Bijna 500 miljoen mensen zullen tussen 2020 – 2030 hartaandoeningen, obesitas, diabetes of andere niet-overdraagbare ziekten (noncommunicable diseases, zgn. NCD’s) ontwikkelen als gevolg van fysieke inactiviteit.
Omgerekend zal dit US $ 27 miljard per jaar kosten, als regeringen geen dringende actie ondernemen om meer fysieke activiteit aan te moedigen.

Het Global status report on physical activity 2022 dat op 19 oktober 2022 wordt gepubliceerd door de WHO, brengt in kaart in welke mate overheden aanbevelingen implementeren om fysieke activiteit op alle leeftijden en capaciteiten te verhogen.

 

Landen moeten uitvoering van beleid versnellen

Gegevens uit 194 landen tonen aan dat de vooruitgang over het algemeen traag is en dat landen de ontwikkeling en uitvoering van beleid moeten versnellen. Dit, om de niveaus van fysieke activiteit te verhogen, daarmee ziektes te voorkomen en de belasting van de toch al overbelaste gezondheidszorg te verminderen.

  • Minder dan 50% van de landen heeft een nationaal beleid voor lichaamsbeweging, waarvan minder dan 40% operationeel is
  • Slechts 30% van de landen heeft nationale richtlijnen voor lichaamsbeweging voor alle leeftijdsgroepen
  • Hoewel bijna alle landen een systeem rapporteren voor het monitoren van fysieke activiteit bij volwassenen, monitort 75% van de landen fysieke activiteit bij adolescenten en minder dan 30% fysieke activiteit bij kinderen jonger dan 5 jaar
  • Op beleidsterreinen die actief en duurzaam vervoer kunnen aanmoedigen, heeft slechts iets meer dan 40% van de landen normen voor veilige wegen die wandelen en fietsen veiliger maken.

“We hebben meer landen nodig om de uitvoering van beleid op te schalen om mensen te ondersteunen actiever te zijn door middel van wandelen, fietsen, sport en andere fysieke activiteit. De voordelen zijn enorm, niet alleen voor de fysieke en mentale gezondheid van individuen, maar ook voor samenlevingen, omgevingen en economieën…” volgens Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO: “We hopen dat landen en partners dit rapport zullen gebruiken om actievere, gezondere en eerlijkere samenlevingen voor iedereen op te bouwen.”

Economische last van lichamelijke inactiviteit

De economische last van lichamelijke inactiviteit is aanzienlijk en de kosten van behandeling van nieuwe gevallen van vermijdbare niet-overdraagbare ziekten (NCD’s) zullen tegen 2030 bijna US $ 300 miljard bedragen, ongeveer US $ 27 miljard per jaar.

 

Nationaal beleid wordt niet gefinancierd of uitgevoerd

Hoewel nationaal beleid om NCD’s en lichamelijke inactiviteit aan te pakken de afgelopen jaren is toegenomen, wordt momenteel gemeld dat 28% van het beleid niet wordt gefinancierd of uitgevoerd.

Hoewel een nationale campagne als een kosteneffectieve manier (WHO: spreekt van ‘best buy’) gezien wordt om mensen te motiveren om NCD’s en inactiviteit te bestrijden, laat het rapport zien dat slechts iets meer dan 50% van de landen de afgelopen twee jaar een nationale communicatiecampagne voerde of massale deelname aan evenementen voor fysieke activiteit organiseerde.

 

Gevolgen van COVID-19

De COVID-19-pandemie heeft niet alleen deze initiatieven tot stilstand gebracht, maar heeft ook andere beleidsimplementaties beïnvloed, waardoor ongelijkheden in de toegang tot en, mogelijkheden voor, het deelnemen aan fysieke activiteit voor veel gemeenschappen zijn toegenomen.

 

Actieplan van de WHO inzake lichaamsbeweging 2018-2030 (GAPPA) – 20 beleidsaanbevelingen

Om landen te helpen fysieke activiteit van mensen te verhogen, bevat het wereldwijde actieplan van de WHO inzake lichaamsbeweging 2018-2030 (GAPPA) 20 beleidsaanbevelingen – inclusief beleid om veiliger wegen te creëren om actiever vervoer aan te moedigen, meer programma’s en mogelijkheden voor lichaamsbeweging te bieden in belangrijke omgevingen, zoals kinderopvang, scholen, eerstelijnsgezondheidszorg en de werkplek.

 

Vooruitgang van landen in kaart gebracht

Het Global status report van 19 oktober 2022 beoordeelt de vooruitgang van landen aan de hand van die aanbevelingen en laat zien dat er nog veel meer moet worden gedaan. (toevoeging SK: Dit geeft het persbericht aan. Het rapport is online nog niet te vinden.  19.10.2022 om 10.20 uur is alleen de executive summary gepubliceerd).

Een cruciale bevinding in het Global status report on physical activity is het bestaan van belangrijke hiaten in wereldwijde gegevens om de voortgang van belangrijke beleidsmaatregelen te volgen – zoals het aanbieden van openbare open ruimte, het aanbieden van wandel- en fietsinfrastructuur, het aanbieden van sport en lichamelijke opvoeding op scholen.
In het verslag wordt ook opgeroepen om ook zwakke punten in sommige bestaande gegevens aan te pakken.

