Meer informatie over alle auteurs van Een leven lang inzetbaar en het werkboek Van Denken naar Doen is hieronder opgenomen. In 2022 verscheen Een leven lang inzetbaar, hét handboek Duurzame Inzetbaarheid. Het verscheen samen met het werkboek Van Denken naar Doen. Onder eindredactie van prof. dr. Annet de Lange (Lector HRM Hogeschool Arnhem Nijmegen) en prof. dr. Beatrice van der Heijden (Professor Strategisch HRM Radboud Universiteit) schreven 56 auteurs de boeken, die gelden als belangrijk naslagwerk.
In 2013 verscheen Een leven lang inzetbaar voor het eerst. In 2022 verscheen de volledig herziene derde druk.

Mr. Sandra Kruijt van Priorities schreef voor Een leven lang inzetbaar het hoofdstuk ‘De praktijk is weerbarstig. Ervaringen van (HR) managers in de praktijk’.

Hieronder is een alfabetisch overzicht opgenomen van alle (56) auteurs en beknopte biografieën.


Dr. Jos Akkermans is werkzaam als Associate Professor aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op drie thema’s: duurzame loopbanen, inzetbaarheid en loopbaan shocks. Hij heeft op basis van zijn onderzoek diverse instrumenten ontwikkeld, zoals de CCQ (vragenlijst loopbaancompetenties) en de Career SKILLS en Career Leap interventies die beide bedoeld zijn om jongeren te ondersteunen tijdens de transitie van opleiding naar werk. Ook heeft hij diverse special issues gepubliceerd over duurzame loopbanen (JVB, 2020), career shocks (CDI, 2021), school-naar-werk transities (JCD, 2021) en inzetbaarheid (EJWOP, gepland voor 2023). Jos is Associate Editor bij het Journal of Vocational Behavior en tussen 2018-2023 lid van het leiderschapsteam van de Academy of Management Careers Division, momenteel als Division Chair.


Yusi Bakker MSc is afgestudeerd bewegingstechnoloog en -wetenschapper. Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan in de zorg. Nu zet zij haar passie voor cijfers en feiten in als trajectadviseur bij Preventned, waar haar praktische instelling goed van pas komt. Ze heeft lang getwijfeld over wat ze later wilde worden. Dat ze fluitend naar het werk wilde wist ze zeker, nu spant zij zich dagelijks in om dit ook voor anderen mogelijk te maken.


Dr. Matthijs Bal is professor Responsible Management aan de Lincoln International Business School, Universiteit van Lincoln, Verenigd Koninkrijk. Voor Lincoln, was hij verbonden aan de universiteiten van Bath, VU Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn huidige onderzoeksinteresses betreffen ideologie, waardigheid in het werk, de transformatie naar een duurzame samenleving en economie, en absurditeit.
In 2017 publiceerde Matthijs een wetenschappelijk boek over waardigheid in het werk, waar de inherente waarde van de mens en de planeet centraal werden gesteld in de organisatie en HRM. Sinds de publicatie van dit boek houdt hij zich voornamelijk bezig met de vraag waarom de sociale transformatie naar een duurzame samenleving niet plaatsvindt, en hoe verzet tegen radicale transformatie de noodzakelijke verandering tegenhoudt. Vanuit deze observatie is een nieuwe interesse in het absurde ontstaan, en hoe de absurditeiten van de huidige samenleving genormaliseerd en ontkend worden. Een boek hierover is in voorbereiding. Matthijs is medeoprichter van de FOWOP-beweging, een netwerk van academici die aan een duurzame toekomst van de arbeids- en organisatiepsychologie werkt (zie ook www.futureofwop.com).


Dr. Hafid Ballafkih is hoofd van de onderzoeksgroep Arbeid en Human Capital in Transitie van de Hoge school van Amsterdam. Hij is verbonden aan The Work Lab. Zijn onderzoek richt zich op arbeid en arbeidsmarktbeleid, strategische personeelsplanning, personeelsontwikkeling en personeelsselectie. Hij is geïnteresseerd in arbeidsmarktontwikkelingen en -transities en de gevolgen daarvan voor de samenleving en organisaties. Zo is hij onder meer bezig met onderzoek naar technologie (Al) en het effect daarvan op competenties, het skillspaspoort, assessments onder lager opgeleiden, competenties van de toekomst in de bouw en ondernemen vanuit een kwetsbare arbeidsmarktpositie.


Drs. Robert Boulogne MBA heeft geschiedenis gestudeerd aan de RUU en International Security aan de universiteit van Hull (UK). Zijn specialisatie richtte zich op internationale betrekkingen en veiligheidsproblematiek. Voordat Robert zijn loopbaan in HR begon, heeft hij als programmacoördinator en docent gewerkt aan het Institute of Social Studies en als onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Na een loopbaanswitch heeft Robert diverse HR-beleids en -managementfuncties vervuld. Momenteel is hij adviseur ‘future of work’ bij Achmea.


