Veel mensen zoeken goede oplossingen voor stress, werkdruk en preventie van burn-out. Oplossen begint vaak met goede kennis over stress. Deze informatie over stress en mentale gezondheid is de basis van het werk van Priorities en stel ik graag beschikbaar. Goede kennis is belangrijk.

Vanuit Priorities richt ik mij sinds 2004 op psychosociale arbeidsbelasting en stress. Betrouwbare informatie rond stress en gezond werk is hierbij de basis.

Op deze site van Priorities of in Priorities’ nieuwsbrief voor relaties publiceer ik sinds 2009 belangrijke informatie rond stress en gezond werken en schrijf ik over trends en ontwikkelingen rond psychosociale arbeidsbelasting en preventie van stress. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U bent van harte welkom als nieuwe relatie.

Er bestaat gelukkig veel goede en betrouwbare informatie, relevant voor gezond werken. Zowel nationaal als internationaal, waarbij vooral ook informatie van het Europees Agentschap belangrijk is.

Het kan lastig zijn om goed zicht te hebben op ontwikkelingen over veilig en gezond werken. Ook kan het een uitdaging zijn om binnen bedrijven en organisaties stakeholders te bereiken met steeds weer nieuwe belangrijke informatie. In dat kader is steeds belangrijker geworden dat mensen ook zélf eigen veiligheid en gezondheid op het werk in de gaten houden. U kunt contact opnemen als u vragen heeft over de laatste stand van zaken voor uzelf, uw team, organisatie of bedrijf.

Ook adviseer u regelmatig een kijkje op de site te nemen. Vooral als het gaat over opkomende gezondheidsrisico’s op het werk is het goed hier in een vroegtijdig stadium kennis van de hebben en om tijdig uw beleid hierop af te stemmen.

Kennis en expertise over stress en mentale gezondheid

Goede kennis en expertise over stress en mentale gezondheid is belangrijk. Graag stel ik die beschikbaar, met al doel:

  • betrouwbare en objectieve informatie te delen;
  • ontwikkelingen en trends te duiden;
  • vanuit positieve insteek mensen direct vooruit helpen als stress speelt, naar de oplossing;
  • een bijdrage te leveren dat het gesprek over het belang van mentale gezondheid en preventie van stress kwalitatief en genuanceerd gevoerd kan worden;
  • werkende oplossingen in de praktijk neer te zetten. Naast onderzoek vanuit wetenschap is goede implementatie in de praktijk belangrijk, helemaal op gebieden waar geen onderzoek is gedaan of waar nog hiaten in het onderzoek zijn. Wetenschap is per definitie ‘langzamer’ dan de praktijk. Implementatie van oplossingen voor stress, werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting vindt plaats in de praktijk;
  • verbanden te leggen en te duiden, tussen wetgeving, beleid, sectoren, kennisinstituten, beroepsgroepen;
  • mensen die recent met het onderwerp mentale gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en stress preventie aan de slag zijn gegaan, informeren over wat al bestaat, zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

 

Over Sandra Kruijt

Wie ben ik? Sinds 2004 ben ik gespecialiseerd in het direct oplossen van werkdruk en stress. Mentale gezondheid is daar een onderdeel van.

Diverse mensen vroegen mij of ik wilde promoveren op stress, mentale gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk of duurzame inzetbaarheid of hebben mij dat aangeboden. Mijn hart ligt echter in de praktijk, waar snelheid hoog ligt. In de praktijk is een probleem constateren de oplossing bedenken, vervolgens implementeren, evalueren, aanscherpen en borgen. Of dit nu voor een cliënt is, voor een organisatie of bedrijf.

Praktijk zonder kennis uit goed wetenschappelijk onderzoek zou gebrekkig zijn. Het bijhouden van vakliteratuur kost veel tijd. Daarom valt kennis en expertise van Priorities onder het Intellectueel Eigendomsrecht van Priorities en is beschermd.

Wetenschap zonder goede kennis van de praktijk zou net zo gebrekkig zijn. Daarom is het belangrijk dat mensen in de wetenschap goede feeling houden met wat er in de praktijk speelt en voor de praktijk écht relevant onderzoek doen.

Verspreid over deze site staan Testimonials van cliënten opgenomen. Daar vind je wat anderen over Priorities, het Priorities at Work Programma en mij zeggen.

Ambassadeur Psychische Gezondheid sinds 2004.

 

Meer weten over stress, werkdruk in de praktijk?

Graag nodig ik u/je uit om je/u te abonneren op Priorities’ nieuwsbrief (aanmelden onderaan scherm) of posts te lezen op deze site van Priorities.

Journalisten, beleidsmakers en onderzoekers nodig ik uit contact met mij op te nemen voor genuanceerde en kwalitatieve informatie vanuit de praktijk in aanvulling op wetenschap.

Kennis en expertise is onderdeel van Priorities. Net als op gedachtengoed en instrumenten rusten intellectuele eigendomsrechten op alle teksten. Gebruik zonder naamsvermelding is niet toegestaan. Neem altijd contact als u gebruik ervan of citeren overweegt, zodat ik toestemming voor het gebruik kan geven. Dit geldt ook voor journalisten.

 

Meer lezen?

Hier kunt u meer lezen over mentale gezondheid en stress. Alle informatie is hier op een rij gezet, zodat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Stress en mentale gezondheid informatie op een rij | het wiel niet opnieuw uitvinden

Sandra Kruijt

Deel dit artikel