Hoogbegaafden zijn waardevol voor een organisatie, net als iedereen. Een goed boek over hoogbegaafdheid en succes in het werk en ook in 2023 relevant, is het boek over hoogbegaafdheid van Noks Nauta en Sieuwke Ronner: Ongeleide projectielen op koers. Het heeft als ondertitel ‘Werken en leven met hoogbegaafdheid’.

Hoogbegaafden kunnen met hun intelligentie en creativiteit een grote bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen. Naast succesverhalen zijn er aandachtspunten. Met name als de talenten van hoogbegaafden op het werk niet (volledig) tot hun recht komen.

Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving. Ook dat wordt behandeld in dit boek over hoogbegaafd en succes in werk.

Op een congres van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) stond hoogbegaafdheid en succes in het werk centraal . Als bestuurslid van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) was ik erbij aanwezig. Als executive coach zet ik deze kennis nog steeds in bij executive coaching en mijn werk met hoogbegaafden.

Sandra Kruijt 


Over het boek Ongeleide projectielen op koers – Werken en leven met hoogbegaafdheid | Noks Nauta en Sieuwke Ronner

Je bent slim en je wilt wat met je leven. Waarom lukt dit niet? Waarom snappen mensen je niet en erger jij je zo aan je collega’s?

Leven en werken met hoge intelligentie is niet altijd even eenvoudig. Niet voor hoogbegaafden zelf, maar ook niet voor hun omgeving.

Hoogbegaafden in hun kracht zijn originele, creatieve, vitale, gedreven en constructieve medewerkers. Zij zijn van grote waarde in hun werk en in de samenleving.

Maar niet alle hoogbegaafden slagen erin deze talenten zichtbaar te maken. Ze raken uit balans en komen terecht in hun valkuilen.

Een in aanleg krachtige persoonlijkheid zonder duidelijke koers, roept in zijn of haar omgeving het beeld op van een ongeleid projectiel. Niet aan te sturen, niet mee samen te werken, niet mee te communiceren, een betweter, asociaal, ongrijpbaar. Bij collega’s en leidinggevenden (en ook bij partners en vrienden) roept dit gedrag niet alleen veel irritatie op, maar ook angst en onzekerheid. Talenten worden niet meer gezien en zo is de cirkel rond. Hoogbegaafden zelf raken hierdoor hun levensrichting kwijt en verpieteren.

Dit boek geeft elf voorbeelden van hoogbegaafde volwassenen die hun eigen weg zoeken nadat zij uit de koers zijn geraakt. Vaak was er een prikkel vanuit hun omgeving nodig om die zoektocht te starten.

De auteurs, Noks Nauta, bedrijfsarts en psycholoog, en Sieuwke Ronner, psycholoog, kennen de genoemde voorbeelden vanuit hun professionele en persoonlijke ervaringen.

Zij bieden, naast de voor vele hoogbegaafden herkenbare en soms humoristische verhalen, concrete handvatten om richting te geven aan talenten. Talenten die je als hoogbegaafde al in huis hebt, maar die er om welke reden dan ook niet uit komen.

Ook leidinggevenden, bedrijfs- en verzekeringsartsen, psychologen, loopbaanadviseurs, professionals in HRM en P&O en anderen die met hoogbegaafde werknemers te maken hebben, kunnen met dit boek hun voordeel doen.

Talent kan zo herkend en erkend worden!

 


 

Bronnen:

Ongeleide projectielen op koers, Nauta N. en Ronner, S.

 


 

(Deze post verscheen in 2014 en is bijgewerkt in november 2023)

 


 

Lees hier verder over de week van de werkstress van 13-17 november 2023. Stress en werkstress kan duizend-en-een oorzaken hebben en zich manifesteren in even zoveel symptomen. Een one size fits all is daarom moeilijk te geven. Wat ik gaandeweg de jaren heb gezien wat wel werkt: is om als eerste stap de focus op talent te leggen. Lees hier verder of bestel het boek Effectief tegen werkstress – Ontdek Je Sterke Punten.

 

Week van de werkstress 2023

Deel dit artikel