Folef Bredt MHD studeerde stressmanagement aan de Universiteit Utrecht en is medeoprichter en directeur Innovatie van Lifeguard, een bedrijf dat als missie heeft om duurzaam vitaliteitsbeleid binnen organisaties te implementeren. Folef begeleidt klanten van a tot z bij het ontwikkelen van een impactvolle aanpak, zowel met betrekking tot de inhoud en de structuur, als online toepassingen en marketing. Hij bedacht en ontwikkelde het Wellbeing Quotient-programma voor ING. Zijn kennis zet hij regelmatig om in publicaties, zoals de Bedrijfsgezondheidsindex (2005-2009) en het boek Gezond gedrag is besmettelijk (2012, met Mikkel Hofstee en Pepijn van der Meulen, de twee andere oprichters van Lifeguard) en WQ – Unleash your full potential (2019).


Frank Brinkmans Rccm® RCMC RCDI® is regisseur duurzame inzetbaarheid bij Nationale-Nederlanden. Hij is inhoudelijk verantwoordelijk voor de dienstverlening op duurzame inzetbaarheid naar werkgevers. Al ruim 25 jaar werkt hij met arbeidsongeschiktheidswetgeving. De afgelopen tien jaar verdiepte hij zich in duurzame inzetbaarheid. Ook volgde hij een master HRM. Hij hoort bij de eerste groep gecertificeerde èn gediplomeerde werkgelukdeskundigen in Nederland. Frank combineert zijn ruime praktijkervaring in B2B met inhoudelijk specialisme en vertaalt kennis naar de praktijk van werkgevers om te komen van ‘knowing’ naar ‘doing’. Vanuit passie inspireert hij graag anderen met trainingen of presentaties. Frank schrijft regelmatig en is bestuurslid bij het NKDI.


Prof. dr. Sandra Brouwer is hoogleraar Sociale Geneeskunde, verbonden aan de afdeling Gezondheidsweten schappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek richt zich op het versterken van de arbeidsdeelname van mensen in kwetsbare posities, in het bijzonder oudere werknemers, chronisch zieken en lager opgeleiden. Belangrijke thema’s in haar onderzoek zijn determinanten en gevolgen van langer doorwerken voor (oudere) werknemers met een chronische ziekte, het beoordelen van resterend arbeidsvermogen en passend werk, en de rol van de werk- en thuiscontext op het versterken van eigen regie van zieke werknemers in het re-integratieproces. Veel van haar onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met arboprofessionals en organisaties als het UWV, arbodiensten, werkgevers en verzekeraars. Ze is lid van het dagelijks bestuur van het KennisCentrum Verzekeringsgeneeskunde en de Programma Adviescommissie van het Arbeidsdeskundig KennisCentrum. Tevens zet ze zich in voor het initiëren en versterken van onderzoek en innovatie op het gebied van publieke gezondheid in de regio.


Drs. Johan van Dam is werkzaam als adviseur bij FME (werkgeversvereniging voor de technologische industrie) op het gebied van arbeidsvoorwaarden en is sinds 2020 bestuurder in de ‘polder’ voor diezelfde sector. In de polder worden onder andere afspraken gemaakt over de cao en het pensioen. Hij is ook voorzitter van een commissie waarin de werkgevers samen met de vakbonden de kwaliteit bespreken van toegepaste beloningssystemen in de sector. Hij begeleidt diverse grote en middelgrote technische bedrijven om samen met vakbonden en ondernemingsraden te komen tot passende arbeidsvoorwaarden.


Prof. dr. Karen van Dam is hoogleraar Arbeids- en Organi satiepsychologie aan de Open Universiteit Nederland. Ze promo veerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over beoordelingsprocessen bij personeelsselectie. Haar onderzoek richt zich op het aanpassingsvermogen van werkenden, met aandacht voor emotieregulatie, acute en chronische stress en herstel van activatie. Ze is auteur van The Adaptability Scale. Karen is ook gediplomeerd dansdocent en Qigong instructeur, en heeft ze een bewegingsinterventie ontwikkeld om stress los te laten.


Marc Damen MSc studeerde arbeids en organisatiepsychologie aan de Open Universiteit. Hij werkt als docent en onderzoeker voor de HAN. Voor de opleiding Toegepaste Psychologie coördi neert hij inhoudelijk vakken rondom gedrags verandering en duurzame inzetbaarheid. Bij het lectoraat HRM is hij bezig met een promotieon derzoek gericht op het bereiken van lage SES groepen voor leefstijlinterventies op het werk.


