Jaarlijkse Heijermanslezing, georganiseerd door Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC.  Prof. Dr. M.H.W. Frings-Dresen, hoogleraar beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC neemt afscheid (sinds 1988 werkzaam in het AMC, sinds 1997 als hoogleraar, en vanaf 2009 als hoofd van de afdeling). Zij spreekt de afscheidsrede uit ‘Over beroepen en ziekten.’

Priorities met een missie

 

Veel kennis en expertise uit de verschillende beroepsgroepen, zoals die van bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, psychologen, arboprofessionals komt nooit terecht bij de werkende mens. Mensen werken gewoon. Als ze al ergens last van hebben, lossen ze dat vaak zelf op. Zo komen ze bijvoorbeeld nooit terecht bij de bedrijfsarts en blijven verstoken van goede, beschikbare kennis die je wel nodig kunt hebben om succesvol te werken.

Daarbij geldt dat de één miljoen zelfstandigen in Nederland vaak nog niet onder beleid vallen en dus ook verstoken blijven van goede informatie.

Bewustwording is daarin mijn sleutelwoord en hiervoor heb ik De Sandra Blog – on work life balance sinds 2009. Met de missie om mensen met achtergrond informatie en een kwinkslag aan het denken te zetten over tal van aspecten die succes in hun werk bepalen.

De vraag waarmee ik vrijdag luister is hoe de stand van zaken is rond psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk en burnout. Zijn er ontwikkelingen waardoor dit in bepaalde functies wordt gezien als beroepsziekte?

Zo ja, hoe zijn de ontwikkelingen in aansprakelijkheid? Voor die vraag kijk ik ergens de week erna hoe het met de jurisprudentie is gesteld rond beroepsziekten. Dat geheel geeft mij de state of the art knowledge over burnout in Nederland en welke trend zich aftekent.

 

Mensen met een missie

 

In veel functies werken mensen hard. Vaak zijn mensen met wie ik werk volledig beslissingsbevoegd, beslissen zelf over hun functie, functie-inhoud, functie-eisen en uren dat ze werken. En toch spreek ik af en toe mensen waarvan ik denk: ‘Het is niet alleen eigen keuze dat je onder deze stressvolle agenda werkt’. Dan is vanuit een organisatie de functie zodanig vormgegeven dat mensen niet anders kunnen.

Soms is er geen andere uitweg dan omvallen met burnout klachten en zo kan het verkeren dat een cliënt vertelt dat drie managers uit het management team op dit moment met burnout klachten thuis zitten. Dat is veel.  Ik had ze daar graag met deze blogserie ‘8 Mindsets om burnout bewust te beperken’ of het Priorities at Work programma voor behoed.

 

Trots en de tekenfilm

 

Het beeld komt bij mij op van een pakezel die je met grote pakketten belaadt. Een ijzersterke, trotse pakezel die zijn jarenlange goede dienst bewijst en heeft bewezen kan natuurlijk wel wat aan. Maar ongelimiteerd nog meer erbij stouwen? En nog meer? En nog meer?

En dan toch nog een beetje extra?

Dan dringt het volgende beeld van een pakezel in de tekenfilm zich op. De pakezel die ineens met vier benen of poten, hoe heten ze in het geval van een ezel, ieder naar een andere windrichting wijzend, op de grond ligt. Niet meer te tillen zo veel was het.

 

Laat u dat werkpakket staan?

 

Als mindset geef ik u graag het volgende mee. U kunt de actuele stand van zaken en kennis aan mij overlaten. Denkt u eens na over de vraag of het wel zo gewoon is dat u al het werk doet dat voor u ligt.

 

Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 

 


WILT U WETEN WIE IK BEN EN WAT IK VOOR U KAN BETEKENEN?

 

Met plezier begeleid ik directeuren, managers, hoogleraren en mensen in vrije beroepen, die een spagaat ervaren tussen declarabele uren werken in hun expertise en hun management-, bestuurs- of acquisitietaken. Met coaching on the job enin-company advies begeleid ik cliënten om veel minder uren te maken door werk te reduceren, de organisatie van het werk opnieuw in te richten, scherpe prioriteiten te stellen en veel hogere targets te halen.

