Ben je door stress op het werk, stressklachten of burn-out uitgevallen op het werk en wil je weer aan het werk na burnout? Deze Infographic laat je zien wat belangrijk is. Ook als je wilt weten hoe je als leidinggevende iemand het beste kunt begeleiden bij de terugkeer naar werk na burn-out, is dit in een oogwenk helder.

 

Angst voor werk na burn-out

Veel mensen zien ertegenop om weer aan het werk gaan na uitval door ziekte of burn-out. Dat is begrijpelijk. Mensen ervaren het als een kwetsbare fase en zien er tegenop om weer aan het werk te gaan na burn-out. Hier zijn allerlei redenen voor. Het is goed om te weten dat u/je hierin niet de enige bent. Zo ziet een deel van de mensen er weer tegenop om aan het werk te gaan of:

  • angst om tegen dezelfde dingen aan te lopen
  • ziet er tegenop de gebruikelijke werkzaamheden weer op te pakken
  • ziet er tegenop de collega’s weer terug te zien

De oorzaken van een burnout zijn overzichtelijk in deze Infographic van TNS Kantar weergegeven. Ook maakt het inzichtelijk wat belangrijk is bij terugkeer naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress. En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.

 

Infographic Hoe ervaart iemand het om weer aan het werk te gaan na burnout

Deze heldere Infographic met oorzaken van een burn-out en met het overzicht ‘Hoe ervaart de medewerker de terugkeer naar werk’ blijft ook voor 2023-2024 belangrijk.

Het laat goed zien hoe je het beste weer kunt terugkeren naar het werk. Ook laat het zien wat de werkgever en werknemer van een burn-out kunnen leren en wat belangrijk is bij terugkeer op het werk, net als de oorzaken van de burn-out. 

Het is begrijpelijk dat het uitvallen van werk, het hele proces van re-integratie en de terugkeer naar werk na een burn-out gepaard kan gaan met stress. Mensen kunnen het als een kwetsbare fase ervaren.
Ben je uitgevallen, hersteld en ga je weer aan het werk? Dan mag je verwachten dat je hierin goed begeleid wordt en dat terugkeer naar werk ook voor u/jou gemakkelijker gemaakt wordt.

Belangrijk is dat je directe collega’s op de hoogte zijn van je terugkeer. Ook is belangrijk dat je/uw leidinggevende aandacht heeft voor je bij je/uw terugkeer. In de Infographic ziet u onder Hoe ervaart de medewerker de terugkeer op het werk, wat belangrijk is.

 

Angst voor terugkeer naar werk na burn-out: de rol van de leidinggevende, bedrijfsarts en HR

Iedereen die is ziek is geworden op het werk heeft recht op goede terugkeer naar het werk. Een goede re-integratie na uitval is heel belangrijk. Het is net zo belangrijk natuurlijk als preventie van uitval, preventie van burn-out en stress.

Het is belangrijk dat terugkeer goed mogelijk is en mogelijk wordt gemaakt. Leidinggevenden en collega’s hebben hier een belangrijke rol in.
Goede adviezen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts, HR afdeling en leidinggevende in deze fase zijn daarom belangrijk, net als goede begeleiding en vertrouwen in de mensen die u/je begeleiden.
Minder werken na een burn-out, tijdens het herstel, is natuurlijk belangrijk. Stapsgewijs weer opbouwen maakt het mogelijk om weer aan het werk te gaan na de burn-out.

Net zo belangrijk is dat het werk zelf en de taken goed worden aangepast. Anders kan het gevoel ontstaan van nóg grotere druk (“Het werk dat op mij wacht, wordt steeds meer”).

Als er niets op het werk verandert of tijdens de afwezigheid is het werk blijven liggen, dan kan het zelfs zo zijn dat mensen ertegenop zien om nóg meer werk te hebben dan voor de burn-out.
Afhankelijk van uw werk, specifieke situatie en de omstandigheden op het werk zijn er vele adviezen mogelijk.

Deze Infographic van TNS Kantar maakt inzichtelijk wat belangrijk is om goed te regelen als iemand terugkeert naar het werk na ziekte, uitval, burnout, overspannenheid, stress, hoge werkdruk of werkstress.
En wat u als leidinggevende of collega kunt doen.

De Infographic dateert al van mei 2017 (Kantar TNS), maar is zo helder dat het actueel blijft voor 2023 en 2024.

Hopelijk gaat de terugkeer naar het werk goed en werkt u snel weer met nieuwe energie en plezier!

Sandra Kruijt

Deel dit artikel