Dr. Sarah Detaille studeerde arbeids sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan dezelfde universiteit. Daarnaast werkte Sarah bij de Radboud Universiteit en later bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bij het lectoraat Arbeid en Gezondheid en HAN Sport en Bewegen. Momenteel is Sarah werkzaam als associate lector Human Resource Management bij het lectoraat Human Resource Management op het thema Arbeidsmarkt en Onderwijs aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze is mede voorzitter van het Landelijk Netwerk Chronisch zieken en Werk en lid van de werktafel Human Capital binnen de regio Nijmegen en de Achter hoek. De onderzoeksthema’s waar Sarah zich op richt zijn Het werk van de toekomst en de toekomst van werk: hoe organisaties en werknemers kunnen inspelen op een veranderbare arbeids markt waarbij sociale innovatie, eigen regie en een leven lang leren centraal staan.


Dr. Josje Dikkers is in 2019 benoemd als lector Orga niseren van Waardig Werk bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Zij werkt sinds 2012 aan deze hogeschool en is – naast haar lector schap – docent bij de bacheloropleiding Human Resource Management. Ook is zij betrokken bij de masteropleidingen Community Develop ment en Data Driven Business. Josje studeerde arbeids- en organisatiepsychologie aan Tilburg University en heeft aansluitend hierop haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerd. In 2008 verdedigde zij haar proefschrift op het gebied van werk-privébalans en tot 2012 werkte Josje aan de Vrije Universiteit Amsterdam als universitair hoofddocent op het gebied van Human Resource Management. Haar onderzoek concentreert zich op het gebied van arbeid & gezondheid, inclusief werkgeverschap en mentaal welzijn op het werk. Over deze onder werpen publiceert Josje regelmatig in (inter) nationale tijdschriften, vakbladen en boeken.


Theo Duijker is ruim 35 jaar actief als werkgever in een aantal branches en is vader van een meervoudig gehandicapte dochter. Hij is eigenaar en initiatiefnemer van Enspiratie. Enspiratie ondersteunt bij inclusief werkgeven. In Arnhem exploiteert hij Geniet in de Weerd, een lunchcafé en vergaderlocatie waar een groot aantal mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt werkt. Tevens is hij gastdocent bij verschillende hbo-opleidingen, en medeontwikkelaar en trainer van de HARRIE-training. Enspiratie werkt nauw samen met werkgevers, gemeenten, zorginstel lingen en andere initiatieven die te maken hebben met landelijke afspraken op het gebied van participatie in de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft Enspiratie veel ervaring opgebouwd en diverse hulpmiddelen ontwikkeld die mensen helpen om zelfstandig te worden op de werkplek.


Drs. Reinier van Esch is sinds 2020 werkzaam als opgavemanager Gezonde Organisatie & Duurzame Inzetbaarheid binnen de gemeente Den Haag. Met de opgave richt hij zich op de doorontwikkeling naar een vitale organisatie waar de mens centraal staat. Na de studie organisatie psychologie aan de Universiteit Utrecht te hebben afgerond, heeft hij diverse functies en rollen binnen het vakgebied van P&O bekleed, voornamelijk in de publieke sector. Hij is getrouwd, vader van drie kinderen en zodoende ervaringsdeskundige op het gebied van het zoeken naar een goede werk-privébalans.


Dr. Joost van Genabeek is senior onderzoeker bij de afdeling Work, Health & Technology van TNO. De laatste jaren houdt hij zich vooral bezig met onderzoek naar de ‘skills based’- arbeidsmarkt. Het achterliggende idee daarvan is dat skills (vaardigheden/competenties en eigenschappen) veel beter dan diploma’s of cv’s inzicht verschaffen in wat precies nodig is voor het uitoefenen van werk.


Prof. dr. Beatrice van der Heijden (redacteur boek) is hoofd van de leerstoelgroep Strategisch HRM en hoogleraar aan de Radboud Univer siteit Nijmegen. Zij is tevens verbonden aan de Open Universiteit, de Universiteit Gent/ België, Hubei University in Wuhan/China en aan Kingston University in London/UK. Haar expertise concentreert zich met name rond duurzame loopbanen, employability en ouder worden in het werk. Beatrice is Associate Editor voor het European Journal of Work and Organizational Psychology en Co-Editor voor het German Journal of Human Resource Management. Ze heeft, onder andere, gepubliceerd in het European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Vocational Behavior, HRM, Human Relations, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Career Development International en Academy of Management Annals. Ze is Co-Editor van het Handbook of Research on Sustainable Careers (EE Publishing).


Niek Hinsenveld MSc is werkzaam als belangenbehartiger bij FME (werkgeversvereniging voor de technologische industrie) op het gebied van de arbeidsmarkt en de cao Metalektro. Hij is lid van de SER-commissie die bezig is met een adviesaanvraag over sociale innovatie. Verder houdt hij zich dagelijks bezig met de gevolgen van arbeidsmarktontwikke lingen op leden, en hoe die leden daar het best bij geholpen kunnen worden door middel van lobby, concrete projecten zoals Mensgerichte Tech nologie of door meerjarige programma’s zoals toekomstbestendig werkgeverschap.