Dit doe ik sinds 2004, met succesvolle begeleiding van bijvoorbeeld een hoogleraar met een grote afdeling, een directieteam van een bank of een directeur van een zorginstelling.

Een spagaat kan veroorzaakt worden door hoge eisen en doordat er teveel werkzaamheden liggen. Een spagaat kan ook veroorzaakt worden door life events, hectiek als working parents, work life balance, mantelzorg, (chronische) ziekte of burnout. Voor de oplossing draag ik mijn werkervaring als advocaat, als Chief Human Resources, lid van het management team en als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid bij aan de expertise van mijn cliënten. Samen geeft dat prachtige resultaten.

 


UITNODIGING KENNISMAKINGSGESPREK

 

Wilt u direct aan de slag om werk te reduceren en het risico voor u op burnout te beperken? Is het lastig om te bedenken welke taken kunnen afvallen zodat u minder uren kunt maken? Gaat u dan met me in gesprek.

Ik nodig u uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Het gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u  helder wat u nu nog tegenhoudt om minder uren te werken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten. Ook vertel ik u graag meer over het Priorities at Work Programma.

U kunt zich hier aanmelden. Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 

 

 

Kennismakingsgesprek aanvragen


ABONNEERT U ZICH OP DE SANDRA BLOG SERIE: 8 MINDSETS OM BURNOUT BEWUST TE BEPERKEN (RECHTS BOVENAAN DEZE PAGINA)

In het kader van de Week van de Werkstress 2017 (13 – 19 november) belicht ik in deze 8-delige serie op De Sandra Blog – on work life balance van Priorities, het onderwerp burnout en zet dit om in direct bruikbaar advies.

Wilt u niets van deze serie missen? Abonneert u zich op De Sandra Blog – on work life balance (rechts bovenaan deze pagina). U ontvangt nieuwe posts één of twee keer per week. Met achtergrond informatie en een kwinkslag zet ik u aan het  denken.

 


EERDER SCHREEF IK IN 8 MINDSETS OM BURNOUT BEWUST TE BEPERKEN :

MINDSET 1 – MET DE JUISTE KENNIS BEPERKT U HET RISICO

Er is veel goede kennis aanwezig. De kunst is die kennis eruit te pikken die u precies de juiste stap verder kan helpen. Bij work load, werkdruk, werkstress, burnout spelen veel verschillende factoren. Is uw werk of uw privé daarin bepalend? Of juist de combinatie? Informatie op (uw) maat is belangrijk. Lees hier meer over Wetenschap en praktijk van burn-out: 8 mindsets om burn-out bewust te beperken.

MINDSET 2 – WEES U BEWUST VAN DE HEERSENDE MENING IN UW DIRECTE OMGEVING

Kent of bent u één van de mensen die veel ballen in de lucht houden? Weet u ook wel, dat de work load bij u al een tijdje opbouwt?

Hoe denkt men over werkdruk, stress en burnout in uw omgeving? Er zijn een paar goede vragen (van I-SZW, voorheen: arbeidsinspectie) die u zichzelf kunt stellen. Lees hier meer over Executives, werkdruk en Inspectie SZW.

 

MINDSET 3 – BURNOUT: EEN GROTE SKYDANCER

Wat we leren van onderzoek naar burnout? Hoe we het voorkomen!

Burnout lijkt een hele omweg. Een skydancer die veel energie kost. Word geen skydancer. Lees hier meer over hoe u burnout kunt voorkomen.

MINDSET 4 – LEIDINGGEVENDEN, BURNOUT EN MIJN TELEFOONNUMMER

Mensen noemen de hoge werkdruk als belangrijke oorzaak van verzuim, zowel de feitelijke werkdruk als de zelfopgelegde werkdruk.

