Heeft u teveel werkzaamheden? Loopt een van de mensen in uw organisatie of afdeling hier tegen aan? Of weet u niet goed hoe u hier als leidinggevende met het risico op burnout om kunt gaan? Dan is deze heldere Infographic met oorzaken van een burn-out belangrijk. Eind mei 2017 is een onderzoek afgerond door Kantar TNS over wat werkgever en werknemer van een burn-out kunnen leren en hoe de medewerker terugkeer op het werk ervaart. Ook voor 2021 blijft dit een heldere infographic met heldere lessen.

De oorzaken van een burn-out

De oorzaken van een overbelasting zijn altijd goed om voor uzelf na te gaan. Speelt er:

  • dat werk en privé niet in balans zijn?
  • teveel werkzaamheden binnen het aantal uren dat u werkt?
  • privé omstandigheden?
  • te weinig ondersteuning van collega’s / management?
  • te weinig erkenning voor uw werk?
  • te hoge verwachtingen?
  • of zijn er andere redenen of weet u de reden niet?

Iedere situatie vraagt een andere oplossing. Maar een ding is zeker: als u bent uitgevallen op het werk, heeft u ook recht op goede en plezierige terugkeer op het werk.

Meer lezen over onderliggende redenen van een burn-out?

Soms functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun volledige capaciteiten kunnen. Dat kan door allerlei redenen zijn, maar meestal door hoge eisen en doordat er veel werkzaamheden liggen. Het kan heel verhelderend zijn om er meer over te lezen en bevestigd te krijgen dat u niet de enige bent die ermee worstelt.

Een spagaat tussen uw verschillende taken en rollen waardoor u minder goed functioneert, kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als working parents, work life balance, mantelzorg, (werken met een chronische) ziekte of burn-out.

Op Sandra Blog – work life balance van Priorities kunt u meer lezen over bijvoorbeeld life events, mantelzorg, omgaan met schokkende of traumatische omstandigheden, werken met een (chronische) ziekte (klik op de desbetreffende categorie, zie rechterkolom).

De blogserie over werkende ouders ‘Working parents. De kunst van presteren‘ heeft veel mensen aan het lachen gemaakt en aan het denken gezet.

Terugkeer naar werk na een burn-out?

Het is begrijpelijk dat het uitvallen van werk, het hele proces van re-integratie en vooral ook de terugkeer naar werk na een burnout gepaard kan gaan met stress. Bent u uitgevallen, gelukkig genoeg hersteld en gaat u weer aan het werk? Dan mag u verwachten dat u hierin goed begeleid wordt en dat terugkeer naar werk voor u ook gemakkelijker gemaakt wordt.

Belangrijk aandachtspunt is dat uw directe collega’s op de hoogte zijn van uw terugkeer en/of dat uw leidinggevende aandacht heeft voor u bij uw terugkeer. In de Infographic ziet u onder Terugkeer naar werk na aan burnout wat belangrijk is.

 

Bent u zelf de leidinggevende? U bent belangrijk.

Bent u zelfstandig? Dan zit u in een andere situatie, maar iemand die u steunt bij de terugkeer naar uw werk is onmisbaar.

 

Preventie van werkdruk en preventie van burn-out

Essentieel bij preventie van werkdruk (en bij re-integratie na ziekte of burn-out) is dat aan de takenkant ingegrepen wordt. Een veelgehoorde klacht in mijn praktijk is: ‘Als ik er niet ben, wordt mijn werkstapel alleen maar groter en neemt de druk op mij toe’. Onbewust zet dit al grote mentale druk op mensen voor zij uitvallen en tijdens hun herstel. Het reduceren van de taken is de enige mogelijkheid.

Vaak gaat dit in goed overleg op het werk. Maar te vaak is het nog zo dat mensen uitvallen van de hoeveelheid werk en dat dezelfde hoeveelheid werk nog op ze ligt te wachten bij terugkeer.

Is het reduceren van werk ingewikkeld en dreigen werkzaamheden zich opnieuw op te stapelen? Dat is het reduceren van werk mogelijk met het Priorities at Work Programma, een effectieve interventie.

Een plezierige kennismaking is het Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk.

Ik nodig u uit voor een strategiegesprek. U kunt zich hier aanmelden. In dit gesprek krijgt u helder wat u nu nog tegenhoudt om minder uren te kunnen maken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten.

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

Infographic met de oorzaken van een burn-out, wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out en terugkeer werk na burn-out

De oorzaken van een burn-out. Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out. Terugkeer werk na burn-out. Wat moet je als werkgever of leidinggevende doen en wat is een goede terugkeer naar werk.


 

Deel dit artikel