Hans Kamps is voorzitter van het Verenigd Zorgcollectief en bestuurslid van de stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk!. Hans combineert verschillende functies in het publieke en private domein. Zo is hij voorzitter van de raad van toezicht van het Kröller-Müller Museum en van de Openbare Bibliotheek Rotterdam en lid van de centrale raad van de Kamer Van Koophandel. In het verleden was hij onder andere voorzitter van de ABU (uitzendbranche), van Jeugdzorg Nederland en voorzitter van de raad van commis sarissen van verzekeraar ONVZ.


Prof. dr. Dorien Kooij is hoogleraar Human Resource Studies aan het depar tement Human Resource Studies van Tilburg University. Zij studeerde cum laude af in de bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Dorien werkte ongeveer drie jaar als HR-professional in verschillende functies voordat ze begon met haar PhD-project getiteld Motivating older workers: a lifespan perspective on the role of perceived HR practices aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar proefschrift ontving de WAOP Dissertation Award 2010 en de HRM Network Best Dissertation Award 2011. Haar onderzoek richt zich op ouder worden op het werk, en in het bijzonder op HR-praktijken voor oudere werknemers, op hoe werkmotivatie verandert met leeftijd, op toekomstperspectief en op job crafting. In 2014 ontving ze een NWO-VENI-subsidie voor het project Retaining older workers: the role of job crafting. Ze heeft gepubliceerd in internati onale peer-reviewed tijdschriften zoals Journal of Applied Psychology, Journal of Organizational Behavior, Work & Stress en Psychology and Aging.


Dr. Linda Koopmans is werkzaam als onderzoeker en adviseur bij TNO Healthy Living, waar zij onderzoek doet naar duurzame inzetbaarheid in Nederland. Thema’s als de impact van technologie op werk, eigen regie op leren en ontwikkelen, en het inrichten van lerende en innovatieve organisaties staan hierbij centraal. Daarnaast houdt zij zich bezig met het meten van duurzame inzetbaarheid (bijvoorbeeld met de Duurzame Inzetbaarheids indeX) en het evalueren van aanpakken om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Linda is lid van de raad van advies van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid.


Mr. Sandra Kruijt studeerde af aan de Erasmus Univerisiteit, rechtgeleerdheid en volgde een postdoctorale rechtenopleiding in Frankrijk. Zij startte haar carriere als advocaat en als corporate humanresourcemanager. In 2001 richtte zij adviesbureau strategisch HRM op, gevolgd door Priorities in 2004. Zij bedacht De Balanstool Priorities.nu – de berekening van de balans tussen werk en privé. De Balanstool liet zij in een tweejarig project met financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds ontwikkelen en lanceerde deze internetapplicatie in 2007. In 2009 startte zij als onderdeel van Priorities, de Sandra Blog – on work life balance, waar zij kennis deelt relevant voor the future of work en arbeidsmarktontwikkelingen.

Als managementconsultant en executive coach begeleidt zij C-suite executives, hoogleraren, advocaten, directeuren en managers, die in een spagaat terechtkomen tussen declarabele uren werken en hun managementtaken. Met een kickstart coaching on the job en verankering in het Priorities at Work Programma begeleidt zij cliënten om minder uren te werken en hogere targets te halen. Sinds 2011 is zij bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Vanuit een veelzijdige werkervaring als advocaat, als corporate humanresourcemanager tevens MT-lid, en thans als ondernemer verbindt zij praktijk en wetenschap rond succes in werk.


Katharina Künnen MSc is arbeids- en organisatiepsycholoog. Ze werkt als zelfstandige in diverse samenwer kingsverbanden waaronder het lectoraat HRM en het post-hbo-onderwijs aan de HAN. Zij ziet leiders in organisaties als de cultuurdra gers waar veranderkracht ligt om terug naar de oorspronkelijke bedoeling te gaan: verbinding met de mensen die het fundament van de organi satie vormen. Wanneer echte verbinding ontstaat gaat het over de betekenis van werk en kan ieder mens ervaren dat hij of zij kan bijdragen aan het geheel.


Prof. dr. Annet de Lange (redacteur boek) is werkzaam als lector Human Resource Management aan de Hoge school van Arnhem en Nijmegen en als bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk aan de Open Universiteit. Verder is zij als visiting professor verbonden aan de afdeling Psychologie van de Coruna Universiteit in Spanje, de afdeling Psychologie van de NTNU Universiteit Trondheim en aan de Hotel School of Management van de Universiteit van Stavanger in Noorwegen. Sinds 2011 is zij voorzitter van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzet baarheid en als redacteur betrokken bij diverse handboeken over thema’s als: toekomst van werk en duurzame inzetbaarheid. Zij is lid van diverse redacties van internationale peer-reviewed tijd schriften en begeleidt promovendi op het thema duurzame inzetbaarheid.
Sinds 2020 is zij research forum chair van de European Academy of Occupational Health Psychology. Verder is zij naast haar werk betrokken als lid raad van toezicht bij organisaties als Phion.


