Om te laten zien hoe je het beste kunt omgaan met stress op het werk beschrijf ik een casus uit de praktijk. In deze casus zie je de gevolgen als je niet op tijd een verstoorde balans tussen werk en privé oplost. Soms is dat de beste manier om te laten zien wat je wél moet doen. En om te laten zien hoe belangrijk het is om de vicieuze cirkel van te hoge werkdruk te doorbreken.

Vanuit Priorities zijn gelukkig veel oplossingen voor werkdruk mogelijk. In mijn praktijk zie altijd weer hoe het mijn cliënten lukt om werkdruk en stress op te lossen. Laten we starten met deze casus uit de praktijk ‘Herken de druppel, check je werkstress’, met toestemming geplaatst.

Verstoorde balans tussen werk en privé

Vrouw (49) heeft als divisiemanager carrière gemaakt. Ze wordt door iedereen gewaardeerd in haar werk  nét onder de Raad van Bestuur. Ze is plichtsgetrouw, hardwerkend. Iedere keer doet ze een tandje erbij. Haar uitgangspunt is ‘voor een mooie functie spreekt dat voor zich’. Ze heeft opgroeiende kinderen, is actief als vrijwilliger en maakt werkweken van minstens 45 uur.

Plotseling valt het doek. Tijdens de vakantie is het eigenlijk al mis, realiseert ze zich achteraf. Ze sliep al een tijd slecht en tijdens de vakantie blijft dat. Na de vakantie is ze niet uitgerust. Een periode van extreme slapeloosheid en lichamelijke klachten volgt.

Ze blijft doorgaan. Ze krijgt signalen van collega’s en uit haar privéomgeving. Ze besteedt er geen aandacht aan. Ze weet niet wat ze anders kan doen.

Na een avondvergadering weet ze niet hoe ze met de auto is thuisgekomen en realiseert zich dat ze black-outs heeft. Die heeft ze ook op haar werk. Ze valt op een avond letterlijk ‘om’.

 

Preventie is belangrijk

Preventie van ziekte door werkdruk en stress is heel belangrijk. Hoewel je weer herstelt van ziekte, uitval of burnout door stress of onbalans tussen werk en privé, is het beter om het niet zo ver te laten komen en tijdig in te grijpen. Tegelijkertijd is het een van de moeilijkste zaken om zelf in te zien, dat je misschien te ver gaat in stress op het werk of stress in privé. Dat zie ik vaak in mijn praktijk. Je kunt belanden in de wat ik de vicieuze cirkel van werkdruk noem: je denkt de werkdruk door steeds harder te werken op te kunnen lossen.

 

Oplossen van werkstress is ook een werkgeversverplichting

Hoewel de beste (lees: vaak de snelste) oplossing voor stress begint bij jezelf is het goed en belangrijk om te onthouden dat preventie van stress en zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting een wettelijk vastgestelde werkgeversverplichting is. Het niet voldoen aan die verplichting als werkgever kan verstrekkende gevolgen hebben.

 

Welke aanpak moet u kiezen? Wat kunt u doen?

Om de vicieuze cirkel van werkdruk te doorbreken is gelukkig veel mogelijk. Ik heb dat beschreven in het Ebook Priorities at Work met 9 werkende oplossingen voor werkdruk.

 

De 9 Do’s en Don’ts die ik vanuit de praktijk beschrijf:

Can Do mentaliteit Werkdruk is op te lossen
Do: Ken de feiten
Don’t Werkdruk in onjuist perspectief plaatsen
Do Nagaan welk aanbod tot je beschikking staat
Do Inventariseer werkdruk – privédruk – combinatiedrukte©
Don’t Voorbij gaan aan stress signalen
Do De gevolgen voor het werk serieus nemen
Do Denken ‘Wat kan ik laten?’ in plaats van ‘Wat kan ik doen?’
Do Kennismakingsgesprek Priorities

 

Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk

Het Ebook bied ik je (of: u) graag aan vanuit Priorities. Je leest er gemakkelijk doorheen en je hebt er direct iets aan. Dat zeggen mensen die het gelezen hebben.
Voor uzelf, voor jouzelf, iemand die je leiding geeft of misschien wel voor degene van wie je het meeste houdt en van wie je denkt: zo gaat het echt niet langer.

Mentale gezondheid en stress alle informatie op een rij | het wiel niet opnieuw uitvinden

Sandra Kruijt

Priorities. Makes life easier for busy professionals.