Een hoge werkdruk kan grote gevolgen hebben. Gaat werkdruk over in werkstress, dan is het een beroepsrisico met aansprakelijkheid vanuit goed werkgeverschap of goed opdrachtgeverschap.

Belangrijke kennis rond mentale gezondheid zet ik voor u op een rij. In mijn praktijk merk ik dat veel mensen bestaande goede informatie rond psychosociale arbeidsbelasting niet kennen en het wiel opnieuw willen uitvinden. Oplossen van (fysieke en mentale) overbelasting, psychosociale arbeidsbelasting en preventie van stress is een belangrijke pijler van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vanuit Priorities ben ik u graag van dienst met werkende oplossingen voor werkdruk en stress. Hieronder leest u meer. Geen tijd om meer te lezen? Dan hoeft u alleen te onthouden: Priorities. Makes life easier for busy professionals. 

Campagnes gericht op mentale gezondheid, werkdruk en stress

Goed voor u om te weten is, dat preventie van werkstress een speerpunt is geweest van EU-beleid en beleid in Nederland vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

  • In 2010 werd de campagne gelanceerd ‘Work. In tune with life’, met goede materialen (inmiddels achterhaald) voor medewerkers en leidinggevenden om het thema werkstress bespreekbaar te maken in organisaties en werkdruk op te lossen.

 

  • In 2014 ging de Europese campagne van start Healthy Workplaces Manage Stress (Gezond werk is werk zonder stress).

 

  • In Nederland werd deze campagne uitgerold onder de naam ‘Herken de druppel – check je werkstress’. Tot 2018 werd aandacht besteed aan factoren die werkstress veroorzaken, zoals werkdruk, een verstoorde balans tussen werk en privé, mantelzorg, zorg voor kinderen of rouwverwerking. Een evaluatie van deze campagne psychosociale arbeidsbelasting (PSA) heeft niet plaatsgevonden. Wel wordt het meegenomen in een onderzoek naar het stelsel voor gezond en veilig werken.

 

World Health Organization en burnout

Ook de World Health Organization (WHO) draagt bij. In 2019 is burn-out opgenomen in de 11e herziening van de internationale classificatie van ziekten (ICD-11) als een factor van belang in werk gerelateerde gezondheidsproblemen.

 

SCP en SER

In september 2020 verscheen het (jaarlijkse) SCP rapport, waarin ook aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Daarnaast staat het onderwerp op de beleidsagenda van de Sociaal Economische Raad (SER).

 

Wetenschappelijk onderzoek, Trimbos Instituut, TNO, Centrum Beroepsziekten, Mind, ZonMw

Gerenommeerde onderzoeksinstituten (of soms: fondsen) kan ik u van harte aanbevelen om te volgen. Van sommige instituten zoals TNO is niet altijd helder of ze ingeschakeld zijn door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om beleid verder te ontwikkelen of, met deze bijzonder rol die TNO vervult, een gewone marktpartij is. Dit kan verstorend werken op de markt.

 

Trends in werkdruk en preventie van stress

Het onderwerp werkdruk, stress en preventie van psychosociale arbeidsbelasting blijft altijd in beweging. In iedere organisatie, bedrijf, functie, werksituatie, privé situatie en persoon is werkdruk anders opgebouwd. Daarmee is de in te zetten oplossing anders.

Toegespitst op verschillende beroepsgroepen of sectoren zie ik de laatste jaren rapporten verschijnen en wordt werkdruk en stress ook voor die beroepsgroep onderzocht. U leest er meer over in blogs van Priorities. Lezers van de Priorities’ nieuwsbrief en cliënt-organisaties stuur ik regelmatige updates. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek en goede literatuur is beschikbaar. Neem contact op als u advies wilt of een actuele stand van zaken voor uw sector, bedrijf of organisatie.

 

Wetenschappelijk onderzoek, beleid, wetgeving of de praktijk

Het belangrijkste blijft om werkdruk en stress echt op te lossen. Dat lukt niet altijd met wetenschappelijk onderzoek. Dat lukt niet altijd met alleen beleid. Werkdruk écht oplossen doe je in de praktijk, met de voeten in de klei.

