Heeft u teveel werkzaamheden? Loopt een van de mensen in uw organisatie of afdeling hier tegen aan? Of weet u niet goed hoe u als leidinggevende met het risico op burn-out om kunt gaan? Dan is deze heldere Infographic met oorzaken van een burn-out ook voor 2023 belangrijk.

De Infographic dateert al van mei 2017 (Kantar TNS), maar is zo helder dat het actueel blijft. Naast oorzaken van een burn-out, vindt u informatie over wat werkgever en werknemer van een burn-out kunnen leren en wat belangrijk is bij terugkeer op het werk. Vragen naar ander werk na een burn-out of minder werken zijn ook belangrijk om een goed antwoord op te krijgen.   

De oorzaken van een burn-out

De oorzaken van burn-out zijn altijd goed om voor uzelf na te gaan. Speelt er:

  • dat werk en privé niet in balans zijn?
  • teveel werkzaamheden binnen het aantal uren dat u werkt?
  • burn-out door privé omstandigheden?
  • te weinig ondersteuning van collega’s / management?
  • te weinig erkenning voor uw werk?
  • te hoge verwachtingen?
  • of zijn er andere redenen of weet u de reden niet?

Iedere oorzaak van een burn-out of overbelasting vraagt een andere oplossing. Tijdelijk minder goed presteren dan u gewend bent, is vervelend om mee te maken. Gelukkig is herstel ervan goed mogelijk.

De oorzaken van een burnout zijn overzichtelijk in deze Infographic van TNS Kantar weergegeven. Ook maakt het inzichtelijk wat belangrijk is bij terugkeer naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress. En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.

 

De oorzaken van een burn-out in de praktijk van Priorities

Soms functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun volledige capaciteiten kunnen. Dat kan door allerlei redenen zijn, maar meestal door hoge eisen en doordat er veel werkzaamheden liggen. Dan liggen de oorzaken van stress en burn-out op het werk.

Deze spagaat tussen uw verschillende taken en rollen waardoor u minder goed functioneert komen vaak doordat er teveel werk ligt.

De oorzaken van een burn-out kunnen ook liggen in privé omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door life events, hectiek als werkende ouders, mantelzorg of (werken met een chronische) ziekte. Oorzaken van een burn-out kunnen dan gedeeltelijk, grotendeels of geheel in privé omstandigheden liggen.

Oplossingen voor het herstellen van een burn-out zijn anders als de burn-out veroorzaakt wordt door het werk, door privé omstandigheden of door een combinatie van beide. Daarom is het altijd belangrijk zowel de oorzaken in het werk als in privé na te gaan. Ik vertel u er graag over. Of inventariseer samen hoe u burn-out of ziekteverzuim kunt voorkomen of oplossen. Of hoe je het beste een herstelplan opstelt om effectief en snel terug keren op het werk (re-integreren).

Als het kan, is het beter om tijdig in te zetten op preventie van ziekteverzuim met het Priorities at Work Programma voor C-suite, directeuren, hoogleraren, managers en advocaten. 

Terugkeer naar werk na een burn-out?

Als u bent uitgevallen op het werk heeft u recht op goede terugkeer op het werk. Een goede re-integratie na uitval is heel belangrijk. Net zo belangrijk als preventie van uitval.

Het is begrijpelijk dat het uitvallen van werk, het hele proces van re-integratie en vooral ook de terugkeer naar werk na een burn-out gepaard kan gaan met stress. Bent u uitgevallen, gaandeweg hersteld en gaat u weer aan het werk? Dan mag u verwachten dat u hierin goed begeleid wordt en dat terugkeer naar werk voor u ook gemakkelijker gemaakt wordt.

Belangrijk aandachtspunt is dat uw directe collega’s op de hoogte zijn van uw terugkeer en/of dat uw leidinggevende aandacht heeft voor u bij uw terugkeer. In de Infographic ziet u onder Terugkeer naar werk na aan burn-out wat belangrijk is.

 

Burn-out leidinggevende

Bent u leidinggevende en is één van uw mensen of één van uw collega’s uitgevallen door burn-out? Wat u kunt doen tijdens de burn-out of bij herstel en re-integratie ziet u in de Infographic. U bent belangrijk!

U ziet in de Infographic hoe belangrijk het voor mensen is bij hun terugkeer dat hun directe collega’s ervan op de hoogte zijn dat zij weer terugkeren naar werk. Hoe belangrijk het is dat u er bent als mensen terugkeren van werk.

 

Zelfstandig ondernemer, zelfstandige zonder personeel

In Nederland zijn ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen aan het werk. Hoewel de Infographic uitgaat van werknemers en werkgevers zijn de oorzaken van een burn-out en het terugkeer naar werk na een burn-out voor zelfstandigen natuurlijk net zo belangrijk.

Bent u zelfstandig? Dan zit u in een andere situatie, maar iemand die u steunt bij de terugkeer naar uw werk is onmisbaar.

