Het recht op deconnectie is in België vanaf 1 april 2023 ingevoerd. Vanaf die datum heeft elke medewerker van een Belgisch bedrijf met meer dan 20 werknemers recht om offline te zijn na werktijd en moeten daar afspraken over gemaakt worden in een arbeidsreglement of cao.

 

Recht op deconnectie of het recht om offline te zijn

Het recht op deconnectie wordt ook wel het recht om offline te zijn, genoemd. Het is een relatief nieuw concept dat in België en andere landen steeds meer aandacht krijgt. Het gaat hierbij om het recht van werkenden om buiten werktijd niet gestoord te worden door werk gerelateerde communicatie zoals e-mails en telefoontjes.

 

Recht om offline te zijn beschermt tegen werkbelasting en stress

Het recht op deconnectie is een wettelijk recht in België dat beschermt tegen overmatige werkbelasting en stress. Het is bedoeld om werkenden in staat te stellen een gezonde werk-privébalans te behouden en ervoor te zorgen dat ze voldoende rust krijgen buiten werktijd.

In België werd het recht op deconnectie in 2017 ingevoerd en is vastgelegd als onderdeel van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk. Deze wet beoogt de modernisering en flexibilisering van het arbeidsrecht en bevat ook bepalingen ter bescherming van de rechten van werkenden. Het doel van het recht op deconnectie is om werkenden te beschermen tegen burn-out en stress.

Het kan erg belastend zijn om voortdurend verbonden te blijven met het werk, ook buiten de normale werkuren. Dit kan leiden tot een verminderde productiviteit en een negatieve impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de werknemer. Het recht op deconnectie is een van de beschermende bepalingen.

 

Wat betekent het recht op deconnectie concreet

Het recht op deconnectie betekent dat werknemers het recht hebben om zich los te koppelen van werkgerelateerde communicatie, zoals e-mails en telefoontjes, buiten hun normale werkuren. Werkgevers mogen werknemers niet verplichten om te reageren op werkgerelateerde communicatie buiten hun normale werkuren, tenzij er sprake is van een noodsituatie of specifieke afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Het recht op deconnectie betekent niet dat werknemers nooit meer buiten werktijd bereikbaar hoeven te zijn voor hun werkgever. Het gaat erom dat werknemers het recht hebben om deze communicatie te negeren als zij daar behoefte aan hebben. Het is nog steeds mogelijk dat een werkgever in bepaalde gevallen buiten werktijd contact opneemt met een werknemer, bijvoorbeeld in geval van een noodgeval.
Het is aan werkgevers om duidelijke regels op te stellen en werknemers te informeren over dit recht, zodat zij hier gebruik van kunnen maken als zij daar behoefte aan hebben.

 

Het recht op deconnectie is een belangrijke stap voor preventie van stress

In België is het recht op deconnectie een belangrijke stap in het verbeteren van het welzijn van werknemers en het verminderen van werkgerelateerde stress.
Het recht op deconnectie is een belangrijke ontwikkeling in de moderne arbeidswereld, waarin werknemers steeds meer verbonden zijn met hun werk via technologie en communicatiemiddelen. Dit kan leiden tot een ongezonde balans tussen werk en privéleven, wat weer kan leiden tot stress en burn-out. Door het recht op deconnectie vast te leggen in de wet, wordt er een belangrijke stap gezet om het welzijn van werknemers te verbeteren en werkgerelateerde stress te verminderen.

 

Wat moeten werkgevers en werkenden doen?

Hoewel het recht op deconnectie een wettelijk recht is, kan het in de praktijk nog steeds moeilijk zijn voor werkenden om zich los te koppelen van werkgerelateerde communicatie buiten hun normale werkuren.
Werkgevers moeten er dan ook voor zorgen dat werknemers zich gesteund voelen om dit recht uit te oefenen en dat ze niet onder druk worden gezet om te reageren op werkgerelateerde communicatie buiten hun normale werkuren.

Het recht op deconnectie is een belangrijk wettelijk recht dat werknemers in België beschermt tegen overmatige werkbelasting en stress. Het is een stap in de goede richting om een gezonde werk-privébalans te bevorderen en ervoor te zorgen dat werknemers voldoende rust krijgen buiten werktijd.

 

Lees meer:

Stress : één van de meest gerapporteerde gezondheidsproblemen EU 2005

Stress: belangrijk onderwerp in 2023 en 2024

Deel dit artikel