Zoals ik schreef in deze serie ‘8 Mindsets om burnout bewust te beperken’ is veel bekend uit wetenschappelijk onderzoek over werkdruk, werkstress, burnout en samenhangende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar gebruik van technologie, onderzoek naar werkstress, slaap en piekeren, innovaties in stressmonitoring en best practices over duurzame inzetbaarheid.

Soms is het oude wijn in nieuwe zakken en soms een goed glas wijn. Universiteit Tilburg deed een prachtig onderzoek dat in oktober 2017 werd gepubliceerd. Chapeau, een goed glas wijn.

 

Reduceren van werk – Priorities at Work programma

 

Het onderzoek is uitgevoerd uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).  In dat onderzoek noemen werknemers de hoge werkdruk als belangrijke oorzaak van uitval, zowel de feitelijke werkdruk als de zelfopgelegde werkdruk.

In deze serie ‘8 Mindsets om burnout bewust te voorkomen’ relevant, omdat dit het grote belang benadrukt om werk te reduceren.

Het klinkt gemakkelijk, maar niets is moeilijker dan dat: werk reduceren als je echt niet meer weet hoe je al het werk gedaan moet krijgen. Of werk reduceren als de zorg in je achterhoofd speelt of je die volgende carrièrestap wel kunt zetten met je huidige hoeveelheid werk en je huidige mate van ongeorganiseerdheid of gefragmenteerd werken.
Het is moeilijk, maar gelukkig mogelijk: werk reduceren, minder uren maken en hogere targets halen. Daarvoor bied ik cliënten in het Priorities at Work programma een effectieve interventie: de kickstart coaching on the job van een hele dag. Op de werkplek zelf, achter je eigen bureau, reduceren we samen je werk.

Succes wordt niet verwoord

 

Terug naar het onderzoek. Fantastisch onderzoek en toch zit ik ermee in mijn maag, hoe ik het onderzoek van Tilburg University hier ga verwoorden.

Kijk, je bent erg succesvol. Jij en je mensen zijn fantastisch en tot grote dingen in staat voor je organisatie, bedrijf, je opdrachtgevers of klanten. Je bent trots aan het werk en trots op wat je kunt. Trots op wat je bereikt en trots op de plannen die je nog gaat omzetten in resultaten.

Als het al even tegenzit, jijzelf of één van de mensen onder je verantwoordelijkheid heeft bijvoorbeeld teveel hooi op de vork genomen, dan verwoord je het nog steeds positief. ‘Je moet even bijtanken’, ‘Even gas terugnemen’ en meer van deze mooie uitdrukkingen voor een heel gewoon fenomeen: dat de boog niet altijd gespannen kan staan.

Taboe: de keerzijde van succes

 

Maar soms kan het zijn dat je er letterlijk ziek van bent geworden. Dan ben je net te ver gegaan en kost het meer dan de gebruikelijke tijd die je gewend bent, om weer fit te worden.

En daar heeft Tilburg University onderzoek naar gedaan. Schrik niet, het is immers het vakgebied van mentale gezondheid en werk. Voor de onderzoekers is het net zo gewoon om er in hun vaktermen over te praten, als een chirurg die vertelt over een driedubbele hechting met bijzondere knoop op een plek waar je die liever niet visualiseert.

Het onderzoek heet in het Engels: Return to work after common mental disorders. In het Nederlands: Inzicht in herstel en werkhervatting bij werknemers met psychische problemen.

Ter toelichting: het onderzoek richtte zich op psychische problemen, zoals angst, depressie, overspanning en burn-out. Maar liefst 20% van de werkende bevolking heeft in deze onderzoekstermen een vorm van psychische problemen.

Het T-woord is gevallen. We hebben het taboe te pakken.

Zal ik het maar doorbreken? Ik heb dus ook wel eens psychische problemen gehad. Tenminste, als je het zo verwoordt. Voor de rest ben ik gewoon en word ik graag aangesproken op mijn succes.

Meer begeleiding nodig voor werknemers na ziekteverzuim

 

Burnout en overspanning is maar een tussenfase en komt weer goed met met de juiste zorg en aandacht.

Mocht je een burnout niet hebben kunnen voorkomen, dan komt je veel goede zorg en aandacht toe. Dat wil ook zeggen dat je veel goede begeleiding moet geven als je bijvoorbeeld als leidinggevende in de positie zit dat de ander op jouw expertise moet leunen.

Daarom is het onderzoek, uitgevoerd door o.a. Dr. Margot Joosen en Dr. Evelien Brouwers van Tranzo / Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University, zo relevant.