Peter Loozen MA is werkzaam als Senior Beleidsadviseur HR bij het Radboudumc Nijmegen. In deze functie adviseert hij de raad van bestuur over de menselijke maat bij impactvolle veranderingen voor leidinggevenden en mede werkers. Hij is inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid ‘Vitaal en met plezier aan het werk in alle loopbaanfasen’.


Eline Loven MSc is adviseur HR & Organisatieontwikkeling bij FME en richt zich op de onderwerpen performance management en duurzame inzetbaarheid. Door haar ervaring in ontwik keling en HR-management bij startups die zijn doorgegroeid tot voorbij de scale-up-fase, kan zij zich goed inleven in de behoeften van de mkb ondernemer. Met haar empathisch vermogen en enthousiasme brengt ze mensen in beweging waardoor ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt.


Duco Molenaar is als directeur en senior adviseur verantwoordelijk voor het advies en onderzoeksbu reau Preventned. Als bedrijfskundige is hij betrokken bij diverse trajecten om de inzetbaar heid van medewerkers te verbeteren. Hij heeft sinds 1999 het thema duurzame inzetbaarheid mede vormgegeven in Nederland. De laatste jaren is het thema duurzame inzetbaarheid, mede door zijn inzet, langzaam vervangen door de waarde van geluk. Hij ziet dit thema als uitkomst van de aanpak op duurzame inzetbaarheid. Duco heeft met zijn team de uitdaging om de waarde van geluk als topprioriteit op de agenda te krijgen bij leidinggevend Nederland.


Prof. dr. Ruud Muffels is sociaal econoom en als emeritus-hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid werkzaam bij Tranzo, het wetenschap pelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. Tevens is hij research fellow bij IZA in Bonn. Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken op de interne en externe arbeidsmarkt: employa bility, ongelijkheid, werkzekerheid, welbevinden, gezondheid en vergelijking van welvaartsstaten.


Prof. dr. Aukje Nauta is mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling en bijzonder hoogleraar ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ vanwege Sioo aan de Universiteit Leiden. Tot 2016 was ze bijzonder hoogleraar ‘Employabi lity in werkrelaties’ vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam, en kroonlid SER. Aukje studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniver siteit Groningen, waarna ze promoveerde op conflicthantering in organisaties. Ze werkte achtereenvolgens bij TNO en Randstad. Haar interessegebieden zijn: duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties, conflicthante ring en (werk)schaamte. In 2021 verscheen haar boek Nooit meer doen alsof. Hoe schaamte je de weg wijst naar de leukste versie van jezelf.


Drs. Samuel van Neure studeerde personeelswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is werkzaam als docent en onderzoeker binnen de Academie Organisatie en Ontwik keling (AOO) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Als onderzoeker van het lectoraat Human Resource Management van de AOO doet Samuel onderzoek naar de thema’s sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid en inclusieve arbeidsmarkt.


Bart van Opstal werkt sinds 1993 in de verzekeringsbranche en heeft een passie voor het thema duurzame inzet baarheid en vitaliteit. Hij combineert de wereld van (zorg- en inkomens)verzekeringen en vitaliteit dagelijks in de praktijk. Bart volgt de ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit op de voet en adviseert werkgevers zowel over het voeren van een duurzaam inzetbaarheids-, verzuim- en re-integratiebeleid als over de inves tering en resultaten hiervan. Ook geeft hij diverse lezingen over het thema duurzame inzetbaarheid.


Drs. Jouke Post is als docent en onderzoeker verbonden aan de Academie Mens en Arbeid (AMA) en het lectoraat Strategische HRM van de hogeschool Saxion. Hij richt zich voornamelijk op onderzoek naar loopbaanontwikkeling door middel van innovatieve instrumenten, waaronder skillspaspoorten en loopbaanchecks. Daarnaast is hij werkzaam als loopbaanspecialist bij James; een initiatief van vakbond CNV. Ook in deze rol staat innovatie op de arbeidsmarkt centraal.


Dr. Jos Sanders is als lector ‘Leren tijdens de beroepsloopbaan’ verbonden aan de Academie Organisatie en Ontwikkeling aan de HAN UAS. Daarnaast is hij werkzaam als senior research scientist bij TNO in het team Future of Work. Jos promoveerde in 2016 op zijn onderzoek naar de verduurzaming van de inzetbaarheid van werknemers met relatief weinig diploma’s (voorheen: ‘laagopgeleiden’). Jos richt zich in zijn onderzoek bij zowel het lectoraat als bij TNO op drie thema’s: slimmere mensen (positieve leerervaringen en behoud van een leerattitude), slimmere werkplekken (positieve leercultuur en ontwerpen en onderhouden van krachtige leer werkomgevingen) en slimmere regio’s (positieve leercultuur en duurzaam omgaan met menselijk kapitaal) en koppelt deze thema’s aan de transitie naar een meer op skills gebaseerde arbeidsmarkt.


