weten vaak niet hoe ze werkdruk kunnen oplossen. Het ziekteverzuim was in 2021/2022 duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor, al was niet alle verzuim werkgerelateerd.

Bijna alle werkgevers voelen zich verantwoordelijk voor het tegengaan van werkstress, maar één op drie zegt dat hij of zij geen invloed heeft op de mate van ervaren werkstress bij personeel.

Diversiteit

Werkgevers hechten veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer. Toch blijft het aandeel vrouwen in top- en managementfuncties nog steeds achter bij dat van mannen, terwijl één op de vijf werkgevers zegt dat meer vrouwen in hogere functies prioriteit heeft.

Bij minder dan één op de vijf werkgevers is iemand met een arbeidsbeperking in dienst. Het aantal werkgevers dat zegt zich niet verantwoordelijk te voelen om deze groep aan te nemen, is gestegen, van 23 naar 29 procent. Ze zouden het vaker doen als er regelingen waren om ziekteverzuim op te vangen, zeggen ze, maar veel werkgevers weten niet dat zulke regelingen al bestaan.

 

Oudere werknemers

Werkgevers zijn positief over het functioneren van oudere werknemers. Desondanks vinden vier op de tien werkgevers doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd nog niet wenselijk, ondanks de krappe arbeidsmarkt.

Het aantal werkgevers dat daar wel positief over denkt, is wel iets toegenomen, aldus het SCP.

 


BNR Nieuwsradio behandelde het SCP rapport en onderwerp stress in de uitzending BREEKT (27 juni 2023)

In de uitzending van BNR gaf ik met plezier een bijdrage die u kunt beluisteren (vanaf minuut 11.28).

BREEKT | ‘Wie te veel werkstress ervaart, moet een andere baan zoeken’ 

Hier leest u meer over de uitzending. 

Mr. Sandra Kruijt


 

Lees hier de samenvatting van Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers van het Sociaal Cultureel Planbureau

Voor de toelichting en heldere figuren per sector, klik hieronder op desbetreffende onderdelen van het rapport:


Bron: ANP en SCP

SCP (2023). Samenvatting. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 4.

Geraadpleegd op 27 juni 2023 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/samenvatting.

Faber, D., S. van der Laan en N. Bilo (2023). Hoe gaan werkgevers om met werkgerelateerd ziekteverzuim en werkstress?. In: Arbeidsmarkt in kaart: Werkgevers – editie 4.

Geraadpleegd op 27 juni 2023 via https://digitaal.scp.nl/arbeidsmarkt-in-kaart-werkgevers-editie-4/hoe-gaan-werkgevers-om-met-werkgerelateerd-ziekteverzuim-en-werkstress.

Deel dit artikel