In mijn werk viel me op dat er een taboe rust op psychische gezondheid. Het gaat altijd ‘goed’ met ons, terwijl het in mijn ogen, soms beter is om open te zijn als mens. Dan heb je gewoon je dag of je beste periode niet, heb je teveel hooi op je vork genomen of moet je tijdelijk gas terug nemen.

(Deze post werd gepubliceerd op 17 juli 2013. Het onderwerp blijft relevant en de post werd geactualiseerd in juli 2023).

 

Taboe? Of belangrijk voor veerkracht, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Ik denk dat we ons ervan bewust moeten zijn dat je hele periodes extreem hard kunt en wilt werken. En in sommige perioden moet je je ervan bewust zijn dat je minder (hard) kunt werken. Juist voor je veerkracht, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is dit belangrijk. Dit open te bespreken versterkt onderling vertrouwen. Hoewel het niet in iedere werkomgeving is, helpen we dit belangrijke onderwerp vooruit als we open proberen te zijn en anderen hiertoe ook de mogelijkheid geven in het werk.

 

Werkdruk en stress: belangrijk onderwerp wereldwijd

Werkdruk en stress is een belangrijk onderwerp op internationaal vlak, in EU verband en in Nederland. Werkdruk kan allerlei klachten veroorzaken, fysieke en mentale klachten. Het omgekeerde is ook mogelijk: in een periode dat iemand mentaal onder druk staat, kunnen werkdruk, werkachterstanden en stress ontstaan. Het is belangrijk dat tijdig op te lossen.

Mensen ervaren werkdruk, spanning en stress vaak als een privéprobleem. Ik zie het als logisch gevolg van een hoge werkdruk. Omdat er een taboe op rust, praten we er niet over en krijgen daardoor te weinig goede informatie.

Toen ik in 2004 Priorities oprichtte, bestond bijna geen aandacht voor werkdruk en stress. Gelukkig is daar sinds 2014 in Nederland verandering in gekomen. Met de campagne ‘Herken de druppel – check je werkstress’ is het taboe enigszins doorbroken. Niet voor iedereen, niet voor alle werkomgevingen, sectoren en niet voor alle beroepen. Daarnaast zijn er nog steeds veel misvattingen. Er is nog genoeg werk aan winkel.

 

Ambassadeur Fonds Psychische Gezondheid (Nu: Mind)

Van 2004-2018 deelde ik in mijn werk voorlichtingsmaterialen uit over (preventie van) werkdruk en stress. De folders van Fonds Psychische Gezondheid (nu: Mind) ‘Stress, overspannenheid en burn-out’, ‘Nu even niet’, ‘Stress-o-meter’, ‘Spanningsklachten’ hadden daarin een centrale plaats. Het is fantastisch om later terug te horen dat mensen enorm geholpen waren met de informatie.

In 2018 heb ik mijn werkervaring vertaald naar 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk, in het Ebook Priorities at Work. Vanuit het idee dat iemand met een hoge werkdruk direct een stap moet kunnen zetten richting de oplossing.

 

70% ziekteverzuim door mentale klachten

70% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Het is in mijn ogen belangrijk dat iedereen die werkt informatie krijgt over (preventie van) werkdruk.

Daarnaast is het belangrijk dat leidinggevenden in bedrijven en organisaties deze informatie actief inzetten. Zij zijn immers het eerste aanspreekpunt voor mensen in het geval van uitval door ziekte.

Ook maak ik me er sterk voor voor dat zelfstandigen deze informatie krijgen.

Ik nodig iedereen uit het Ebook Priorities at Work te downloaden. Je leest er gemakkelijk doorheen en ik hoor van iedereen dat ze er direct wat aan hadden.

 

Zorg voor jonge kinderen en mantelzorg

Een vorm van werkdruk waar ik veel over schreef, is de privédrukte die mensen thuis kunnen hebben, bijvoorbeeld bij het combineren van werk en jonge kinderen en bij mantelzorg. Naast goede kennis is ook een goede en krachtige mindset belangrijk. Werkende ouders en de kunst van presteren, dat vind ik de beste benaming van dit spitsuur van het leven. En: Mantelzorgers dat zijn de échte stoere mannen en vrouwen. Als er mensen die zijn die écht hard werken dan zijn zij dat wel!

In het boek ‘Een leven lang inzetbaar’ van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden schreef ik het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR-) managers’. Hierin heb ik in 2013 aandacht gevraagd voor deze onderwerpen, die ook in 2023/2024 actueel blijven. In 2022 verscheen de nieuwe druk van dit handboek Duurzame Inzetbaarheid.

Ook in 2023/2024 blijf ik trends en ontwikkelingen volgen en ze te vertalen naar werkende oplossingen voor werkdruk. Als ambassadeur Psychische Gezondheid zet ik me in om mentale gezondheid, vitaliteit en veerkracht een stap verder te brengen. Als executive coach en in het Priorities at Work Programma zet ik mij in om mensen goed zicht te geven op hun (persoonlijk) leiderschap rond mentale gezondheid.

Healthy workplaces manage stress. Sandra Kruijt


Lees hier verder over de week van de werkstress van 13-17 november 2023. Stress en werkstress kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Een one size fits all is daarom moeilijk te geven. Wat ik gaandeweg de jaren heb gezien wat wel werkt: is om als eerste stap de focus op talent te leggen. Lees hier verder of bestel het boek Effectief tegen werkstress – Ontdek Je Sterke Punten.

Week van de werkstress 2023

Deel dit artikel