Bij de opening van het academisch jaar op 7 september 2021 is door de actiegroep WOinActie opnieuw een pleidooi gehouden voor betere financiering van het wetenschappelijk onderwijs in de strijd tegen de hoge werkdruk, onderbetaalde promovendi, onbetaald overwerk en massaonderwijs.

Ook nam de demissionair minister de alternatieve begroting van WOinActie in ontvangst, overhandigd door initiatiefnemers Rens Bod en Remco Breuker. Volgens de hoogleraren en de overige organisatoren heeft het wetenschappelijk onderwijs nog altijd structureel 1,1 miljard euro extra nodig van de overheid.

WOinactie

Het is het vervolg van WoinActie en het onderzoek dat de Inspectie SZW (januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie geheten) heeft uitgevoerd op de universiteiten van Nederland.

In 2020 heeft het programma Arbeidsmarktdiscriminatie en Psychosociale arbeidsbelasting van Inspectie SZW een project uitgevoerd gericht op de universiteiten in Nederland.

Aan alle universiteiten is gevraagd om ‘actieplannen’ – de plannen van de universiteiten op het gebied van werkdruk, ongewenst gedrag/discriminatie en arbeidstijden – aan Inspectie SZW aan te leveren.

Deze plannen zijn vervolgens door Inspectie SZW bestudeerd en geanaly­seerd.

Met de gekozen interventie in de vorm van actieplannen houdt Inspectie SZW de vinger aan de pols en wordt tevens recht gedaan aan de primaire verantwoordelijkheid van de universiteiten om zelf in actie te komen en regie te nemen.

Op de site van I-SZW en in de rapportage WO in Actie wordt verslag gedaan van de acties en bevindingen in het kader van het project van Inspectie SZW.

 

Plenair Debat Tweede Kamer van 13 september 2021

In het plenair debat van de tweede kamer op 13 september 2021 wordt de in het kader van de Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (Kamerstuk 31288-912) besproken: de Brief regering d.d. 10 juni 2021 – I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Antwoorden op vragen commissie inzake reactie Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019

 

Stress, hoge werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting. Wat kan Priorities voor u betekenen?

Vanuit de praktijk van Priorities zie ik de extreem hoge werkdruk binnen het wetenschappelijk onderzoek. Het blijft belangrijk om te komen tot fundamentele oplossingen voor de hoge werkdruk in wetenschappelijk onderwijs, net als oplossingen voor stress en burn-out voor wetenschappelijk personeel en promovendi.

Beleid en structurele oplossingen voor de korte en lange termijn zijn noodzakelijk.

Dat neemt niet weg dat individuele hoogleraren, universitair docenten, promovendi en wetenschappelijk personeel niet altijd kunnen wachten op de implementatie van oplossingen, die nog moeten uitkristalliseren in een nog te vormen nieuwe regering. Vanuit Priorities ben ik altijd op gericht mensen werkende oplossingen voor werkdruk te bieden. In dat kader bied ik u graag (kosteloos) het Ebook Priorities at Work met werkende oplossingen vanuit de praktijk.

Loopt u nu tegen veel te hoge werkdruk of stress aan? Dan nodig ik u uit het Ebook Priorities at Work te lezen. Ik heb het geschreven om u direct 9 blijvende oplossingen te bieden van uw werkdruk en stress. Het werkt. Zo zeggen tal van cliënten, hoogleraren en universitair docenten, die het Ebook al downloadden en lazen.

Priorities. Makes life easier for busy professionals.

 


Literatuur:

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2021/07/08/woinactie

https://www.scienceguide.nl/2021/09/minister-poogt-woinactie-gerust-te-stellen-met-onderhandelingsdocument-vvd-en-d66/

Deel dit artikel