 

Vicieuze cirkel doorbreken

“We missen wereldwijd goedgekeurde indicatoren om de toegang tot parken, fietspaden en voetpaden te meten – ook al weten we dat er in sommige landen gegevens bestaan. Als gevolg hiervan kunnen we de wereldwijde toegang tot infrastructuur die toename van fysieke activiteit mogelijk maakt, niet rapporteren of volgen,” zei Fiona Bull, Hoofd van de WHO Physical Activity Unit.
“Het kan een vicieuze cirkel zijn, geen indicator en geen gegevens leidt tot geen tracking en geen verantwoording, en dan te vaak tot geen beleid en geen investering. Wat wordt gemeten, wordt gedaan en we hebben nog een lange weg te gaan om nationale acties op het gebied van fysieke activiteit uitgebreid en grondig te volgen.”

 

Fysieke activiteit integreren

Het rapport roept landen op om prioriteit te geven aan fysieke activiteit als sleutel tot het verbeteren van de gezondheid en het aanpakken van NCD’s, fysieke activiteit te integreren in alle relevante beleidsmaatregelen en hulpmiddelen, begeleiding en training te ontwikkelen om de implementatie te verbeteren.

 

Inclusieve programma’s voor lichaamsbeweging voor iedereen

“Het is goed voor gezondheid en economisch zinvol om meer lichaamsbeweging voor iedereen te bevorderen,” zei dr. Ruediger Krech, Director Department of Health Promotion, WHO.  “We moeten inclusieve programma’s voor lichaamsbeweging voor iedereen faciliteren en ervoor zorgen dat mensen er gemakkelijker toegang toe hebben. Dit rapport doet een duidelijke oproep aan alle landen voor krachtigere en versnelde actie doordat alle relevante belanghebbenden beter samenwerken om de wereldwijde doelstelling van een vermindering van 15% van de prevalentie van fysieke inactiviteit tegen 2030 te bereiken.”

(Einde persbericht WHO 19.10.2022, zie bronnen genoemd in het persbericht hieronder).


 

Vertaling van het WHO persbericht door Priorities

Deze vertaling van het WHO persbericht van 19 oktober 2022 wordt u aangeboden door Priorities. Hieronder heb ik de context van dit bericht in Europees en Nederlands perspectief opgenomen.

 

Global Status Report on Physical Activity 2022 | Let’s get moving!

Download via de site van de WHO het Rapport. 

Bronnen genoemd in persbericht

The cost of inaction on physical inactivity to healthcare systems manuscript at Preprints with The Lancet (peer-reviewed version forthcoming in The Lancet Global Health)

Executive summary – Global Status Report on physical activity 2022

Data for the report are drawn from the WHO Noncommunicable Disease Country Capacity Survey (2019 and 2022) and the WHO Global status report on road safety (2018).

 

Plaatsing van dit persbericht in Europese en Nederlandse context

European Agency for Health and Safety at Work (EU-OSHA)

In Europa worden door het Europese Agentschap voor Veilig en Gezond Werk (EU-OSHA) campagnes gelanceerd over veilig en gezond werken. Over dit onderwerp is de campagne gelanceerd ‘Lighten the Load’, ‘Verlicht de last’. In deze campagne (2020 – 2022) vraagt EU-OSHA aandacht voor de risico’s van zgn. Sedentary work, zittend werk.

 

In Nederland – Campagne Zet ook de Stap en Nationale Beweegminuut

In Nederland is Europese campagne doorvertaald in 2021 en is de Campagne Zet ook de Stap gelanceerd. In oktober is daar de Nationale Beweegminuut bijgekomen. Ik hoop dat beide campagnes veel mensen bereiken en motiveren om meer te bewegen tijdens de werkdag.

Het is bij veel mensen echter nog niet bekend hoe belangrijk het is om regelmatig gedurende de dag te bewegen en wat de achterliggende redenen hiervan zijn. Binnenkort zal ik hier een post plaatsen over onderzoek van TNO en de belangrijke uitkomsten voor ons allemaal. In de rechterkolom kunt u zich aanmelden als abonnee van De Sandra Blog – on work life balance van Priorities, als u als eerste nieuwe posts wilt ontvangen.

 

Aanbevelingen vanuit de Campagne Zet ook de Stap voor relaties van Priorities

In oktober 2022 vond een congres plaatst over deze campagne en werd de video van Nationale Beweegminuut gelanceerd.

Wilt u hier meer over weten? Meld u aan voor de nieuwsbrief van Priorities (zie onderaan deze pagina).

Binnenkort zal ik een recensie van de campagne naar relaties van Priorities versturen en aanbevelingen voor hoe u meer bewegen in uw dag kunt verweven. Daarnaast zal ik misvattingen behandelen rond zgn. sedentary werk, fysieke inactiviteit.

 

Aanbevelingen rond fysieke inactiviteit en Priorities executive coaching

Kunt u vanwege tijdsdruk, de hoge werkdruk te weinig op een dag bewegen?
Bent u gedurende de dag meer dan 10 uur fysieke inactief en ziet u weinig mogelijkheden hier verandering in aan te brengen?
Overweeg een kennismakingsgesprek of executive coaching adviesgesprek over uw werk. Vanuit Job Crafting expertise denk ik graag met u mee.

 

Sandra Kruijt

Eigenaar Priorities | Management consultant | Executive coach

 


Referentie

Costa Santos, Andreia and Willumsen, Juana and Meheus, Filip and Ilbaw, Andre and Bull, Fiona C., The Cost of Inaction on Physical Inactivity to Healthcare Systems (06/27/2022).
te raadplegen via SSRN: https://ssrn.com/abstract=4248284 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4248284

World Health Organization. WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. 2020.
World Health Organization. Global Status report on Physical Activity. Geneva, World Health Organization, 2022.
World Health Organization. Comprehensive mental health action plan 2013-2030. Te raadplegen via: https://www.who.int/publications/i/item/9789240031029

Deel dit artikel