Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde interessant nieuw onderzoek. Voor velen van u relevant en daarom hier integraal opgenomen. Daarnaast licht ik het vakgebied van Priorities eruit, werkdruk en work life balance. Hierbij is met name van belang het onderdeel over thuiswerken: de vervagende grenzen tussen werk en privé, stress klachten en mentale gezondheid.

Het rapport heeft specifieke maatregelen m.b.t. de vrije tijd | het basisonderwijs | het voortgezet onderwijs | het mbo | het hoger onderwijs | thuiswerken | ondernemers | werkgelegenheid | asielketen | de GGZ | verpleeghuizen.

U kunt hier het rapport op de website van het SCP lezen of hier downloaden: SCP Beleidssignalement Coronamaatregelen

 

Inhoud

Op pagina 4 navigeert u via een handige inhoudsopgave direct naar toepasselijke pagina’s voor u.

Specifieke maatregelen m.b.t. de vrije tijd (p. 5)
Specifieke maatregel m.b.t. het basisonderwijs (p. 8)
Specifieke maatregel m.b.t. het voortgezet onderwijs (p.13)
Specifieke maatregel m.b.t. het mbo (p. 16)
Specifieke maatregel m.b.t. het hoger onderwijs (p. 19)
Specifieke maatregel m.b.t. thuiswerken (p. 21)
Specifieke maatregel m.b.t. ondernemers (p. 25)
Specifieke maatregel m.b.t. werkgelegenheid (p. 29)
Specifieke maatregelen m.b.t. asielketen (p. 32)
Specifieke maatregelen m.b.t. de GGZ (p. 36)
Specifieke maatregel m.b.t. verpleeghuizen (p. 40)


 

De constateringen van het SCP zijn waardevol. Een aanvulling is daarbij op zijn plaats. In de wijze waarop de SCP constateringen formuleert, lijken het conclusies te zijn (‘Kortom’). Ze zijn echter geen statisch eindpunt. Ze zijn een goed beginpunt voor iedereen om tijdig een goede richting te geven in uw werk als leidinggevende of een andere richting te kiezen of in uw privéleven.

Bij iedere constatering van het SCP geef ik daarom een voorkeur aan het stellen van een vervolgvraag of geef ik een aanbeveling. Hieronder heb ik ze opgenomen. Voor mij is dát de echte kortom: de vervolgstap die u kunt zetten.

 

5,5 miljoen nieuwe thuiswerkers

In Nederland werkten voor de coronacrisis 5,5 miljoen mensen nooit thuis en 3,6 miljoen mensen soms of vaak (CBS 2020a).

 

Kortom: Voor veel mensen is thuis werken compleet nieuw, voor anderen al jaren een best practise. Dat wil zeggen dat we het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden. Vraag mensen in uw omgeving die één of meerdere dagen per week vanuit huis werken hun beste ervaring met u te delen.

 

Thuiswerken, vervagende grenzen tussen werk en privé, stress klachten en mentale gezondheid: uw visie als leidinggevende of uw rol privé onder de loep

Lezenswaardig is voor iedereen het deel over thuiswerken. Dit sluit het SCP af met een ‘Kortom’ van 5 punten, hieronder opgenomen.

In mijn ogen is belangrijk dat u bij iedere constatering van het SCP uw visie als leidinggevende toevoegt.  Of dat ieder van ons onze rol in privé onder de loep legt. De constateringen van het SCP zijn immers geen eindpunt, ze zijn het beginpunt van ons eigen juiste handelen.

 

Een vervagende scheiding tussen werk en privé ten gevolge van het thuiswerken zal naar verwachting bovengemiddeld bij vrouwen terechtkomen.

Kortom: Wat kun je doen of laten om dit niet zo te laten zijn?

 

Daarnaast leidt deze vervaging in gevallen tot stress, prikkelbaarheid en uiteindelijk mogelijk tot depressies en burn-out.

Kortom: Wat kun je proactief of preventief doen om dit niet zo te laten zijn? Lees hier bijvoorbeeld meer over het inventariseren van je stress signalen en oplossingen om ernaar te handelen.

Bijzonder kwetsbaar zijn eenoudergezinnen. Zij hebben per definitie maar één ouder waarop alles aankomt.

Kortom: Veel bewondering en respect komt hen toe. In onze directe omgeving kunnen we blijk van respect geven en hulp aanbieden.

 

Het is onduidelijk of de toename in thuiswerken die het gevolg is van de maatregel leidt tot meer autonomie voor werkenden. Voor vrouwen wordt verwacht dat zij, meer dan mannen, deze flexibiliteit inzetten voor hun zorgtaken.

Kortom: Wat kun je doen of laten om dit anders te laten zijn?

Werkgevers staan naar verwachting welwillend tegenover thuiswerken, maar hanteren hiervoor doorgaans wel productiviteitsargumenten. De tolerantie ten opzichte van een verminderde productiviteit is naar verwachting eindig.

Kortom: Welke werkende oplossingen kun je implementeren om productiviteit in werk goed te houden en in privé te verhogen?

Het wegvallen van reistijd kan stress-verminderend werken, maar ontneemt voor ov-forenzen bijna dagelijkse beweging. Mensen die met de auto naar het werk gaan, krijgen er tijd om te bewegen bij.

Kortom: uw vervolgstap is voor u om in te vullen. Loop een eindje, zou ik zeggen (ook goed omdat er inmiddels overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat wandelen fantastisch is voor onze gezondheid en welzijn. Zie het boek van Shane O’Mara – Te voet).


 

Wetenschap is er om te onderzoeken. Hulde, als altijd, voor de kwaliteit van het werk van het SCP. De oplossingen komen echter uit de praktijk. Van u en ieder en mij.

Laten we de constateringen uit het rapport vooral klein houden. Ze zien als beginpunt voor ons eigen juiste handelen.

mr. Sandra Kruijt

Management consultant | Executive coach | Eigenaar Priorities

 

 

Deel dit artikel