Drs. Joyce Schaeffer studeerde in 1986 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp Beleid en Management Gezondheidszorg. Daarna ging zij aan de slag als organisatieadviseur bij het Schieland ziekenhuis (1986-1990) en in dezelfde functie bij AWVN. Twee jaar later had ze de rol hoofd personeelszaken AWVN op zich genomen, tot ze de overstap maakte naar senior beleidsadviseur AWVN met de portefeuille arbeid en gezondheid (1998-2013). Joyce heeft de totstandkoming van de Arbo-catalogi gecoördineerd en het AWVN netwerk ‘vitaliteit en gezondheid’ opgericht. De overstap naar hoofd beleid HR-innovatie en arbeidstijdmanagement heeft ze in 2017 verruild voor coördinator duurzame inzetbaarheid binnen AWVN. Vanuit die rol heeft ze samen met het FNV en CNV Vakmensen de SPDI (Sociale Partners voor Duurzame Inzetbaarheid) opgericht, met de ambitie beweging te brengen in duurzame inzetbaarheid.


Drs. Elco Schaufeli is econoom en (mede)oprichter van Triple i Human Capital en GRIP. Als organisatieadviseur is hij betrokken bij tientallen profit en non-profit organisaties. Hij ontwikkelde samen met prof. dr. Wilmar Schaufeli het EnergieKompas waarin wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar wordt gemaakt. Elco heeft een bijzondere interesse in innovatie rondom de toepassing van vragenlijstonderzoek en het verbinden van economie en psychologie.


Prof. Wilmar Schaufeli is emeritus hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Hij is wereldwijd een van de meest geciteerde wetenschappers op zijn terrein en fellow van de European Academy of Occupational Health Psychology. In 2019 ontving hij de Distinguished Research Award van de European Association of Work and Organizational Psychology. Ook adviseert hij als (mede)oprichter van Triple i Human Capital organisaties over het toepassen van principes uit de (positieve) psychologie om zodoende de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.


Drs. Gerard Scheenstra is een doorgewinterde creatieve en innovatieve ‘social’ impact entrepre neur, disruptieve denker en doener, businessmanager, mentor, coach, docent en spreker. Sinds 1986 heeft Gerard professionele ‘werk’ervaring (zowel nationaal als internationaal op C-niveau) gecreëerd en opgedaan in diverse hoedanigheden in organisaties en sinds 2000 als meervoudig ondernemer. Met de ondernemende social impact organisatie Knowvium, met de missie om wetenschap en praktijk te verbinden op het gebied van Duurzame Inzetbaar Potentieel, is Gerard sinds 2000 in staat om producten en diensten te creëren voor praktisch gebruik voor mensen en organisaties.


Dr. Tijmen Schipper is associate lector Leven Lang Ontwikkelen binnen het domein Business, Media en Recht van hogeschool Windesheim. Zijn onderzoek richt zich op hoe professionals leren en zich ontwikkelen op het niveau van het individu (micro), op organisatieniveau (meso) en op organisatieoverstijgend niveau (macro). Hij houdt zich daarbij voornamelijk bezig met het leren en ontwikkelen binnen publiek-private Learning Communities in diverse sectoren en is trekker van het landelijke netwerk Learning Communities vanuit SIA en NWO.


Drs. Ilse Schrijver is senior onder zoeker en projectmanager bij het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool. Tevens is zij werkzaam als onderzoeker en projectmanager bij Neimed; kenniscentrum voor sociaal-economische vraagstukken. Daarnaast is ze promovendus, het onderwerp van haar promotieonderzoek is Employability van zelfstandig professionals. Ze is zelf ook een zelfstandig professional en mede-eigenaar van Kleynenborgh, instituut voor ondernemerschap. Ilse studeerde bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.


Robert Schuurman startte zijn carrière bij PTT Post. Toen in 1992 de grootschalige reorganisatie ‘Briefpost 2000’ werd aangekondigd, bleek dit de start van een loopbaan waar collectieve arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen centraal stonden. Na het behalen van de mbo- en hbo opleiding Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid (APPB) in Tilburg volgde in 1998 de overstap naar De Unie, de vakbond voor Industrie en Dienstverlening. Als bestuurder en cao-onder handelaar heeft hij veel ervaring opgedaan in de domeinen arbeidsvoorwaarden, -verhoudingen en duurzame inzetbaarheid. Hij was gedurende tien jaar verantwoordelijk voor het overleg bij ING Nederland. Sinds 2012 opereert Robert als zelfstandig adviseur, waarbij hij naast zijn rollen namens werknemers- of werkgeversverenigingen ook als onafhankelijk deskundige wordt ingezet. Hij is zich op dit moment aan het specialiseren op de directe en indirecte relatie tussen (collectieve) arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid.


