Met het persbericht begin december 2020 dat de CEO van Zalando een stap terug doet voor de carrière van zijn partner waren we getuige van de doorbraak van een nieuwe trend. Goed om deze trend op het vlak van work life balance en werkende ouders te kennen. Ook in 2023 blijft het relevant voor uw werk, uw organisatie of bedrijf.

 

Rubin Ritter, CEO, geeft voorrang aan carrière partner

Rubin Ritter, Co-CEO Zalando is eind 2020 de eerste CEO die in het openbaar een stap terug doet en hierbij de carrière van de partner als reden noemt. In het bericht dat Zalando naar buiten heeft gebracht als volgt verwoord:

“I want to devote more time to my growing family. My wife and I have agreed that for the coming years, her professional ambitions should take priority. And regarding my own future, I am eager to allow myself time to explore new interests beyond Zalando”.

 

Vrij vertaald:

“Ik wil meer tijd besteden aan mijn groeiende gezin. Mijn vrouw en ik hebben afgesproken dat haar professionele ambities de komende jaren voorrang moeten krijgen. Wat mijn eigen toekomst betreft, wil ik mezelf graag tijd gunnen om nieuwe interesses buiten Zalando te verkennen”.

 

Dé nieuwe trend is de reactie van de Raad van Commissarissen

De stap en de openheid erover kun je zien als nieuwe trend. In mijn ogen is een belangrijkere trend niet deze stap zélf als wel de publieke reactie van de Raad van Commissarissen.

Cristina Stenbeck, Chairperson of the Supervisory Board, says:

“While the Supervisory Board clearly regrets Rubin’s decision, we have the highest respect for the underlying personal motivation and we greatly appreciate his transparency and openness in giving the Board and the Company ample time until his departure to secure the next steps of this management transition. During the nine years I have known Rubin, I have seen first hand the kind of commitment, strategic clarity and decisive leadership that Rubin has brought to Zalando”.

Vrij vertaald:

Cristina Stenbeck, voorzitter van de Raad van Commissarissen, aan het woord:

“Hoewel de Raad van Commissarissen de beslissing van Rubin zeker betreurt, hebben we het grootste respect voor de onderliggende persoonlijke motivatie en waarderen we zijn transparantie en openheid enorm, door de Raad en het bedrijf voldoende tijd te geven tot zijn vertrek om de volgende stappen van deze managementtransitie veilig te stellen. Gedurende de negen jaar dat ik Rubin heb gekend, ben ik zelf getuige geweest van de enorme toewijding, strategische helderheid en het beslissend leiderschap dat Rubin Zalando heeft gebracht”.

 

Waardering keuze heeft positieve gevolgen voor de trend

De positieve insteek, de krachtige boodschap van waardering die uitgesproken wordt voor de persoonlijke keuze en voor Ritter’s loopbaan maakt dat het veel mensen in uiteenlopende generaties en in verschillende fases van hun loopbaan zal aanspreken. Ik denk dat het mensen zal inspireren, in ieder geval om zichzelf de vraag te stellen hoe zij staan in het onderwerp van werkende ouders, jonge kinderen, carrière, werkwaarden en work life balance.

 

Privé blijft gelukkig privé

Het persbericht laat gelukkig privé wat privé hoort te blijven. Zo wordt niet benoemd wat de carrière van de partner exact is en wordt niet te uitgebreid stil gestaan bij de specifieke gezinssituatie, bijvoorbeeld hoeveel kinderen het echtpaar heeft. Dat siert het bericht in mijn ogen.

Er is maar een beperkt deel dat andere mensen, niet zijnde familie en vrienden, aangaat als het over je privé situatie gaat. Een statement over dat je meer ruimte wilt voor de carrière van je partner, of om andere interesses te verkennen, hoeft niet noodzakelijkerwijs te zeggen dat de buitenwereld alle informatie over je partner of privéleven hoeft te kennen. Dat is krachtig aan dit statement.

 

Kinderen en werkende ouders

Voor de juistheid van dit blog heb ik wel moeten opzoeken of er inderdaad sprake is van kinderen, van work life balance en werkende ouders. Het echtpaar heeft één kind en verwachtte begin 2021 nog een kind.

 

Het vervolg van Dual career couples

Het is een mooi vervolg op een eerdere trend rond 2018-2019, die van de zogenaamde Dual Career Couples. Partners die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen carrière EN voor de carrière van hun partner.

Met de ene partner die een stap terug doet, zou je kunnen zeggen: ‘Dat is geen dual career meer’. Maar feit is dat een stap opzij niet het einde van een carrière is en er natuurlijk nog steeds sprake is twee loopbanen waarbij die van de ene partner tijdelijk voorrang krijgt. Een eerder of volgend moment krijgt de carrière van de ander dan voorrang. Die flexibiliteit is mooi.

 

Blijvende trend?

Altijd leuk om vooraf te bedenken hoe een trend zich zal ontwikkelen. Als work life balance trendwatcher denk ik dat de voorgaande trend van dual career couples in Nederland eerst nog verder uitkristalliseert en zich verder ontwikkelt. De vervolgtrend dat de één in het openbaar een stap terug doet voor de loopbaan van zijn partner zal zo’n vaart niet nemen, maar is er wel – dat denk ik – to stay.

Afgezien van een enkeling in uw organisatie of bedrijf die een dergelijke stap al overwoog, verwacht ik niet dat het heel snel zal gaan en dat u meerdere mannelijke of vrouwelijke collega’s zult hebben die u met een dergelijke stap zullen verrassen. De reden hiervoor is dat niet iedereen op zijn 38e, zoals Ritter, een van de best betaalde executives met een stormachtig succesvolle carrière is.

Er zullen nog wat jaren overheen gaan, maar het is goed om erop voor te sorteren dat (tijdelijk) voorrang geven aan een partner’s carrière tot de loopbaan mogelijkheden behoort voor working parents en dat ook u dit zult tegenkomen in uw werk, voor uzelf, uw organisatie of bedrijf.

 

Wilt u meer lezen over Werkende Ouders? Lees hier meer over Werkende Ouders en de Kunst van het Presteren.

 

Priorities. In work and life. Sandra Kruijt

 

Deel dit artikel