In het BNR Interview (november 2023) bespraken we onder meer de toegenomen werkdruk en stress onder werkende starters, Young Professionals. Stress en burn-out bij jonge werkenden is dat een groeiend probleem? Wat kun je eraan doen?

Dit onderstaande onderzoek van TNO (2023) in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft goed inzicht.

Bedrijven en organisaties kunnen de neiging hebben nog meer onderzoek naar werkdruk te willen doen. Er is genoeg onderzoek gedaan, is mijn visie. In plaats van nóg meer onderzoek of nieuw onderzoek te doen, adviseer ik bedrijven of organisaties direct deze onderzoeksresultaten om te zetten in werkende oplossingen voor werkdruk voor uw (of: je) organisatie, bedrijf of team. Ze werden met funding van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mogelijk gemaakt en ik werk graag mee aan verdere verspreiding van deze resultaten.

Het gaat er immers om het eindresultaat: dat de problemen waardoor werkenden stress of burn-out klachten ervaren ook echt worden aangepakt en (indien mogelijk) opgelost. Mogelijke oplossingen, implementatie van onderzoeksresultaten en goede kennis rond psychosociale arbeidsbelasting en stress 2024 zijn daarbij belangrijk.

Differentiëren naar de verschillende groepen werkenden in de organisatie en de aard en opbouw van hun werkdruk, geeft de beste oplossingen voor werkdruk, stress en burn-out. Dan wordt het mogelijk een goede oplossing direct in werking te zetten.

Dit onderzoek gaat over de doelgroep: jongere werkenden en burn-out klachten. Andere doelgroepen in organisaties in werkdruk zijn bijvoorbeeld: werkende ouders of mantelzorgers, werkenden die naast hun drukke werkzaamheden zorgen voor een kind dat extra zorg behoeft, partner, ouders of vrienden.

 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel