Wist u dat I-SZW (voorheen: arbeidsinspectie) in april 2017 een Basis inspectiemodule Werkdruk publiceerde? Als directeur, manager, leidinggevende in uw organisatie of als zelfstandige, geef ik u de belangrijkste onderdelen uit het gedachtengoed van deze inspectiemodule mee. Als tegenhanger voor van die gedachten dat stress en werkdruk gewoon bij uw functie of bij die van de mensen in uw organisatie. et is een richtlijn voor intern gebruik.

ACHTERGROND RICHTLIJN

Voordat ik in ga op de tweede mindset om burnout bewust te beperken, eerst wat achtergrond informatie. Bent u een nieuwe lezer van deze blogserie ‘8 mindsets om burnout bewust te beperken’? Dan verwijs ik graag naar de toelichting onderaan dit blog.

De Inspectie SZW gaf één-twee jaar geleden al aan meer op werkdruk te gaan controleren, omdat er aanwijzingen waren voor een toename van factoren die psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in bedrijven en organisaties verhoogden.

Taakverzwaring door krimp en bijvoorbeeld bezuinigingen. Regelmatige versobering van de ingekochte arbodienstverlening, waardoor minder risico inventarisatie en evaluaties (RI&E’s) werden uitgevoerd waarin werkdruk ook lang niet altijd aan bod kwam. Ook was een trend zichtbaar dat de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verminderde.

Een derde factor die frequenter speelde was het ontbreken van ‘goed werkgeverschap’: een adequate stijl van leidinggeven, ondersteuning door een Human Resource Manager of afdeling Personeel en Organisatie en een cultuur met aandacht voor het welzijn van de medewerkers. Het was er allemaal niet. Dat u niet snel leest en denkt: best goed zeg.

Misschien is het één en ander opgelost met de recente wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet 2017 en de verplichting voor bedrijven en organisaties om meer aandacht aan preventie te besteden? Dat zou mooi zijn, maar geldt voor het hoger kader naar mijn mening nog niet.

 

HOGER KADER, LEIDINGGEVENDEN EN WERKDRUK: wees u bewust van wat de bepalende mindset in uw omgeving is

De module is bedoeld voor intern gebruik, maar is relevant om weet van te hebben. We weten dat u niet snel een arbeidsinspecteur aan uw bureau zult hebben staan om uw werkdruk te controleren. Als er al een inspecteur langskomt dan zal het gesprek gaan over de werkdruk van de mensen aan wie u leiding geeft. Uzelf blijft mooi buiten beeld of schot. Het is maar hoe u het beleeft.

Wilt u voor uzelf beslissen hoe het gesteld is met de aandacht voor werkdruk, uw welzijn als leidinggevende en als hoogste kader? Hoe krijgt u goede informatie over werkdruk en het belang van preventie ervan?

Misschien krijgt u die informatie wel niet, door een mindset die ik vaker tegenkom en die ook in uw directe omgeving bepalend kan zijn. Dat werkdruk en burnout voor hoger kader niet bestaat en/of geen onderwerp van gesprek is. Dat maakt het extra lastig om hier aandacht voor te vragen als u dat zou willen. Of als u zelf werk wilt reduceren, minder uren wilt maken omdat u al te lang en te veel onder hoge druk staat.

 

Vragen voor zelfinspectie werkdruk

Daarom, speciaal voor u de volgende, door mij aangepaste vragen uit de Basisinspectie Module Werkdruk van de Inspectie SZW, die u voor uw zelfinspectie kunt stellen. Als u burnout bewust wilt beperken geef ik dit als tweede challenge mee: om uw functie en de heersende mindset in uw omgeving eens tegen het licht houden. Dan heeft de arbeidsinspectie (I-SZW) geen omkijken meer naar u.

Beantwoord u de vragen wel eerlijk? Over uw eigen functie?

1. Is er een actuele, deugdelijke en volledige risico-inventarisatie & evaluatie aanwezig met betrekking tot het risico van werkdruk in uw functie?
2. Wanneer blijkt dat werkdruk te hoog is: Is er een verdiepend onderzoek naar de werkdruk uitgevoerd voor uw functie?
3. Zijn in een plan van aanpak voldoende doeltreffende maatregelen opgenomen om de geconstateerde werkdrukbronnen te verminderen of energiebronnen te verhogen? Staan termijnen voor uitvoering en evaluatie genoemd?
4. Krijgt u als hoger kader dat met te hoge werkdruk te maken (kan) krijgen, adequate voorlichting en instructies m.b.t. de daaraan verbonden risico’s en de getroffen maatregelen om te hoge werkdruk te voorkomen of te beperken?

 

Ballen in de lucht houden

Heeft u deze vier vragen met ‘nee’ beantwoord? Kent of bent u één van de mensen die veel ballen in de lucht houden?

Weet u ook wel, dat de work load bij u al een tijdje opbouwt? Dat het zelfs voor u wel eens teveel kan zijn? Heeft u veel verantwoordelijkheid en wordt er veel van u gevraagd? Moet u ervoor waken dat u niet nog meer doet, omdat u zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft of omdat u uw werk heel erg leuk vindt? Dan heb ik een mooi aanbod voor u. Zeker niet bedoeld om u nog meer werk te bezorgen, maar juist om werk te reduceren.

 

Uitnodiging Kennismakingsgesprek

Wilt u direct aan de slag om het risico voor u op burnout te beperken? En is het lastig om te bedenken wat hierin de meest logische stap is om te zetten omdat u zoveel werk hebt liggen (in werk of privé)?

Ik nodig u uit voor een kennismakingsgesprek. Het gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u helder wat u nu nog tegenhoudt om minder uren te werken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten. Ook vertel ik graag meer over het Priorities at Work Programma. U kunt zich hier aanmelden.

 

Kennismakingsgesprek aanvragen

 

Presentatie ‘Hoger kader en werkdruk preventie?’

Wellicht u belangstelling voor een presentatie: Hoger kader en werkdruk preventie? In twintig minuten do’s en don’ts op een rij voor directieleden, bestuurders, management teamleden en managers. Meer weten? Stuur een mail of neem telefonisch contact op.

WILT U WETEN WIE IK BEN EN WAT IK VOOR U KAN BETEKENEN?

Met plezier begeleid ik directeuren, managers, hoogleraren en mensen in vrije beroepen, die een spagaat ervaren tussen declarabele uren werken in hun expertise en hun management-, bestuurs- of acquisitietaken. Met coaching on the job en in-company advies begeleid ik cliënten om veel minder uren te maken door werk te reduceren, de organisatie van het werk opnieuw in te richten, scherpe prioriteiten te stellen en veel hogere targets te halen.

Dit doe ik sinds 2004, met succesvolle begeleiding van bijvoorbeeld een hoogleraar met een grote afdeling, een directieteam van een bank of een directeur van een zorginstelling.

Een spagaat kan veroorzaakt worden door hoge eisen en doordat er teveel werkzaamheden liggen. Een spagaat kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als working parents, work life balance, mantelzorg, (chronische) ziekte of burnout. Voor de oplossing draag ik mijn werkervaring als advocaat, als Chief Human Resources, lid van het management team en als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid bij aan de expertise van mijn cliënten. Samen geeft dat prachtige resultaten.

 

ABONNEERT U ZICH OP DE SANDRA BLOG SERIE: 8 MINDSETS OM BURNOUT BEWUST TE BEPERKEN (RECHTS BOVENAAN DEZE PAGINA)

In het kader van de Week van de Werkstress 2017 (13 – 19 november) belicht ik in deze 8-delige serie op De Sandra Blog – on work life balance van Priorities, het onderwerp burnout en zet dit om in direct bruikbaar advies.

ONDERWERPEN

Wat we leren van onderzoek naar burnout? Hoe we het voorkomen! | Hoger kader, werkdruk en I-SZW De mindset in uw omgeving kan zijn dat werkdruk en burnout niet bestaat | Onderzoek Tilburg University Uw rol als leidinggevende (p.s. heeft u eigenlijk een leidinggevende die die rol voor u vervult?) | Week van de werkstress 2017 – 99 tips over werkdruk. Wel veel voor uw psychosociale arbeidsbelasting of van de mensen die u leiding geeft? | Burnout en beroepsziekten Voor uzelf of voor de mensen in uw organisatie, team, afdeling | Grasping – procrastination – digital hoarding – perfectionism – workaholism – work alibi. We hebben het over werkdruk en burnout, maar speelt er niet gewoon een keerzijde van uw talent? | Crisismanagement in de boardroom De rode vlaggen van werkdruk.

Wilt u niets van deze serie missen? Abonneert u zich op De Sandra Blog – on work life balance van Priorities (rechts bovenaan deze pagina). U ontvangt de nieuwe posts één of twee keer per week om 06.50 uur ’s morgens. Met achtergrond informatie en een kwinkslag zet ik u graag aan het denken.

 

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

Deel dit artikel