De krant kopte in september 2018 ‘Nederland en Nederlanders staan er per saldo heel goed voor. Het Sociaal Cultureel Planbureau schetst een fleurig beeld van een land dat de crisis te boven is gekomen en waar de mensen elkaar eigenlijk best vertrouwen’. Onder covid-19 is het natuurlijk heel erg veranderd en toch blijft de inhoud van het rapport belangrijk. Voor Priorities volg ik publicaties, trends en instrumenten op het gebied van stress, burnout en psychosociale arbeidsbelasting. Zonder afbreuk te willen doen aan het positieve nieuws vat ik samen waar u als executive een effectieve oplossing voor moet implementeren, voor uzelf of de mensen onder uw leiding.

In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 2001 hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen.

Relevante cijfers voor u als executive

Belangrijk zijn de SCP-cijfers over de toename van de burn-outklachten, het gevoel van opgejaagdheid, voor hogeropgeleiden en in de combinatie van arbeid en zorg.

  • De daling van werknemers en zelfstandigen van tevredenheid met hun werk en arbeidsomstandigheden gaat gepaard met een toename van serieuze burn-outklachten. Burn-outklachten zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en vormen een risicofactor voor duurzame inzetbaarheid van werkenden. In 2017 rapporteerde 8% van de zzp’ers burn-outklachten, onder de werknemers was het 2 keer zo veel.
  • Er spelen toenemende gevoelens van opgejaagdheid. Voelde in 2006 nog 1 op de 3 Nederlanders zich ten minste 1 dag per week opgejaagd, dit aandeel was bijna 40% in 2016. Hogeropgeleiden en mensen met (jonge) kinderen voelen zich relatief vaak opgejaagd, wat overeenkomt met de observatie dat deze groepen ook de meeste tijd besteden aan het totaal van arbeid en zorg.
  • Hoewel mannen in totaal meer tijd kwijt zijn aan arbeid en zorg, voelen vrouwen zich in een week vaker opgejaagd dan mannen (44% resp. 35%). Dit kan komen doordat vrouwen minder vrije tijd overhouden dan mannen en hierin ook minder uitrusten, omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor anderen, zoals partner of kinderen (Portegijs et al. 2016).
  • [Mantelzorg] Vrouwen en Nederlanders van middelbare leeftijd geven het vaakst hulp aan zieke of gehandicapte familieleden, kennissen of buren.
  • Hogeropgeleiden voelen zich vaker opgejaagd dan middelbaar en lageropgeleiden (46%, resp. 37% en 30%).

Priorities at Work

Speelt burnout, het gevoel van opgejaagdheid, stress? Functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun capaciteiten kunnen?  Door een hoge werkdruk, life events, hectiek als werkende ouders, mantelzorg, ziekte of burn-out. Wilt u een effectieve oplossing?

Sinds 2004 begeleid ik executives die in een spagaat terecht komen tussen declarabele uren werken en hun management- of acquisitietaken, om veel minder uren te maken EN hogere targets te halen.

Download hier het Ebook Priorities at Work: 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk

Abonneer u op de nieuwsbrief (onderaan pagina) of De Blog On Work Life Balance (rechterkolom)

Ook nodig ik u uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Het gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u helder wat u tegenhoudt om minder uren te werken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten.

 

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 

 

 


 

Karpinska, K. (2018). Betaald werk en zorgtaken. In: De sociale staat van Nederland 2018. Geraadpleegd via https://digitaal.scp.nl/ssn2018/betaald-werk-en-zorgtaken.

 

Literatuur

CBP (2018). Juniraming 2018. Economische vooruitzichten 2018 en 2019. Den Haag: Centraal Planbureau (CPB Policy Brief | 2018/09).

Graaff-Zijl, M. de, H. Erken, D. Lanser, W. van den Berge en E. van Loon (2014). Labour market responses to the great recession. In: G. Gelauff, D. Lanser, A. van der Horst en A. Elbourne (red.), Roads to recovery (p. 78-104). Den Haag: Centraal Planbureau.

Hooftman, W.E., G.M.J. Mars, B. Janssen, E.M.M. de Vroome, J.J.M. Michiels, A.J.S.F. Pleijers en S.N.J. van den Bossche (2016). Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2016. Leiden/Heerlen: TNO / Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hooftman, W.E., G.M.J. Mars, B. Janssen, E.M.M. de Vroome, B.J.M. Janssen, M.M.M.J. Ramaekers, S.N.J. van den Bossche (2017). Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2017. Leiden/Heerlen: TNO / Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lautenbach, H., W. van der Torre, E.M.M. de Vroome, B. Janssen, B. Wouters en S.N.J. van den Bossche (2017). Zelfstandigen enquête arbeid 2017. Methodologie en globale resultaten. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek / TNO Prevention, Work & Health.

Mars, G., J. Michiels en R. Willems (2016). Follow-up analyse methodebreuk Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2014. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.

Portegijs, W., M. Cloïn, R. Roodsaz en M. Olsthoorn (2016). Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Deel dit artikel