Graag wijs ik u op het goede webinar Alcohol en Kanker van het Trimbos-Instituut en KWF Kankerbestrijding. Van harte kan ik u aanbevelen de eerste 30 minuten te kijken. In de presentatie lichten Ajla Mujcic en Carmen Voogt van het Trimbos-instituut toe wat state-of-the-art bekend is en beantwoorden vragen als:

 • Wat is het verband tussen alcohol en kanker?
 • Maakt het uit hoeveel en welke drank je drinkt?
 • Wat zijn 7 verklarende mechanismen waardoor alcohol kanker kan veroorzaken?
 • Wat is nog niet bekend?

Achtergrond

In het kader van gezond werken, leiderschap, preventie stress en uitval, besteed ik er hier aandacht aan. Het webinar van het Trimbos-Instituut en KWF Kankerbestrijding werd live uitgezonden op 14 oktober 2021. Onderaan dit bericht kunt u het bekijken, net als via de sites van (Expertisecentrum Alcohol van het) Trimbos-instituut en KWF Kankerbestrijding.

 

Advies Gezondheidsraad over alcohol | European Code against cancer

Het webinar geeft de achtergrond bij het huidige advies van de Gezondheidsraad: Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag.

Of, zoals European Code Against Cancer verwoordt: Indien u alcohol drinkt, beperk de hoeveelheid. Geen alcohol drinken is beter om uw risico op kanker te verlagen.

 

Wat is bekend over alcohol en kanker?

Naar blijkt zijn er weinig mensen die weten van het verband tussen alcohol en kanker. Mij blijft bij hoeveel bekend is in de wetenschap wat nog niet bij het grote publiek bekend is. Ook voor mij was nieuw:

 • Er is overtuigend bewijs voor een oorzakelijk verband
 • Alcohol valt in dezelfde categorie als asbest en tabak in het bewijs dat het kankerverwekkend is, met overweldigend bewijs uit verschillende onderzoeken
 • Alcohol kan 7 types kanker veroorzaken
 • Er is eigenlijk geen veilige ondergrens voor drinken (in tegenstelling dat wat we in het verleden hoorden, twee consumpties per dag is een veilige grens)
 • Heldere uitleg over de processen in het lichaam waardoor alcohol schadelijk is
 • De eenvoudige eerste stap voor als je rookt en drinkt, probeer dit niet gelijktijdig te doen
 • Het maakt niet uit of je wijn, bier of sterke drank drinkt
 • Misverstanden worden opgehelderd, dat alcohol bijvoorbeeld goed voor hart en bloedvaten zou zijn

Een plezierige uitleg wordt gegeven over wat de invloed is van geen/minder alcohol drinken ná een kankerdiagnose en de complexiteit van de diagnose en de ziekte wordt respectvol belicht.

Snel merkbare voordelen van minder alcohol drinken worden toegelicht en nodigen uit minder te drinken:

 • beter slapen
 • energieniveau omhoog
 • geheugen en concentratie verbeteren
 • angst en sombere gevoelens verminderen
 • minder stress

 

Burnout en alcohol

Het wordt niet in het webinar behandeld, maar uit bovenstaande gezondheidswinst volgt dat minder alcohol drinken ook goed is ter preventie van burnout. Met gunstige directe gevolgen zoals beter slapen, een hoger energieniveau, minder stress en minder angst en sombere gevoelens is het verminderen van alcoholconsumptie zeker goed ter preventie van burnout.

 

Kennisoverdracht Kanker en alcohol

World Cancer Report 2020 Wild, C. Weiderpass, E. & Stewart, B. Cancer Research for Cancer PreventionWe gaan er de komende jaren meer van horen. De kennisoverdracht  over de relatie tussen alcohol en kanker vanuit Trimbos en KWF Kankerbestrijding begint net pas.

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. KWF Kankerbestrijding werkt aan verschillende manieren om kanker in een vroeg stadium op te sporen en om patiënten te ondersteunen.

De 2e en 3e presentatie in het webinar zijn vooral interessant voor mensen die werkzaam zijn in de zorg of werken voor de Gezonde Alliantie. Dit is een samenwerkingsverband van 20 fondsen met het gezamenlijke doel om in 2040 de gezondste generatie in Nederland te bereiken. De tweede presentatie is van Hester van de Wiel (KWF) en derde presentatie van Jacqueline Bisschop (Jeroen Bosch ziekenhuis en Tranzo).

 

Priorities – gezond werken en preventie

Dit webinar behandel ik hier op de site van Priorities, omdat het belangrijk is in het kader van gezond werken, leiderschap, preventie van stress en uitval.

Door kennis over dit onderwerp wordt het ongetwijfeld gemakkelijker het bovenstaande advies van de Gezondheidsraad rond alcohol in de praktijk te brengen. Zelf ben ik blij met deze nieuw kennis. Het is belangrijke informatie, waar ik liever eerder dan later van weet. U hopelijk ook.

Uit het laatste deel van het webinar heb ik meegenomen dat je als ouder een belangrijke rol blijft houden om je kinderen te (blijven) wijzen op wat er bekend is over de relatie tussen gezondheid en alcohol.

Bent u in de positie meer mensen op het bestaan van deze informatie te wijzen, deelt u dan deze post. Zo werkt u mee aan het verspreiden van deze informatie. Ook nodig ik u uit uw reactie hieronder is welkom en ik kijk uit naar uw mening.

 

Geen tijd?

Heeft u geen of weinig tijd? Dan kunt u een korte video van 3 minuten (zie linksonder, na klik op link) bekijken met uitleg van Dr. Adam Sherk van het Canadian Institute for Substance Use ResearchHij vertelt over de relatie tussen alcoholgebruik en verschillende soorten kanker en benadrukt dat ook bij kleine hoeveelheden alcoholconsumptie het risico op verschillende vormen van kanker toeneemt.

Het webinar van het Trimbos geeft meer uitleg. Ik kan u de eerste 30 minuten van onderstaande versie aanraden.

Sandra Kruijt


 

Bronnen Alcohol en Kanker:

 

Trimbos-Instituut Kennis en Cijfers, Cijfers Alcohol
https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-alcohol

Expertisecentrum Alcohol Trimbos-Instituut, Dossier Alcohol en Kanker

Webinar 14 oktober 2021, Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos Instituut, Trimbos Academy en KWF Kankerbestrijding

 


Meer lezen van het Expertise Centrum Alcohol van het Trimbos Instituut?

Zie het zorgvuldig opgebouwde dossier van Trimbos, met zo’n 25 onderwerpen als o.a.:

 

 

Deel dit artikel