Daarom zie je dat onderzoek, beleid, richtlijnen, campagnes ten spijt de cijfers van burn-out, werkdruk, stress, verzuim en uitval blijven stijgen. Werkende oplossingen voor werkdruk zijn maatwerk, afhankelijk van:

  • sector, organisatie, bedrijf, team, afdeling
  • beroep
  • persoon
  • de resultaten die mensen moeten neerzetten
  • iedere persoonlijkheid en ieders opbouw van het werk en privé leven geldt een andere balans in het werk, balans tussen werk en privé om vorm te geven.

Heel belangrijk is de specialistische kennis vanuit verschillende beroepen op de juiste waarde te schatten. De bedrijfsarts, manager human resources, arbo professionals, managers, directie, arbeid- en organisatiedeskundigen, de huisarts, psycholoog, vertrouwenspersoon. Mensen in al deze functies hebben hun eigen rol en expertise in oplossingen voor mentale gezondheid, stress en werkdruk.

Voor iedere organisatie is de samenstelling van de specialisten met het onderwerp belast weer anders, net als de resultaten van hun werk, (jarenlange) beleid en hun inspanningen en het aanbod dat zij hebben neergezet voor hun organisatie of bedrijf. Ook zijn er hele goede ondersteunende instrumenten, applicaties en workshops.

Niet te vergeten is dat er ook mensen zijn die overal van verstoken blijven. Bijvoorbeeld een zelfstandige zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering komt niet gauw bij een bedrijfsarts terecht. Die moet het doen met de kennis van de huisarts over psychosociale arbeidsbelasting.

Het kan ook zijn dat je vertrouwelijkheid opzoekt buiten je bedrijf of organisatie. Een minder goede ervaring uit het verleden binnen je bedrijf of organisatie maakt bijvoorbeeld dat je liever een externe deskundige inschakelt. Naast specialistische kennis en ervaring bijdragen rond werkende oplossingen van werkdruk voor verschillende sectoren, bedrijven, organisaties, teams en in individuele executive coaching, vervult Priorities die rol graag.

Ook is in iedere organisatie en in ieder beroep het taboe rond werkdruk en stress net weer anders opgebouwd. Ook die factoren bepalen de blijvende oplossing.

 

Priorities at Work | 9 Oplossingen voor werkdruk

Alle bovenstaande factoren in onderling verband dát is de kern van de specialisatie van Priorities. In presentaties, workshops en advies vertel ik u graag meer. Meer weten? Download het Ebook Priorities at Work met 9 relevante oplossingen voor werkdruk die iedereen tot zijn of haar beschikking zou moeten hebben, voor zichzelf of anderen.

Gaandeweg de jaren is Priorities binnen het brede vakgebied verder gespecialiseerd met het Priorities at Work Programma voor u als C-suite executives, directeur, hoogleraar, manager en advocaat. Werk reduceren en hogere targets halen.

Meer weten? Download het Ebook Priorities at Work hieronder en meld u aan voor een kennismakingsgesprek.

 

Mr. Sandra Kruijt

Eigenaar Priorities | Management consultant | Executive coach

 


Literature:

 

Work-related stress: Nature and management. (2015, January 26). OSHWiki, . Retrieved 10:24, August 9, 2021 from http://oshwiki.eu/index.php?title=Work-related_stress:_Nature_and_management&oldid=243733.

Work-related stress: Nature and management

Juliet Hassard and Tom Cox, Birkbeck College, University of London

It is widely recognised that work-related stress is one of the major contemporary challenges facing occupational health and safety. It is commonly understood that a need for stress prevention activities is prevalent in all European countries and across all types of organisations. This article will summarise the key issues in relation to work-related stress and will discuss how stress at work can best be managed.

 

Psychosocial risks and workers health. (2020, October 22). OSHWiki, . Retrieved 10:21, August 9, 2021 from http://oshwiki.eu/index.php?title=Psychosocial_risks_and_workers_health&oldid=252881.

Psychosocial risks and workers health

Marlen Hupke, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance

In recent decades significant changes, closely related to the manner in which work is organised and managed, have taken place in the world of work; resulting in many emerging risks and new challenges  faced by the field of occupational health and safety. Psychosocial risks have been identified as one of these key emerging risks. This article aims to give an overview on the theoretical background and current empirical findings regarding psychosocial risks, and their associated negative health outcomes for both the individual and the organisation.

 

(Deze post werd gepubliceerd in oktober 2020 en bijgewerkt in januari 2023) 

Deel dit artikel