Artsen hebben hún expertise, hoge werkdruk en vakgebied om bij te houden. Maar dringt de wereld van WERK, een andere sector, eigenlijk wel door in de spreekkamer? Is de medische sector onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een gesloten bastion of komt expertise uit ander vakgebied ten goede aan patiënten.

Bij een goede column van huisarts Rinske van Goor in de Volkskrant (17 maart 2022) vroeg ik mij af of de wereld van werk voldoende aan bod kwam tijdens het consult in de spreekkamer.

Een 32-jarige advocate door haar medisch specialist goed behandeld en begeleid bij kanker, krijgt het als ex-patiënte zwaar. Ze heeft een goed luisterend oor aan Van De Goor.

 Natuurlijk is een column beperkt en is er vast meer besproken.

 

Geduid vanuit de wereld van werk

Geformuleerd vanuit de wereld van werk, zou ik het als volgt duiden.

* De jonge advocate valt in het Zwarte Gat na Kanker. vallend meisje animatie het zwarte gat na kankerZie deze belangrijke en waardevolle animatie Het Zwarte Gat na kanker
* Ze krijgt vragen rond zingeving van werk (werkwaarden), een bekend gevolg van een ingrijpende periode (life event en/of career shock).

 

 

Praktische informatie en ondersteuning bij ziekte, herstel en werk

Ik hoop dat de jonge vrouw naast begrip van de huisarts een praktisch informatiepakket meekrijgt voor de periode tussen het Zwarte Gat na Kanker en het moment dat het weer goed komt. Met informatie over:

  • wat je na je behandeling tegen kunt komen;
  • relevant onderzoek;
  • relevante informatie uit de praktijk, door ervaringsdeskundigen samen met experts of marktpartijen tot stand gebracht;
  • mensen of organisaties, zoals de bedrijfsarts of arbeidsongeschiktheidsverzekeraar etc. die je op weg kunnen helpen. In organisaties ligt ook een rol bij human resources management (HR) en bij leidinggevenden of management. Als zelfstandige zoals een advocaat is, hangt het van de omvang van je kantoor af, welk niveau van kennis er is.

Het gaat om heldere informatie waarin iemand zichzelf herkent, moeilijke gevoelens benoemd ziet en stappen die anderen hebben gezet om er goed doorheen te komen. Dan komt het goed.

Het gaat om kennis uit de wereld van werk. De wereld die WERK onderzoekt en oplossingen aanreikt om succesvol te kunnen werken en duurzaam inzetbaar te zijn, ook met een (chronische) ziekte.

 

Vakliteratuur en vakgebied uit deze wereld van werk

Om een greep te doen uit dit vakgebied: International Labour Organization | European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) | European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) | ZonMw | Sociaal en Cultureel Planbureau | Centraal Bureau voor de Statistiek | Sociaal-Economische Raad (SER). Onderzoek van verschillende Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU). Instrumenten die vanuit de markt worden ontwikkeld, met: – grote partijen als TNO (de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeidsomstandigheden (ZEA); en – middelgrote partijen en small medium enterprises (SME’s).

Naast dat ik vanuit Priorities een SME run, hou ik bovenstaand vakgebied bij. Globaal gezegd, de sector die valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en internationaal geworteld is.
Een dagtaak kan ik ermee vullen.

 

Gemiste kans in de spreekkamer

Ik duid het dan ook niemand euvel dat goede kennis OVER werk niet altijd betrokken kan worden bij adviezen in de spreekkamer.

Wel kunnen het gemiste kansen zijn voor de patiënten, ex-patiënten, hun dierbaren, familie en collega’s. Daarom draag ik graag bij aan deze belangrijke informatievoorziening en beschikbaar maken van kennis.

 

Overzichtskaart Werk en Kanker

Speciaal voor iedereen geconfronteerd met ziekte (én familie, collega’s en artsen) de Overzichtskaart werk en kanker definitief (De Argumentenfabriek B.V., met erin genoemd de mensen die de kaart mogelijk maakten). Met dank aan belangrijke organisaties, kennisinstituten, ervaringsdeskundigen en experts in de praktijk.

Ook blijft de informatie van het congres bij de lancering van de video Het Zwarte Gat na Kanker altijd goed om te lezen. Hier opgenomen onderaan deze post over (borst)kanker en re-integratie.

Deze kennis is u graag aangeboden door Priorities. Naast mijn inhoudelijke werk als management consultant en executive coach, werk ik graag mee aan goede communicatie en informatievoorziening in de wereld van werk.

Opnieuw herijken?

Staat je hele wereld op zijn kop?

Kan ik vanuit Priorities iets voor je betekenen? Bijvoorbeeld samen sparren over de beschikbare kennis en bespreken wat een goede vervolgstap voor je kan zijn?

Wil je in een zoektocht naar hernieuwde zingeving in je werk sparren over je werkwaarden?

Overweeg ook eens of deze masterclass van Priorities Targets en Werkwaarden aansluit bij wat je op dit moment zoekt. Uitdagende perioden in leven en werk zijn vaak het onderwerp van gesprek tijdens deze masterclass, die gebaseerd is op een wetenschappelijk gevalideerd instrument, aangevuld met Priorities’ expertise vanuit de praktijk.

Graag nodig ik je uit om contact op te nemen!

In de wereld van werk wordt veel goed werk gedaan.
Net als hopelijk voor jou of je dierbare of collega in de medische sector.

Heb jij andere belangrijke tips of adviezen die niet genoemd zijn? Laat het in de reacties weten. Jouw bijdrage helpt een ander!

 

Sandra Kruijt

Deel dit artikel