Drs. Anthony Stigter is sinds 2014 werkzaam als secretaris arbeidsmarkt en gezondheidszorg bij ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland, en is lid van vele commissies van de Sociaal-Economische Raad en lid van de Business at OECD Health Committee. Hiervoor heeft hij onder andere gewerkt bij de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


Dr. Joost van der Stoep werkt als concernadviseur HR Control & Analytics binnen de gemeente Den Haag. Samen met collega’s maakt hij zich hard voor het ontwikkelen van effectief HR-beleid door dat te onderbouwen met organisatiedata en/of de meest recente wetenschappelijke inzichten. In het verleden was hij werkzaam als research consultant bij Schouten & Nelissen en als beleidsadviseur P&O bij de Rijksoverheid. In 2019 is hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam gepromoveerd in de organisatiewetenschappen op het onderwerp ‘empowerment van werk nemers binnen hedendaagse organisaties’.


Dr. Maria Tims is werkzaam als universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam bij de School of Business and Economics (SBE), vakgroep Management en Organisatie, en is als visiting professor verbonden aan het Future of Work Institute bij Curtin University in Perth, West Australië. Daarnaast is zij Associate Editor bij het wetenschappelijke tijdschrift Organizational Psychology Review en Director of Doctoral Education bij het Amsterdam Business Research Institute van SBE. Zij doet onderzoek naar de invloed van proactiviteit op de kwaliteit van het werk en de dynamiek in het team.


Drs. Richard Tomesen MBA is gezondheidswetenschapper en bedrijfskundige en sinds 2006 als adviseur en businesspartner werkzaam bij en voor verschillende werkgevers. Hij adviseert organisaties bij vraagstukken gericht op duurzame inzetbaarheid en verzuim & arbeidsongeschiktheid, en begeleidt hen bij het revitaliseren van hun arbeidsorganisatie.


Drs. Monica Trommelen is werkzaam als senior adviseur bij de directie P&O van de gemeente Den Haag en is coördinator van het HR Control & Analytics team. Samen met dit team zorgt zij voor de onderbouwing van het strategisch personeelsbeleid, voor datagedreven sturing en voor het signaleren (en liefst voorspellen) van ontwikkelingen. Zij is afgestudeerd functieleerpsycholoog en heeft verschillende onderzoeks- en analysefuncties vervuld, onder andere bij de Universiteit Leiden. In 2017 rondde zij de postgraduate opleiding Business Analytics & Data Science af aan de Vrije Universiteit Amsterdam en in 2020 de postbachelor opleiding Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij Avans+. Zij is regelmatig gastdocent voor de minor HR-Analytics op Hogeschool Leiden.


Drs. Cristel van de Ven is mede eigenaar van Factor Vijf Organisatie ontwikkeling. Ze studeerde cum laude af als organisatiewetenschapper (Tilburg University). Cristel onderzoekt, schrijft, spreekt en adviseert over duurzame inzetbaarheid, werk van betekenis, dialoog en leiderschap.
Cristel is gastdocent bij diverse universiteiten en management schools en publiceerde meer dan vijftig artikelen in wetenschappelijke journals, vaktijdschriften en boeken.


Dr. Klaske Veth is lector Duurzaam HRM bij de Hanzehogeschool in Groningen en inhoudelijk verant woordelijk voor Nieuw Leiderschap in Organisaties bij AOG School of Manage ment. Zij richt zich binnen haar lectoraat op de onderzoekslijnen Well-being@Work (W@W), (Zelf) Leiderschap en Inclusief ondernemen. Hieronder vallen thema’s als (sociaal psychologisch) HRM, vitaliteit, healthy ageing, (persoonlijk) leiderschap en sociale impact. Ook verzorgt ze colleges binnen diverse master- en (post-)bacheloropleidingen. Ze heeft (in) diverse (inter)nationale (wetenschappelijke) vakbladen en boeken gepubliceerd en op (wetenschappelijke) conferenties in buiten- en binnenland en in het werkveld gepresenteerd. Tijdens haar loopbaan is zij gepromoveerd bij de Radboud Universiteit in Nijmegen met The Driving Power of Development – HRM and Employee Outcomes Across the Life-Span (genomineerd voor beste dissertatie op HRM conference – Dutch HRM Network). Zij heeft gewerkt in diverse (leidinggevende) HR-functies en sectoren. Aan de Universiteit van Utrecht heeft ze onder andere de postdoctorale opleiding Coaching en Consul ting in Context afgerond. Haar initiële opleiding Management & Organisatiewetenschappen heeft ze (‘met genoegen’) afgerond aan de Universiteit van Tilburg.


Dr. Jorcho van Vlijmen is theoloog. Hij werkt bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als hoofd docent en senior onderzoeker HRM. Zijn interesse gaat uit naar zingeving in werk en organisaties, met het perspectief op hoe we organisaties en werk op een betekenisvolle wijze kunnen inzetten en ontwerpen.


