De Nederlandse Arbeidsinspectie speelt een belangrijke rol bij het toezicht op psychosociale arbeidsbelasting, stress, burn-out en werkdruk. Dat is al jaren zo, het toezicht richt zich op álle werkgevers in Nederland en blijft natuurlijk heel belangrijk in 2024.

Waarom is de Nederlandse Arbeidsinspectie belangrijk vanuit leiderschap en preventie van stress?

Het toezicht op arbeid is, van oudsher, gericht is op álle werkgevers in Nederland en bestaat ten behoeve van gezond, veilig en eerlijk werk van werkenden van Nederland.
Bezien vanuit de expertise van Priorities, leiderschap en stress, heeft De Nederlandse Arbeidsinspectie een belangrijke rol bij de naleving van de arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 3, lid 2 Arbeidsomstandighedenwet:

De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en – indien dat niet mogelijk is – beperking van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Te vaak merk ik in de praktijk dat organisaties, bedrijven en mensen zelf hiervan niet op de hoogte zijn. We zien stress en werkdruk vaak als individueel issue, en ervaren het als persoonlijk probleem waar wij zelf mee kampen of verantwoordelijk voor zijn om dit op te lossen.

 

Wat is psychosociale arbeidsbelasting?

Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is psychosociale arbeidsbelasting. Het gaat om preventie van werkdruk, stress, agressie, pesten, (seksuele) intimidatie. Aandacht voor een goede werk-privé balans, rouw en mantelzorg is ook onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting.

 

Stress is een werkgeversissue en een juridisch issue

Preventie en oplossingen voor psychosociale arbeidsbelasting zijn belangrijk voor de werkgever om aandacht aan te besteden. Stress is naast een privé issue om alert op te zijn echter óók een werkgeversissue. Daarnaast is het een juridisch onderwerp, omgeven met met regels en vereisten die gesteld worden aan organisaties en bedrijven op het gebied van preventie en op het gebied van het oplossen van psychosociale arbeidsbelasting.

Dat wil ook zeggen dat er een bijbehorende aansprakelijkheid is als door een organisatie of bedrijf geen aandacht besteed wordt aan preventie van psychosociale arbeidsbelasting op het werk.

 

Preventie van psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en stress (EU-OSHA)

Ook is het belangrijk om te weten dat psychosociale arbeidsbelasting een onderwerp is van Europese aandacht. De organisatie die hiermee is belast, is gevestigd in Bilbao: European Agency Safety and Health at Work (EU-OSHA) ofwel: het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk 

Stress, werkstress en preventie van psychosociale arbeidsbelasting is een belangrijk onderwerp waar ook vanuit Europees optiek belangrijk onderzoek naar gedaan wordt en beleid voor ontwikkeld wordt, dat vervolgens geïmplementeerd wordt in Nederland.

 

Visie Priorities

Het blijft belangrijk om werkenden te informeren over het belangrijke werk van Nederlandse Arbeidsinspectie rond bewustzijn, controle, inspectie, best practices rond veilig en gezond werken.

Ook het genereren van aandacht voor tools en instrumenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie om werkdruk, stress, burn-out, pesten op het werk, psychosociale arbeidsbelasting op te lossen, is belangrijk.

De Nederlandse Arbeidsinspectie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben een belangrijke wettelijk omschreven taak, t.w. het monitoren, beleid ontwikkelen en toezicht houden op álle werkgevers van Nederland. Óok rond het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting, stress, burn-out, preventie van uitval en goede re-integratie bij uitval vanwege te hoge werkdruk, stress, burn-out, onbalans tussen werk en privé.

 

Toezicht Nederlandse Arbeidsinspectie en European Labour Authority

Tot 1 januari 2022 heette de Nederlandse Arbeidsinspectie, Inspectie SZW. De Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid kondigde de naamswijziging aan. Sinds 2022 is de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. Zowel in het Nederlands als in Engels afgekort tot NLA. 

Het toezicht op arbeid vindt plaats op grond van de nationale wet- en regelgeving (o.a. de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet). Het inspecteren van werk of ‘arbeid’ wordt in het spraakgebruik vaak aangehaald als ‘arbeidsinspectie’.