De rol van de leidinggevende is cruciaal. Bij het hoger management, directieleden en bijvoorbeeld zelfstandigen is de vraag of zij een leidinggevende hebben die een rol voor hen kan vervullen mochten zij uitvallen. Of geldt voor hen een hoog ‘zoek het zelf maar uit’–gehalte? Lees hier meer over Leidinggevenden en burn-out

MINDSET 5 – 99 TIPS TEGEN WERKSTRESS VAN HET MINISTERIE SZW EN 3 STAPPEN PRIORITIES AT WORK

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde 99 tips op tegen werkstress in de campagnes Duurzame Inzetbaarheid en Herken de druppel – Check je werktress. Beslist u zelf maar of u het inspirerend vindt of dat u op uw QWERTY toetsenbord in slaap valt. Ik stel u drie stappen voor: bewustwording, analyse en concrete oplossing.

Of begint u met deze vragen: Wie bent u, wat doet u, wat doet u niet dat wel bij uw functie hoort, wat doet u te weinig, teveel of te vaak, wat kan anders? https://wp.me/p2f05p-1pi

 


 

n.b. Deze 8-delige blogserie van Priorities’ Sandra Blog – on work life balance ‘Mindsets om burnout bewust te beperken’ loopt wat uit. Het was mijn bedoeling voor eind november alle 8 delen gepubliceerd te hebben, maar het wordt begin december. Dan weet u dat.

 


 

Vaker burn-out of overspannen door werk in 2016 (uit: persbericht van het AMC 18 september 2017)

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum, dat vandaag is verschenen.

 


‘Kerncijfers Beroepsziekten 2017’

Kerncijfers Beroepsziekten wordt opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het rapport enkele wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen rond beroepsziekten.

De Kerncijfers zijn bedoeld voor organisaties en professionals die beleid en preventie op het gebied van beroepsziekten als aandachtsgebied hebben, zoals overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties en instellingen voor arbodienstverlening en gezondheidszorg.

 

Psychische aandoeningen

 

In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen, waarmee het aandeel in het totaal opnieuw is gestegen. De incidentie was 89 per 100.000 werknemersjaren. De financiële dienstverlening had de hoogste incidentie. De diagnoses overspannenheid en burn-out vormden opnieuw het grootste deel van het aantal meldingen (74%). Bij 60% van de meldingen was er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurde.

 

Omschrijving en definitie van de aandoeningen Overspannenheid en burn-out 

 

Overspannenheid wordt gekenmerkt door aspecifieke spanningsklachten met aanzienlijke beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. Patiënten zijn moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, lijden aan concentratieverlies of slapen slecht. Overspannenheid wordt gezien als het gevolg van een relatieve overmaat aan stress, waardoor de coping faalt en iemand controleverlies en demoralisatie ervaart. Een relatief ernstige vorm van overspannenheid met een langduriger beloop wordt burn-out of chronische overspanning genoemd. Kenmerkend is een lange voorgeschiedenis met spanningsklachten en emotionele uitputting. Ook is er vaak een gevoel van verminderde competentie en een cynische houding ten opzichte van het werk.

 

Wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen -Aandacht voor psychische beroepsziekten

 

Verontrustend is dat het aantal meldingen van psychische beroepsziekten procentueel is gestegen. Dit wijst op een stijgende werkdruk.

Ook kan de campagne voor preventie van werkstress, onderdeel van het programma duurzame inzetbaarheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), hebben geleid tot een (tijdelijke) toename van signalering.

Inhoudelijke werkbelasting wordt het meeste aangegeven als oorzaak waarbij werknemers vooral kwantitatief meer werk te doen krijgen.

 

 


UITNODIGING KENNISMAKINGSGESPREK

 

Wilt u direct aan de slag om werk te reduceren en het risico voor u op burnout te beperken? Ik nodig u uit voor een telefonisch kennismakingsgesprek. Het gesprek is kosteloos, vrijblijvend en vertrouwelijk. In dit gesprek krijgt u  helder wat u nu nog tegenhoudt om minder uren te werken, leert u wat er voor nodig is om uw werk te verminderen en welke stap u hierin kunt zetten. Ook vertel ik u graag meer over het Priorities at Work Programma.

U kunt zich hier aanmelden. Work hard. Live balanced. Sandra Kruijt

 

 

 

Kennismakingsgesprek aanvragen


Deel dit artikel