Heeft u teveel werkzaamheden? Loopt een van de mensen in uw organisatie of afdeling hier tegen aan? Of weet u niet goed hoe u als leidinggevende met het risico op burn-out om kunt gaan? Dan is deze heldere Infographic met oorzaken van een burn-out ook voor 2022 belangrijk. De Infographic dateert al van mei 2017 (Kantar TNS), maar is zo helder dat het actueel blijft. Naast oorzaken van een burn-out, vindt u informatie over wat werkgever en werknemer van een burn-out kunnen leren en wat belangrijk is bij terugkeer op het werk.  

De oorzaken van een burn-out

De oorzaken van burn-out zijn altijd goed om voor uzelf na te gaan. Speelt er:

  • dat werk en privé niet in balans zijn?
  • teveel werkzaamheden binnen het aantal uren dat u werkt?
  • burn-out door privé omstandigheden?
  • te weinig ondersteuning van collega’s / management?
  • te weinig erkenning voor uw werk?
  • te hoge verwachtingen?
  • of zijn er andere redenen of weet u de reden niet?

Iedere oorzaak van een burn-out of overbelasting vraagt een andere oplossing. Tijdelijk minder goed presteren dan u gewend bent, is vervelend om mee te maken. Gelukkig is herstel ervan goed mogelijk.

De oorzaken van een burnout zijn overzichtelijk in deze Infographic van TNS Kantar weergegeven. Ook maakt het inzichtelijk wat belangrijk is bij terugkeer naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress. En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.

 

De oorzaken van een burn-out in de praktijk van Priorities

Soms functioneren mensen tijdelijk minder dan ze op basis van hun volledige capaciteiten kunnen. Dat kan door allerlei redenen zijn, maar meestal door hoge eisen en doordat er veel werkzaamheden liggen. Dan liggen de oorzaken van stress en burn-out op het werk.

Deze spagaat tussen uw verschillende taken en rollen waardoor u minder goed functioneert komen vaak doordat er teveel werk ligt.

De oorzaken van een burn-out kunnen ook liggen in privé omstandigheden. Het kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als werkende ouders, mantelzorg of (werken met een chronische) ziekte. Oorzaken van een burn-out kunnen dan gedeeltelijk, grotendeels of geheel in privé omstandigheden liggen.

Oplossingen voor het herstellen van een burn-out zijn anders als de burn-out veroorzaakt wordt door het werk, door privé omstandigheden of door een combinatie van beide. Daarom is het altijd belangrijk zowel de oorzaken in het werk als in privé na te gaan. Ik vertel u er graag over en inventariseer graag samen met u in uw situatie u zo snel mogelijk helpt om burn-out of ziekteverzuim te voorkomen, op te lossen of een herstelplan op te stellen om effectief en snel terug keren op het werk (re-integreren).

Als het kan, is het beter om tijdig in te zetten op preventie van ziekteverzuim met het Priorities at Work Programma voor C-suite, directeuren, hoogleraren, managers en advocaten. 

Terugkeer naar werk na een burn-out?

Als u bent uitgevallen op het werk, heeft u recht op goede terugkeer op het werk. Een goede re-integratie na uitval is heel belangrijk. Net zo belangrijk als preventie van uitval.

Het is begrijpelijk dat het uitvallen van werk, het hele proces van re-integratie en vooral ook de terugkeer naar werk na een burn-out gepaard kan gaan met stress. Bent u uitgevallen en gaandeweg hersteld en gaat u weer aan het werk? Dan mag u verwachten dat u hierin goed begeleid wordt en dat terugkeer naar werk voor u ook gemakkelijker gemaakt wordt.

Belangrijk aandachtspunt is dat uw directe collega’s op de hoogte zijn van uw terugkeer en/of dat uw leidinggevende aandacht heeft voor u bij uw terugkeer. In de Infographic ziet u onder Terugkeer naar werk na aan burn-out wat belangrijk is.

 

Burn-out leidinggevende

Bent u leidinggevende en is één van uw mensen of één van uw collega’s uitgevallen door burn-out? Wat u kunt doen tijdens de burn-out of bij herstel en re-integratie ziet u in de Infographic. U bent belangrijk.

U ziet in de Infographic hoe belangrijk het voor mensen is bij hun terugkeer dat hun directe collega’s ervan op de hoogte zijn dat zij weer terugkeren naar werk.

Bent u zelfstandig? Dan zit u in een andere situatie, maar iemand die u steunt bij de terugkeer naar uw werk is onmisbaar.

 

Preventie van werkdruk en preventie van burn-out

Essentieel bij preventie van werkdruk (en bij re-integratie na ziekte of burn-out) is dat aan de takenkant ingegrepen wordt. Een veelgehoorde klacht in mijn praktijk is: ‘Als ik er niet ben, wordt mijn werkstapel alleen maar groter en neemt de druk op mij toe’. Onbewust zet dit al grote mentale druk op mensen voor zij uitvallen en tijdens hun herstel. Het reduceren van de taken is de enige mogelijkheid.

Vaak gaat dit in goed overleg op het werk. Maar te vaak is het nog zo dat mensen uitvallen van de hoeveelheid werk en dat dezelfde hoeveelheid werk nog op ze ligt te wachten bij terugkeer.

Is het reduceren van werk ingewikkeld en dreigen werkzaamheden zich opnieuw op te stapelen? Dat is het reduceren van werk mogelijk met het Priorities at Work Programma, een effectieve interventie.

Een plezierige kennismaking is het Ebook Priorities at Work | 9 Werkende Oplossingen voor Werkdruk.

Ook kunt u contact opnemen voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u helder wat u nu nog tegenhoudt om minder uren te kunnen maken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten.

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

Infographic met de oorzaken van een burn-out, wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out en terugkeer werk na burn-out

De oorzaken van een burn-out. Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out. Terugkeer werk na burn-out. Wat moet je als werkgever of leidinggevende doen en wat is een goede terugkeer naar werk.


 

Deel dit artikel