Drs. Francel Vos is senior consultant Strategische HRM bij Berenschot. Duurzame inzetbaarheid is al meer dan 25 jaar haar aandachtsgebied. Francel heeft een voorliefde voor de technische industrie. Vooral binnen de Metalektro begeleidt ze al meer dan tien jaar bedrijven met inzetbaarheidsuitdagingen. Als bewegingswetenschapper en A&O-psycholoog heeft zij een integrale kijk op het thema belasting en belastbaarheid. Voordat Francel ruim vijf jaar geleden bij Berenschot kwam, ontwikkelde ze bij TNO verschillende methodieken om duurzame inzetbaarheid meetbaar te maken en werkte ze interventies uit voor de praktijk. Francel is naast consultant ook docent bij de opleiding Register Consultant DI van Avans+.


Dr. Haitze de Vries werkt als senior onderzoeker bij Gezondheidswetenschappen UMCG, sectie Sociale Geneeskunde, Arbeid & Gezondheid. Hij promoveerde in 2012 op het onderzoek Werken met Pijn. Als docent is hij betrokken bij academisering van huisarts- en bedrijfsgeneeskunde. Hij heeft onderzoek gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers met en zonder ziekte, het betrekken van naasten bij re-integratie en het ontwikkelen van praktische tools voor werknemers en professionals. Haitze ontwikkelde samen met collega’s de e-learning cursus en naslagwerk Betrekken van naasten bij arbeidsre-integratie voor sociaal geneeskundigen. Tevens ontwikkelde hij recent een training waarin bedrijfsartsen leren beter rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden en ziektepercepties van zieke werknemers.


Prof. dr. Tinka van Vuuren staat met één been in de wetenschap en één been in de praktijk. Ze is sinds 2010 bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit Nederland en werkt daarnaast, sinds 2006, als senior consultant bij Loyalis (een merk van asr) en adviseert werkgevers over personeelsbeleid. In haar oratie Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden (2011) doet ze het belang van vitaliteitsmanagement uit de doeken. Zij is arbeids- en organisatiepsycholoog en gepromoveerd op de gevolgen van ontslagdreiging voor werknemers. Tinka publiceert geregeld in periodieken als Tijdschrift voor HRM, Gedrag & Organisatie en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.


Dr. Etty Wielenga-Meijer is als hoofddocent en onderzoeker werkzaam aan de HAN. Haar persoonlijke doelstellingen zijn onder meer het verhogen van actuele kennis en expertise bij (toekomstige) HR-professionals op het gebied van inclusie en duurzame inzetbaarheid van (kwetsbare) werknemers. Ze leeft vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is en dat werk gevers de belangrijke rol hebben de menselijke waarde in het HR-beleid tot uiting te laten komen, waaruit blijkt dat iedere werknemer waardevol is. In haar werk draagt ze haar steentje bij door haar onderzoek naar inclusie en duurzame inzetbaarheid binnen de lectoraten HRM en Arbeidsdeskundigheid. Daarnaast verwerkt ze deze inzichten in de post-hbo-opleiding voor HR-professionals, die ze initieert en coördineert. Ten slotte is Etty verantwoordelijk voor de onderzoeksleerlijn van de master Circulaire Economie, waarin ze tevens doceert over de menselijke waarde.


Drs. Margreet Xavier is als arbeids sociologe (RUG) sinds 1988 werkzaam als (senior) organisatie- en beleidsadviseur (CMC) in zowel de publieke als de private sector. Zij is in dienst bij AWVN sinds 1997. Vanaf 2009 werkt zij als senior (beleids)adviseur aan innovatie van HR en sociale innovatie. Sinds 2019 als senior adviseur duurzame inzetbaarheid bij AWVN en SPDI. In deze functie voert zij projecten duurzame inzet baarheid uit in bedrijven en sectoren, ontwikkelt interventie-aanpakken, neemt deel aan onderzoeks- en beleidscommissies en publiceert over eigen regie in vakbladen en SER-publicaties.


 

Bestel Een leven lang inzetbaar

Bestel Werkboek Van Denken naar Doen

 

 


Verder lezen over duurzame inzetbaarheid

Algemene informatie over Duurzame Inzetbaarheid

Meer informatie over Een leven lang inzetbaar
Hét handboek Duurzame inzetbaarheid en het werkboek Van Denken naar Doen

Een overzicht van de hoofdstukken
Alle hoofdstukken en auteurs op een rij

Vakmedianet, mei 2013. Tweede (herziene) druk september 2016. Derde (volledig herziene druk) maart 2022.

Publicatieprijs 2014 toegekend door Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen. 
Handboek wordt gebruikt in opleidingen human resources management/P&O.


Literatuur:

Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid
onder redactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden

ISBN: 978 94 6215 7644
NUR 807
Verschijningsdatum: 2022, 538 pagina’s, 3e druk.

Een leven lang inzetbaar? Van denken naar doen! Werkboek
onder redactie van prof. dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden

ISBN: 978 94 6215 775 0
NUR 807
Verschijningsdatum: 2022, 123 pagina’s, 1e druk.


 

Deel dit artikel