Een belangrijk woord voor leiderschap om te onthouden in deze tijd is career shock. Het is een treffend woord. Bijna zo treffend dat het, zonder uitleg, voor zich kan spreken.

In vervolg op het artikel van Jos Akkermans, Scott Seibert en Stefan Mol waarin de definitie van career shocks werd gepresenteerd, is begin mei 2020 het maatschappelijk relevante vervolg gepubliceerd The Covid-19 crisis as a career shock: Implications for careers and vocational behavior door Jos  Akkermans, Julia Richardson en Maria Kraimer.

(Deze column werd voor het eerst gepubliceerd op de site van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid in juli 2020. Het werd op de site van Priorities geplaatst in oktober 2020 en geüpdatet in januari 2022).  

 

Definitie Career Shock

Voor de wetenschap is het een bekend onderzoeksterrein. Voor de mensen buiten de wetenschap, in de praktijk van iedere dag is de definitie goed om te kennen:
A career shock can be defined as “a disruptive and extraordinary event that is, at least to some degree, caused by factors outside the focal individual’s control and that triggers a deliberate thought process concerning one’s career’.

Vrij vertaald voor de praktijk: ‘Een loopbaanschok kan worden gedefinieerd als een verstorende en buitengewone gebeurtenis die, in ieder geval tot op zekere hoogte, wordt veroorzaakt door factoren buiten de controle van het individu en een bewust denkproces op gang brengen over diens carrière’.

 

Voorbeeld van de Career Shock

Ik geef u een voorbeeld, buiten Covid-19 om, van een bericht uit mijn netwerk op LinkedIn:

Na een periode waarin ik plotseling meerdere dierbaren achter elkaar verloor, werd het stil en kwam er ruimte. Ruimte om na te gaan waar ik stond in mijn leven en loopbaan en hoe ik verder wilde nu zoveel om mij heen veranderd leek. In die periode ontmoette ik bijzondere mensen, die me ieder op hun eigen manier verder hielpen.

Dank voor jullie inzichten en de mooie gesprekken die we voerden. Mede daardoor realiseerde ik me dat ik opnieuw graag bij een organisatie wilde horen om mijn kennis en kunde te kunnen inzetten voor een groter geheel. Daarom ben ik blij en trots om mijn nieuwe functie hier aan te kondigen (…) Ik heb er enorm veel zin in!

 

Wat kunt u doen bij een Career Shock?

Misschien hebt u zelf ooit een dergelijke career shock ooit ondervonden. Ik in ieder geval wel. Het lijkt een belangrijke verwachting dat we de aankomende tijd veel mensen door een dergelijke turbulente tijd gaan. Een tijd met veel vragen over welke kant zij op moeten willen gaan met hun carrière.

Behulpzaam hierbij kan het artikel van mei 2020 zijn, waarin de wetenschappers inzichten uit de literatuur op een rij zetten. Soms is voldoende om de term te kennen om de gevolgen van de pandemie op onze loopbanen te duiden. Een rol van betekenis kan ieder van ons voor een ander zijn tijdens een goed gesprek.

Wilt u professioneel advies en professioneel sparren over uw mogelijke career shock, dan kunt u ook denken aan de Masterclass targets en werkwaarden van Priorities. Ik ben u graag van dienst.

 

Uitdagingen in loopbaan en functie

Als gevolg van de crisis kunnen mensen zich plotsklaps voor een bijzonder uitdagende situatie geplaatst zien, zoals:

  • mensen in de zorg die meemaken wat ze niet eerder voor mogelijk hielden;
  •  mensen met grote zorgen rond gezondheid of verdriet over hun dierbaren;
  • iedereen die door de crisis en thuiswerken werkt met een volledig ander takenpakket, in andere werkomgeving;
  • mensen die hun werk of de vraag naar hun aanbod of dienstverlening zien stilvallen of zich geconfronteerd zien met andere financiële zorgen;
  • ouders van (jonge) kinderen die grote uitdagingen erbij kregen en een tijdlang thuisonderwijs gaven EN zelf geconcentreerd moesten werken terwijl kinderen thuis zijn;
  • mensen die kinderen, familieleden of vrienden bijstaan die lichamelijk of mentaal hulp of begeleiding nodig hebben;
  • mensen die schokkende of traumatische gebeurtenissen te verwerken hebben.

 

Het kan een korte termijn schok zijn, die het werk tijdelijk sterk beïnvloedt. Het kan ook tot gevolg hebben dat mensen hierdoor bewust gaan nadenken over hun loopbaan of een grote omschakeling moeten of willen maken. Heeft dit een lange-termijn effect, dan kan de covid-19-pandemie een carrière schok teweeg brengen voor veel mensen over de hele wereld.

 

Career shocks en duurzame Inzetbaarheid

Het is goed om stil te staan bij de gevolgen die de Covid-19 uitbraak heeft voor onze carrière, onze duurzame inzetbaarheid en die van anderen. De toekomst zal uitwijzen of deze gevolgen positief of negatief zijn.

 

Persoonlijke Career Shocks

Zelf heb ik twee keer een disruptieve loopbaanschok meegemaakt. De eerste keer was een gasexplosie. Het buurhuis ontplofte en ons huis werd onbewoonbaar. Hoe onbewoonbaar, dat was op het 8 uur journaal te zien. Hoe gevaarlijk, dat was te zien bij het programma Weekend 112. De buurvrouw overleefde de gevaarlijke explosie als een wonder en ook onze kinderen en oppas bleven gelukkig ongedeerd

Na een traumatische ervaring heb je tijd nodig om je evenwicht te hervinden. Bovendien moest ons huis herbouwd worden. Met kantoor aan huis zoals ik had, wilde dat zeggen dat ik van de ene op de andere dag zonder huis en zonder kantoor zat. Sterker nog: mijn werkspullen waren in de eerste dagen na de explosie onvindbaar.

De tweede keer was bij het begin van de financiële crisis in 2009, toen alle deuren voor externe consultants bij bedrijven en organisaties dicht gingen. Ook Priorities waarvan ik eigenaar ben, werd hierdoor geraakt.

De specialisatie in werkdruk en work life balance van Priorities is voortgekomen uit een gasexplosie, een life event en career shock. Gelukkig is daar uiteindelijk veel goeds uit voortgekomen. Openheid, begrip en het besef dat (persoonlijk) leiderschap van ieder van ons empathie vraagt. 

 

Hoe kun je weten of een career shock speelt bij iemand?

Als mensen door een ingrijpende tijd gaan, is het altijd goed om rekening te houden met dat dit gevolgd kan worden door een career shock. Tot mensen zelf aangeven dat ze niet getroffen zijn of dat een life event of career shock een positieve uitkomst had, is het goed er rekening mee te houden dat mensen in een disruptieve periode kunnen zitten.

Het kan mensen zelf betreffen of iemand met wie ze enorm begaan zijn: de mensen in hun organisatie, partner, collega, familie, dierbare, (mede)studenten. Het kan zijn als medewerker, als leidinggevende, als directie, als zelfstandig ondernemer of zelfstandige zonder personeel.

Een attente vraag, een open gesprek en in de toekomst nog eens voorzichtig naar informeren. Ik hoop dat het (ook mij) lukt hier aandacht voor te hebben.

 

Mr Sandra Kruijt
Eigenaar Priorties | Management consultant & Executive coach | Bestuurslid Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid 


Vanuit Priorities begeleid ik directeuren, managers, hoogleraren en mensen in vrije beroepen, die een spagaat ervaren tussen declarabele uren werken en hun management-, bestuurs- of acquisitietaken. Met het Priorities at Work Programma begeleid ik cliënten om minder uren te maken en veel hogere targets te halen.

Gaat een career shock gepaard met werkdruk of stress? Dan nodig ik u graag uit om het Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk hier te downloaden. Voor uzelf, de mensen om u heen, in uw organisatie of die u leiding geeft.

Het artikel waarin de definitie van Career Shocks werd gepresenteerd is hier te lezen.
Het maatschappelijk zeer relevant vervolg: The Covid-19 crisis as a career shock: Implications for careers and vocational behavior door Jos Akkermans, Julia Richardson en Maria Kraimer is hier te lezen.

(Deze column werd voor het eerst gepubliceerd op de site van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid in juli 2020. Op de site van Priorities geplaatst in oktober 2020. Geüpdatet op 21 januari 2022).  

Deel dit artikel