Uit het onderzoek komt dat meer begeleiding nodig is voor werknemers met psychische problemen die weer aan het werk gaan na ziekteverzuim. Uit dit onderzoek blijkt ook dat werknemers begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Verder is het van belang om in gesprek te blijven met zieke werknemers en is het wenselijk om een gepersonaliseerd ‘terug naar werk plan’ op te stellen met aandacht voor wensen en behoeftes van de werknemer.

 

Rol leidinggevende cruciaal

Uit groepsinterviews met psychologen, arbo-professionals, huisartsen en leidinggevenden kwam naar voren dat (…) met name de rol van de leidinggevende als cruciaal belangrijk werd gevonden voor een goede en snelle terugkeer naar werk.

Ervaren hoge werkdruk prominente oorzaak verzuim

Werknemers noemen de hoge werkdruk als belangrijke oorzaak van verzuim, zowel de feitelijke werkdruk als de zelfopgelegde werkdruk. Psychische problemen werden eerder als een gevolg en niet als oorzaak van verzuim genoemd. Langdurige thuiszitters gaven vaak aan dat ze hun werk inhoudelijk niet meer leuk vonden.

 

Sommige zaken klinken bekend, andere zijn goede eyeopeners. De bevindingen en aanbevelingen zijn te lezen in het Engelstalige rapport ‘Return to work after common mental disorders’. Het rapport en Engelstalige persbericht zijn maandag 9 oktober gepubliceerd door IOSH.

 

Uw succes in het werk

Als ik naar dit onderzoek kijk en de implementatie in de praktijk vorm geef, zie ik het volgende:

 

1.

Goed onderzoek kan voor ons verborgen blijven. Het spreekt ons niet aan of we voelen ons niet aangesproken. Over ‘psychische problemen’ hebben we het liever al helemaal niet en dus moeten we ervoor waken dat we het kind niet met het badwater weggooien.

Goed onderzoek moet ons ook goed ‘opgediend’ worden. We moeten als het ware in staat gesteld worden om te ‘kunnen gaan luisteren’ naar wat de onderzoekers ons voor boodschap brengen. Voorwaarde daarvoor is dat we vanuit ons succes aangesproken worden:

Naast ons succes in het werk, speelt dat soms sprake is van overspanning of burnout. Misschien niet bij onszelf als wel bij mensen om ons heen en dus moeten we putten uit goede kennis.

Die schakel tussen goede kennis uit wetenschap en onze praktijk bied ik graag in deze blogserie ‘Mindsets om burnout bewust te beperken’.

 

2.

De rol van de leidinggevende is cruciaal, zo blijkt uit dit onderzoek. We moeten alleen niet vergeten dat in Nederland natuurlijk ook één miljoen zelfstandigen werken, die geen leidinggevende hebben. Als zelfstandige moet je ervoor waken dat je niet met lege handen staat.

Ook bij het hoger management of directieleden is de vraag of zij een leidinggevende hebben die een rol voor hen kan vervullen mochten zij ooit uitvallen. Of geldt voor hen wellicht een hoog ‘zoek het zelf maar uit’–gehalte? Dan kun je in de situatie komen dat je de mensen onder jouw leiding goed begeleidt en zelf met lege handen staat als jij in een situatie van overspanning of burnout zit.

Laatst heb ik de Return to work stappen uit dit onderzoek preventief ingezet tijdens een coaching on the job. Het ging om een cliënte die dreigde uit te vallen met burnoutklachten na jarenlang opgebouwde hoge werkbelasting in een (mooie en tegelijk uiterst) competieve werkomgeving. De vrouw had geen leidinggevende en wilde bovendien in haar organisatie niet bekend hebben dat ze burnout klachten had. Ook in die setting is behoedzaam en effectief schakelen belangrijk aan de hand van de Tilburgse Good Practices.

 

3.

Dit onderzoek leerde mij dat een goede terugkeer naar werk, als je er analytisch naar kijkt, bestaat uit zo’n zestig factoren die terugkeer naar het werk faciliteren. Allemaal tussenstappen die succesvol gezet moeten worden door soms wel 4-5 verschillende professionals in verschillende beroepsgroepen: de psycholoog, arbo-professional (bedrijfsarts of andere arbodeskundige), huisarts, leidinggevende (als je die hebt) en niet te vergeten de werkende zelf.

Nog beter is natuurlijk om deze stappen in preventie te verwerken, in het tegengaan dat je uitvalt.

Het gaat te ver om de stappen hier allemaal te benoemen. Van signalen herkennen voor de leidinggevende, tot zelfinzicht ontwikkelen, bieden van een goede structuur, leren van de crisis, voorkomen van tegenstrijdigheden in adviezen van werkhervatting tussen huisarts en bedrijfsarts etc. Hieronder kun je er meer over lezen, met de volgende kanttekening.

