Priorities is sinds 2004 gespecialiseerd in stress, werkdruk en mentale gezondheid. Dienstverlening is gericht op het direct oplossen van werkdruk voor hoogleraren, c-suite executives, directeuren, advocaten en mensen in vrije beroepen in het Priorities at Work Programme. Daarnaast stel ik, Sandra Kruijt (eigenaar van Priorities), mijn kennis en expertise over mentale gezondheid graag beschikbaar. Betrouwbare kennis is belangrijk.

 

Kennis en expertise over mentale gezondheid ©

Goede kennis en expertise over mentale gezondheid is belangrijk. Die stel ik graag beschikbaar, met al doel:

  • mensen te informeren over mentale gezondheid en betrouwbare en objectieve informatie te delen;
  • vanuit coachend leiderschap en met positieve insteek mensen direct vooruit helpen als stress speelt, naar de oplossing. Dit doe ik sinds 2009 op  Sandra Blog – on work life balance.
  • een bijdrage te leveren dat het gesprek over het belang van mentale gezondheid en preventie van stress kwalitatief hoogstaand en genuanceerd gevoerd kan worden;
  • werkende oplossingen in de praktijk neer te zetten. Naast onderzoek vanuit wetenschap is goede implementatie in de praktijk belangrijk. Helemaal op gebieden waar geen onderzoek is gedaan of waar nog hiaten in het onderzoek zijn. Wetenschap is per definitie ‘langzamer’ dan de praktijk. Implementatie van oplossingen voor stress, werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting vindt plaats in de praktijk;
  • verbanden te leggen en te duiden, tussen wetgeving, beleid, sectoren, kennisinstituten, beroepsgroepen;
  • ontwikkelingen en trends te duiden;
  • mensen die recentelijk met het onderwerp mentale gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting en stress preventie aan de slag zijn gegaan, zo goed mogelijk te informeren over wat er al bestaat en relevante spelers (digitaal) aan elkaar voor te stellen.

 

Over Sandra Kruijt

Wie ben ik? Sinds 2004 ben ik gespecialiseerd in het direct oplossen van werkdruk en stress. Mentale gezondheid is daar een onderdeel van.

Diverse mensen vroegen mij of ik wilde promoveren op stress, mentale gezondheid, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk of duurzame inzetbaarheid of hebben mij dat aangeboden. Mijn hart ligt echter in de praktijk. In het werk in de praktijk vind ik de snelheid mooi. In de praktijk is een probleem constateren de oplossing bedenken, vervolgens implementeren, evalueren, aanscherpen en borgen. Of dit nu voor een cliënt is, voor een organisatie of bedrijf.

Praktijk zonder kennis uit goed wetenschappelijk onderzoek zou gebrekkig zijn. Daarom kost het bijhouden van vakliteratuur veel tijd. Daarom valt kennis en expertise van Priorities onder het Intellectueel Eigendomsrecht van Priorities en is beschermd.

Wetenschap zonder goede kennis van de praktijk zou net zo gebrekkig zijn. Daarom is het belangrijk dat mensen in de wetenschap goede feeling houden met wat er in de praktijk speelt en voor de praktijk écht relevant onderzoek doen.

Verspreid over deze site staan Testimonials van cliënten opgenomen. Daar vind je wat anderen over Priorities, het Priorities at Work Programma en mij zeggen.

Ambassadeur Psychische Gezondheid sinds 2004.

 

Uitnodiging

Graag nodig ik uit:

  • Journalisten, beleidsmakers, onderzoekers en anderen om contact met mij op te nemen voor genuanceerde en kwalitatieve informatie vanuit de praktijk in aanvulling op wetenschap;
  • Iedereen die op dit moment een bijzonder belang heeft bij mentale gezondheid, stress preventie, duurzame inzetbaarheid, bevorderen van duurzame inzetbaarheid;

om u te abonneren op Priorities’ nieuwsbrief (aanmelden onderaan scherm) of posts te lezen op Sandra Blog – on work life balance, onderdeel van Priorities (aanmelden Sandra Blog, rechterkolom).

Kennis en expertise is onderdeel van Priorities. Net als op gedachtengoed en instrumenten rusten intellectuele eigendomsrechten op alle teksten. Gebruik zonder naamsvermelding is niet toegestaan. Neem altijd contact als u gebruik ervan of citeren overweegt, zodat ik toestemming voor het gebruik kan geven. Dit geldt ook voor journalisten.

Meer lezen?

Hier kunt u meer lezen over mentale gezondheid en stress. Alle informatie is hier op een rij gezet, zodat u het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.

Mentale gezondheid en stress alle informatie op een rij | het wiel niet opnieuw uitvinden

Kan ik u helpen?

Ik ben u/je graag van dienst. Neem hier contact op.

 

Mr. Sandra Kruijt

Eigenaar Priorities

Management consultant | Executive coach

 

Priorities. Makes life easier for busy professionals.

Deel dit artikel