Blogserie Healthy Workplaces Manage Stress

Leiderschap: werkstress daadwerkelijk reduceren

Actueler kan het niet, met nieuwe verschijningsvormen van werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting, die de gevolgen van COVID-19 met zich meebrengen. Bewustzijn in uw bedrijf of organisatie vergroten en goed werkende oplossingen implementeren voor stress, well being en vitaliteit begint bij uzelf als leider.

U herkent het vast: net als 17 miljoen bondscoaches rond een WK of EK zijn er in uw organisatie veel mensen met een (sterke) mening over werkstress. Gelukkig. Dat neemt niet weg dat cijfers rond burn-out, stress en uitval hoog blijven. Preventie van psychosociale arbeidsbelasting is nog altijd belangrijk voor uzelf en de mensen in uw organisatie. Net zoals uw leiderschap cruciaal is voor een inspirerende en concrete aanpak rond preventie van werkstress en burn-outklachten.

Weet u er genoeg vanaf om uw leiderschap invulling te geven? Voor uzelf? En om mensen in uw organisatie mee te nemen en risico’s te beheersen?

Tijdens een webinar Healthy Workplaces Manage Stress (september 2021), in de aanloop naar de Week van de Werkstress van 15 tot 20 november 2021, geef ik state of the art literatuur, de nieuwste inzichten en actuele stand van zaken omtrent preventie van werkstress, psychosociale arbeidsbelasting, work life balance en duurzame inzetbaarheid.

In het kader van de Week van de Werkstress 2021 schrijf ik een nieuwe blogserie Healthy Workplaces Manage Stress. Met achtergrondinformatie en een kwinkslag zet ik u graag aan het denken over dit belangrijke onderwerp.

Meer weten? Meld u hier aan voor deze blogserie.

Voer uw e-mailadres in om u in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Relevante cijfers over werkstress voor u als executive

Belangrijk zijn betrouwbare cijfers over de toename van de burn-outklachten, stress, mentale gezondheid, het gevoel van opgejaagdheid, work life balance, digitalisering en werkstress, de combinatie van arbeid en zorg:

• De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019, net als in 2018, psychische aandoeningen, zoals burnout, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers. Dit blijkt uit ‘Beroepsziekten in Cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Public and Occupational Health, Amsterdam UMC, in oktober 2020 verschenen en opgesteld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
• Hoe hoger het beroepsniveau, hoe vaker werknemers hun werk als emotioneel belastend ervaren. Van mensen in het hoogste beroepsniveau, zoals artsen, ingenieurs of docenten ervaarde 18 procent in 2018 het werk vaak of zeer vaak als emotioneel veeleisend.
• In 2017 rapporteerde 8% van de zzp’ers burn-outklachten, onder de werknemers was het 2 keer zoveel.
• Er spelen toenemende gevoelens van opgejaagdheid. Voelde in 2006 nog 1 op de 3 Nederlanders zich ten minste 1 dag per week opgejaagd, dit aandeel was bijna 40% in 2016. Hoger opgeleiden en mensen met (jonge) kinderen voelen zich relatief vaak opgejaagd.
• [Mantelzorg] Vrouwen en Nederlanders van middelbare leeftijd geven het vaakst hulp aan zieke of gehandicapte familieleden, kennissen of buren.

Werkstress verminderen: van weten naar doen

Weten is nog geen doen. Naast kennis over is inzicht in werkende oplossingen om werkdruk daadwerkelijk terug te dringen belangrijk.
Graag geef ik u ideeën en maak ik concreet wat de beste eerste stap is om werkstress effectief aan te pakken. In uw organisatie, uw afdeling, voor uzelf of een van de mensen in uw divisie, team of directe omgeving. Ook als de eindverantwoordelijkheid hiervoor bij uw afdeling human resources of de leidinggevenden ligt. Zo blijft u mensen écht in staat stellen resultaten in het werk neer te zetten.

Ik ben Sandra Kruijt en eigenaar van Priorities, Management consultant en Executive coach en sinds 2004 gespecialiseerd in het implementeren van werkende oplossingen voor werkdruk voor CEO’s, managers, hoogleraren en advocaten. Vanuit Priorities volg ik publicaties, trends en instrumenten op het gebied van stress, burn-out, psychosociale arbeidsbelasting en ontwikkelingen op het gebied van arbeid.

Sandra Kruijt

Meer weten? Meld u hier aan voor deze blogserie.


Voer uw e-mailadres in om u in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.