 

Priorities. Makes life easier for busy professionals.

 

Je hoeft de Good Practices niet te lezen. Liever niet zelfs als je al veel teveel werkzaamheden hebt liggen binnen de tijd die je überhaupt kunt werken. Dan is vandaag maar één vraag belangrijk: hoe kan je je werk reduceren? Wat kan je niet doen?

Dan ben je goed bezig.

 

Priorities. Makes life easier for busy professionals.

Het enige dat je dan nog hoeft te doen voor tegen de tijd dat oplossen van werkdruk echt nijpend wordt, is: Priorities. Makes life easier for busy professionals.

In een inspiratiegesprek (vrijblijvend, kosteloos en volstrekt vertrouwelijk) geef ik je dan graag alle handvatten om burnout direct te beperken en je werk te reduceren zodat je niet uitvalt.

 

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 


Meer informatie over het onderzoek vindt u hier:

 

Extra begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen

 

Return to work after common mental disorders

 

Good practices in action. De genoemde factoren vind u hier: Three tables showing barriers facilitators and roles in RTW (1) (p. 4)

 

Ook kunt u een video over het onderzoek bekijken.

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Uit onderzoek blijkt dat werknemers begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd door o.a. Dr. Margot Joosen en Dr. Evelien Brouwers van Tranzo / Tilburg School of Social and Behavioral Sciences van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).

 

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 


 

WILT JE WETEN WIE IK BEN EN WAT IK VOOR JE KAN BETEKENEN?

Met plezier begeleid ik directeuren, managers, hoogleraren en mensen in vrije beroepen, die een spagaat ervaren tussen declarabele uren werken in hun expertise en hun management-, bestuurs- of acquisitietaken. Met coaching on the job en in-company advies begeleid ik cliënten om veel minder uren te maken door werk te reduceren, de organisatie van het werk opnieuw in te richten, scherpe prioriteiten te stellen en veel hogere targets te halen.

Dit doe ik sinds 2004, met succesvolle begeleiding van bijvoorbeeld een hoogleraar met een grote afdeling, een directieteam van een bank of een directeur van een zorginstelling.

Een spagaat kan veroorzaakt worden door hoge eisen en doordat er teveel werkzaamheden liggen. Een spagaat kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als working parents, work life balance, mantelzorg, (chronische) ziekte of burnout. Voor de oplossing draag ik mijn werkervaring als advocaat, als Chief Human Resources, lid van het management team en als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid bij aan de expertise van mijn cliënten. Samen geeft dat prachtige resultaten.

 


UITNODIGING KENNISMAKINGSGESPREK

Wil je direct aan de slag om het risico voor jou op burnout te beperken? Is het lastig om te bedenken wat hierin de meest logische stap is om te zetten omdat je zoveel werk hebt liggen (in werk of in privé)? Ga dan met me in gesprek.

Ik nodig je uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Het gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijg je helder wat je nu nog tegenhoudt om minder uren te werken, leer je wat er voor nodig is om je werk te verminderen en welke stap je hierin kunt zetten. Ook vertel ik je graag meer over het Priorities at Work Programma.

Je kunt je hier aanmelden. Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 

 

Kennismakingsgesprek aanvragen

 


EERDER SCHREEF IK IN 8 MINDSETS OM BURNOUT BEWUST TE BEPERKEN :
MINDSET 1 – MET DE JUISTE KENNIS BEPERKT U HET RISICO

Er is veel goede kennis aanwezig. De kunst is die kennis eruit te pikken die u precies de juiste stap verder kan helpen. Bij work load, werkdruk, werkstress, burnout spelen veel verschillende factoren. Is uw werk of uw privé daarin bepalend? Of juist de combinatie? Informatie op (uw) maat is belangrijk. https://wp.me/p2f05p-1mx

MINDSET 2 – WEES U BEWUST VAN DE HEERSENDE MENING IN UW DIRECTE OMGEVING

Kent of bent u één van de mensen die veel ballen in de lucht houden? Weet u ook wel, dat de work load bij u al een tijdje opbouwt? Hoe denkt men over werkdruk, stress en burnout in uw omgeving? Er zijn een paar goede vragen (van I-SZW, voorheen: arbeidsinspectie) die u zichzelf kunt stellen. https://wp.me/p2f05p-1nm

MINDSET 3 – BURNOUT: EEN GROTE SKYDANCER

Wat we leren van onderzoek naar burnout? Hoe we het voorkomen!

Burnout lijkt een hele omweg. Een skydancer die veel energie kost. https://wp.me/p2f05p-1nQ

 

Ik nodig je van harte uit om te reageren hier of per mail op info@priorities.nl.

 

 

Deel dit artikel