Anno november 2020 zal pesten op het werk nog steeds actueel zijn. En in tijden van corona vraag ik mij af of er nieuwe vormen ontstaan, digitaal, om collega’s te dwarsbomen. Heeft u er nieuwe ervaring mee? U bent welkom om te reageren.

Het blijft belangrijk om alert op te zijn. Gevolgen van pesten zijn enorm. Voor de persoon zelf en voor de organisatie. Kosten door verzuim en uitval kunnen immers hoog zijn.

In 2016 werd door toenmalig Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne Ongewenste omgangsvormen gelanceerd. De campagne was onderdeel van een (Europees) vierjarig programma gericht op preventie van arbeidsrisico’s die stress veroorzaken en tot ziekteverzuim kunnen leiden: werkdruk, agressie, geweld, intimidatie, pesten en discriminatie. Dat mag dus allemaal niet op de werkvloer. Tenminste, als uw mensen, uw en hun duurzame inzetbaarheid u lief zijn.

Pesten komt op alle lagen in organisaties voor. Soms is het zichtbaar voor anderen, soms bestaat het uit negeren en minder zichtbaar. Soms is pesten verpakt als grap, met steeds dezelfde persoon als mikpunt. Het kan onder collega’s zijn of juist vanuit een leidinggevende komen.

Het vraagt in leiderschap dat u nagaat of pesten speelt en dat u stelling neemt. Het vraagt van u om het enige juiste om te doen, ook daadwerkelijk te doen. Maar al te vaak lopen mensen daarvan weg en daarom geef ik u graag een duwtje in de goede richting door het uitvergroten van een ongewenste situatie. Voert u dus eens een goed gesprek met uw medewerker Jansen, mogelijk zelfs leidinggevende op een hoge positie in uw mooie bedrijf.

“Jansen, luister eens grote zak tabak, als jij zo doorgaat zoals je doet met je collega Pieterse, met dat pesten en treiteren en intimideren en dat iedere dag weer op die ellendige linkmiegelige manier, bij voorkeur als niemand kijkt omdat je van achterbaksheid aan elkaar hangt, slijt Pieterse binnenkort het parket en de bekleding van de divan bij de psychiater of psycholoog in de nabehandeling van al die narigheid die jij met je tronie veroorzaakt”.

Maar dan anders verwoord natuurlijk. Preventie van pesten op het werk, stress en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) vraagt ook van u en mij enige aanpassing van taalgebruik en gedrag. En u weet ongetwijfeld als geen ander het enige juiste om te doen om de ongewenste situatie onder uw leiderschap te beeindigen.

Wilt u advies over een ongewenste situatie, neem contact op.

 

Sandra Kruijt


Weer weten?

De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op de website van Inspectie Szw kunt u een check doen om na te gaan of u voldoende doet om te hoge werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen. Ook kan het u ideeën geven waar u zelf aan kunt denken mocht ongewenst gedrag spelen.

Goede informatie vindt u daarnaast bij Stichting Pesten op de Werkvloer 

Deel dit artikel