 

Preventie van werkdruk en preventie van burn-out

Essentieel bij preventie van werkdruk (en bij re-integratie na ziekte of burn-out) is dat aan de takenkant ingegrepen wordt. Een veelgehoorde klacht in mijn praktijk is: ‘Als ik er niet ben, wordt mijn werkstapel alleen maar groter en neemt de druk op mij toe’. Onbewust zet dit grote mentale druk op mensen voor zij uitvallen en tijdens hun herstel. Het reduceren van werk, het reduceren van taken is de enige mogelijkheid.

Vaak gaat dit in goed overleg op het werk. Maar te vaak is het nog zo dat mensen uitvallen van de hoeveelheid werk en dat dezelfde hoeveelheid werk nog op ze ligt te wachten bij terugkeer.

Is het reduceren van werk ingewikkeld en dreigen werkzaamheden zich opnieuw op te stapelen? Het reduceren van werk is mogelijk met het Priorities at Work Programma, een effectieve interventie sinds 2004.

Wilt u hier meer over weten? Wilt u kennismaken met Priorities? Een plezierige kennismaking is het Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk.

Ook kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u helder wat u tegenhoudt om minder uren te kunnen maken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten.

 

Preventie van burn-out: een werkgeversverplichting naast eigen verantwoordelijkheid

Preventie van burn-out is een gedeelde verantwoordelijkheid. De werkgever heeft een juridische verplichting om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen en/of te beperken op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast hebben we natuurlijk ook zelf een verantwoordelijkheid om onze gezondheid goed te bewaken en zo vitaal mogelijk te zijn.

 

Re-integreren na een burn-out

Bent u toch uitgevallen met een burn-out dan is belangrijk om de terugkeer naar werk stapsgewijs te doen, bij voorkeur onder goede begeleiding van uw leidinggevende en een bedrijfsarts die u goed vertrouwt.
Re-integreren na een burn-out moet erg zorgvuldig gebeuren, zodat uw goede terugkeer mogelijk is.

Mensen ervaren re-integratie na een burn-out als een kwetsbare fase, waar goede adviezen voor u belangrijk zijn. Daarnaast is uw vertrouwen in de mensen die u begeleiden erg belangrijk.

Afhankelijk van uw werk, specifieke situatie en de omstandigheden op het werk zijn er vele adviezen mogelijk.
Minder werken na een burn-out, tijdens het herstel, is natuurlijk belangrijk. Stapsgewijs weer opbouwen maakt het mogelijk om weer aan het werk te gaan na de burn-out.

Net zo belangrijk is dat het werk zelf en de taken goed worden aangepast. Anders kan het gevoel ontstaan van nóg grotere druk (“Het werk dat op mij wacht, wordt steeds meer”).

Ander werk na een burn-out?

Ook kun je het gevoel hebben er tegenop te zien om weer aan het werk te gaan na een burn-out. Collega’s weer zien, de angst om weer tegen dezelfde zaken aan te lopen of er tegenop zien om de gebruikelijke werkzaamheden weer op te pakken. Het kan allemaal een rol spelen. Soms kan het de aanleiding voor de vraag of ander werk misschien beter is.

Ander werk na een burn-out zou ik minder snel adviseren, maar is altijd belangrijk om als optie te onderzoeken. Het is goed om u/je te realiseren dat herstel vaak het beste in de eigen functie kan gebeuren. Het solliciteren en inwerken bij een nieuwe functie vraagt namelijk veel inspanning. Deze energie kan vaak beter benut worden voor verder herstel. Dat neemt niet weg dat dit met alle waarborgen moet gebeuren, in een kwetsbare fase van herstel. Misschien is na het herstel een andere functie misschien het beste.

 

Burnout, wat kan Priorities voor u doen?

Tot slot, het valt mij vaak op dat mensen veel informatie over burn-out opzoeken via internet. Dat is waardevol en ik hoop dat de informatie op de site van Priorities bijdraagt aan goede antwoorden. Wel is het zo dat bij een complex onderwerp als burn-out (het voorkomen, het herstel en succesvol weer aan het werk gaan) de antwoorden die u via internet vindt, waarschijnlijk minder goed op úw situatie toegespitst zullen zijn. En juist dát is belangrijk bij dit complexe onderwerp, in een complexe functie of in een complexe werksituatie.

Graag nodig ik u uit vrijblijvend contact op te nemen. Dan bespreken we wat het beste is in uw specifieke situatie. Als u nog niet begeleid wordt vanuit het werk en zelfs als u goed begeleid wordt vanuit het werk, kan dit adviesgesprek waardevol zijn.

Ik hoop dat het bovenstaande overzicht u helpt in preventie van burn-out, het herstel en de juiste vervolgstappen bij burn-out.

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

Infographic met de oorzaken van een burn-out, wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out en terugkeer werk na burn-out

De oorzaken van een burn-out. Burn-out door werk. Burn-out door privé omstandigheden. Terugkeer naar werk na burn-out. Wat moet je als werkgever of leidinggevende doen en wat is een goede terugkeer naar werk.


 

Deel dit artikel