Omgaan met stress op het werk

Omgaan met stress op het werk

Om te laten zien hoe je het beste kunt omgaan met stress op het werk beschrijf ik een casus uit de praktijk. Deze casus laat de gevolgen zien als je niet op tijd stress op het werk en een verstoorde balans tussen werk en privé herstelt. Soms is dat de beste manier om...
Omgaan met stress op het werk

Betrouwbare kennis over werkdruk en stress

Priorities is sinds 2004 gespecialiseerd in stress, werkdruk en mentale gezondheid. Dienstverlening is gericht op het direct oplossen van werkdruk voor hoogleraren, c-suite executives, directeuren, advocaten en mensen in vrije beroepen in het Priorities at Work...

Overheidsbeleid? Over blijheid!

Een nieuw rapport: de arbeidsparticipatie vrouwen moet omhoog. Ze zetten in op gezinsbeleid. Kindvriendelijk gezinsbeleid. Ze hebben ingezet op vaders die in deeltijd werken en vaders voor wie dat lastig is. Ze hebben ingezet op een cursus voor ouders...

Werkwijze

Iedere dag nieuwe wijsheid. Kleine wijsheid, grote wijsheid. Uitgesproken wijsheid, ingehouden wijsheid. Stille wijsheid. Boekenwijsheid. Eigenwijsheid. Als we ervoor leren of studeren is het waardevolle wijsheid. We betalen er veel geld voor (of stoppen er veel tijd...