Is een goede balans tussen werk en privé bij u een issue? Is het combineren van werk en kinderen, de combinatie van uw carrière en kinderen ingewikkeld? De geschiedenis rond dit onderwerp is soms verhelderend. Met dit oude wetenschappelijk onderzoek uit 2009 (!) dat nog steeds relevant is, laat ik u hier zien dat er al jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar het combineren van werk en gezin, de combinatie van werk en het zorgen voor kinderen.

Ik vertel u graag over de stand van wetenschap en vooral hoe u een prachtige carrière combineert met gelukkige kinderen en een goede relatie. Hoewel deze ‘spitsuur van het leven’ druk is, zijn problemen van hoge werkdruk en stress die u hierbij tegenkomt, altijd op te lossen. Ook als anderen zeggen dat dit niet mogelijk is.

 

(Deze post werd voor het eerst gepubliceerd op 18 november 2009 en geactualiseerd in maart 2024). 

 

Combinatie van arbeid en zorg moeilijk in balans te krijgen

Bron: Rijksuniversiteit Groningen | Promotie november 2009 

Door een toename in het aantal uren betaald werk, een hoge totale werkbelasting in het huishouden en hardnekkige sekseverschillen in de verdeling van betaald en onbetaald werk, zijn (echt)paren vaak niet in staat om het gewenste evenwicht tussen werk en privéleven te bereiken.

 

 

Onderzoek bij 565 werkenden

Socioloog Philip Wotschack deed een steekproefonderzoek bij 565 samenwonende werknemers in 30 organisaties om de problemen te bestuderen. Hiervoor definieerde hij eerst het begrip ‘huishoudbeheersing’. Op systematische wijze kon hij bestuderen hoe partners omgaan met samenwerkings- en afstemmingsproblemen. Daarnaast onderzocht hij de uitbesteding van huishoudelijke taken, huishoudregels, kwaliteitsstandaarden en conflicthantering.

 

 

Optimale afstemming tussen partners

Tevens kon hij met dit begrip vaststellen op welke manieren partners slagen in hun pogingen om een optimale afstemming te bereiken.

 

 

Conclusie

Wotschack concludeert dat partners weliswaar creatief zijn in het ontwikkelen van op maat gesneden oplossingen voor huishoudbeheersing, maar dat een aanzienlijk aantal paren desondanks niet in staat bleek te zijn om te komen tot een gewenste combinatie van arbeid en zorg.

 

Philip Wotschack (Duitsland, 1969) studeerde sociologie aan de Freie Universität Berlin en deed zijn promotieonderzoek, gefinancierd door NWO, bij het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS), afdeling Sociologie van de RUG. Sinds 2005 is hij onderzoeker bij het Social Science Research Center Berlin (WZB).

 

Hoe verdeel je taken en lukt dat?

Dat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de work life balance van werkende ouders, maakt duidelijk dat de combinatie van werk en kinderen lastig kan zijn. Het is vaak geen gemakkelijk onderwerp om taken goed te verdelen tijdens dit spitsuur van het leven. Bij de combinatie van werk en zorg door partners, of zoals ik het liever noem: Werkende ouders en de kunst van het presteren is het steeds de vraag wat de beste verdeling van taken is.

Een goede work life balance gaat vaak over de vraag hoe je taken goed verdeelt, voor een goede combinatie van carrière en gezin.

 

Work life balance en filosofen

Work life balance gaat over hoe je je leven het beste inricht, volgens je eigen maatstaven. We denken vaak dat het iets van deze tijd is. We denken dat het komt omdat deze tijd druk en stressvol kan zijn. Maar ook de oude filosofen schreven er al over:

Marcus Aurelius (121-180) – Leven in het heden – Overpeinzingen van een Romeinse keizer: over Werk en rust
Werk hard, maar niet als iemand die in nood zit of als iemand die medelijden of bewondering zoekt. Verlang slechts een ding – te werken en te rusten volgens de eisen van je rede.

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 


 

Bron:

Promotie P.K. Wotschack: 19 november 2009 | Proefschrift: Household governance and time allocation. Four studies on the combination of work and care | Promotor(s): prof.dr. R.P.M. Wittek, prof.dr. J. Siegers | Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Deel dit artikel