Naast de Nederlandse Arbeidsinspectie is de Europese toezichthouder belangrijk. European Labour Authority en Netherlands Labour Authority geven allebei invulling aan veilig en gezond werken in Europa en in Nederland.

 

Wat kunt u nu DOEN aan stress als werkgever?

 

1. De juiste vraag stellen en beantwoorden

Er is veel beleid, lijvige rapporten zijn er volgeschreven. De cijfers van stress, werkdruk en burn-out zijn er nog niet door gedaald.  Mijn conclusie is dan ook dat jaarlijkse cijfers rond stress en burn-out niet zo relevant zijn. We moeten ons er in ieder geval niet teveel op fixeren. Belangrijker is hoe je stress en werkdruk voor die ene persoon, dat team of die afdeling en de volgende kunt oplossen.

Er zingt soms een fabel rond dat je stress niet kunt oplossen. Natuurlijk kan dat wél.

De vraag die ik vanuit Priorities altijd stel is: wat kunt u nu DOEN? Stelt u deze vraag en beantwoordt die voor uzelf of de mensen met wie u werkt. Ga in ieder geval direct aan de slag.

 

2. Vul de Zelfinspectietools van de Nederlandse Arbeidsinspectie in

Ik stel u voor de Zelfinspectietools van de Nederlandse Arbeidsinspectie in te vullen. Het gaat vooral om de Zelfinspectietool over werkdruk.

U loopt er snel doorheen. Zo maakt u kennis met het onderwerp of verdiept u uw kennis. Met de zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf of organisatie of team ervoor staat.

 

Over Zelfinspectie.nl

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’.
Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Werkdruk en ongewenst gedrag

Inventariseer de risico’s in uw bedrijf
Ontvang een lijst met verbeterpunten
Neem de juiste maatregelen
22 minuten

 

Ook zijn er Zelfinspectietools over:

  • Eerlijk gezond en veilig werk | Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken?
  • Gezond en veilig werken | Doorloop de stappen en ontvang verbeterpunten | Ga aan de slag en neem de juiste maatregelen
  • Werken met gevaarlijke stoffen | Inventariseer en beoordeel alle stoffen
    Neem de juiste maatregelen | Zorg voor een goede borging

Deze vallen buiten de dienstverlening van Priorities over leiderschap en stress. Vult u ze zeker in als ze belangrijk zijn voor uw leiderschap. Of lees hier bijvoorbeeld meer over https://priorities.nl/blog/zijn-jaarlijkse-cijfers-rond-burnout-en-stress-relevant/

 

Stress, hoge werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting. Wat kan Priorities voor u betekenen?

Loopt u nu tegen veel te hoge werkdruk of stress aan? Dan nodig ik u uit het Ebook Priorities at Work te lezen. Ik heb het geschreven om u direct 9 blijvende oplossingen te bieden van uw werkdruk en stress. Het werkt. Zo zeggen tal van cliënten die het Ebook downloadden, de Masterclass Targets en Werkwaarden volgden of het Priorities at Work Programmevolgden om werk te reduceren EN hogere targets te halen.

Sandra Kruijt
Owner Priorities | Management consultant & Executive coach

Priorities. Makes life easier for busy professionals.

 


Bronnen:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 570 XV, nr. 86; Brief regering d.d. 15 juli 2021 – W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aankondiging naamswijziging Inspectie SZW

Site Tweede Kamer – www.tweedekamer.nl

Tot 1 januari 2022: Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – www.inspectieszw.nl

nieuwe webadres per 1 januari 2022: nlarbeidsinspectie.nl

 

(gepubliceerd op 14 september 2021 | geactualiseerd januari 2024) 


Lees hier verder over de Week van de Werkstress 2024. Stress en werkstress kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Een one size fits all is daarom moeilijk te geven. Wat ik gaandeweg de jaren heb gezien wat wel werkt: is om als eerste stap de focus op talent te leggen. Lees hier verder of bestel het boek Effectief tegen werkstress – Ontdek Je Sterke Punten.

 

Week van de werkstress 2023

Deel dit artikel