Nederlandse Arbeidsinspectie en stress

Nederlandse Arbeidsinspectie en stress

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Inspectie SZW een nieuwe naam: Nederlandse Arbeidsinspectie.  In september 2021 werd in de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid de naamswijziging aangekondigd: Nederlandse Arbeidsinspectie, in het Engels...

Stress, hoge werkdruk, burnout in wetenschappelijk onderwijs

Bij de opening van het academisch jaar op 7 september 2021 is door de actiegroep WOinActie opnieuw een pleidooi gehouden voor betere financiering van het wetenschappelijk onderwijs in de strijd tegen de hoge werkdruk, onderbetaalde promovendi, onbetaald overwerk en...
Stress | Jaarverslag 2020 Nederlandse Arbeidsinspectie 2020-2021

Stress | Jaarverslag 2020 Nederlandse Arbeidsinspectie 2020-2021

De stand van zaken vanuit de Inspectie SZW (Nederlandse Arbeidsinspectie) over stress en psychosociale arbeidsbelasting is belangrijk voor oplossingen voor hoge werkdruk, de dienstverlening van Priorities. Het Jaarverslag 2020 gaat in op het Programma Psychosociale...